logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Opolska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
minus Wojewódzka Komenda OHP
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Majątek OWK
plus Przeprowadzone kontrole i rejestry
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Plan zamówień publicznych 2020 r.
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ OPOLSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Refundacja
minus Rekrutacja
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
 Sprawy do załatwienia
A A A


DOKUMENTACJA > Podstawa prawna

 

Podstawa prawna OHP


Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pracy. OHP wykonują zadania państwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia i wychowania.


 Ochotnicze Hufce Pracy działają na mocy następujących aktów prawnych:

1.     Ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. 99 poz. 1001 z późniejszymi zmianami).

2.      Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1991 roku Nr 95 poz.329) /obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2004 w sprawie ogłoszenie jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 roku Nr 256 poz. 2572)/.

3.      Ustawę z dnia 21 stycznia 2000 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz.U. z 2000 roku Nr 12 poz. 136).

4.      Ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240).

5.     Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 roku (Dz.U. z 2004 roku Nr 54 poz. 535 z dnia 05.04.2004r. z późniejszymi zmianami).

6.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z praca dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach budżetowych (Dz.U. z 2008 roku Nr 82 poz. 495) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2011 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach budżetowych (Dz.U. 2011 poz 140).

7.      Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U. z 2011 roku Nr 155).

8.     Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 kwietnia 2009 roku w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz.U. z 2009 roku Nr 61 poz. 502).

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 lub 15 lat (Dz.U. z 2009 roku Nr.2 poz. 3).

10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie refundowania ze środków Fundusz Pracy wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom (Dz.U. z 2007 roku Nr 77 poz. 517 i 518).

11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2008 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. z 2008 roku Nr 235 poz. 1601).

12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie sposobu uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych (Dz.U. z 2004 roku nr 262 poz. 2604).

13. Zarządzenie Komendanta Głównego nr 8 z dnia 15 kwietnia 2004 roku w sprawie struktur organizacyjnych wojewódzkich komend Ochotniczych Hufców Pracy.
 

Nazwa dokumentu: Podstawa prawna
Podmiot udostępniający: OWK OHP
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesława Puzyniak
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesława Puzyniak
Osoba, która wprowadzała dane: system admin
Data wytworzenia informacji: 2007-03-02 15:02:30
Data udostępnienia informacji: 2007-03-02 15:02:30
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-16 13:51:41

Wersja do wydruku...

corner   corner