logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Opolska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
minus Wojewódzka Komenda OHP
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Majątek OWK
plus Przeprowadzone kontrole i rejestry
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Plan zamówień publicznych 2020 r.
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ OPOLSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Refundacja
minus Rekrutacja
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
 Sprawy do załatwienia
A A A


STRUKTURA ORGANIZACYJNA > Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży

CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY OWK OHP


Centra Edukacji i Pracy Młodzieży są ponadpowiatowymi jednostkami organizacyjnymi OHP tworzonymi w celu:

- realizacji zadań z zakresu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz w zakresie świadczenia usług edukacyjnych – w szczególności młodzieży na lokalnym rynku pracy,
- merytorycznego wsparcia jednostek OHP funkcjonujących na przypisanym im terenie w zakresie problematyki rynku pracy.

CEiPM proponują m.in. system pośrednictwa pracy zastępczej - zajmujący się pozyskiwaniem czasowego zatrudnienia dla młodych ludzi, aby w ten sposób umożliwić zdobycie praktyki zawodowej i nawiązania kontaktów z pracodawcami. Właśnie te działania, które uwzględniają doświadczenia zdobyte bezpośrednio w miejscach pracy, skutecznie pomagają stawiać pierwsze kroki w świecie pracy i przezwyciężać, często negatywne, postawy pracodawców wobec dopiero wchodzących na rynek.

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OWK OHP
ul. Armii Krajowej 4.
45-071 Opole
tel: 77 45-60-025
fax: 77 45-38-882

e-mail: dyrceip@ohp.opole.pl

 

Ilość odwiedzin: 13740
Nazwa dokumentu: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
Podmiot udostępniający: OWK OHP
Osoba, która wytworzyła informację: Celina Szymik
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Górny
Osoba, która wprowadzała dane: system admin
Data wytworzenia informacji: 2008-07-01 15:07:46
Data udostępnienia informacji: 2008-07-01 15:07:46
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-29 13:05:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner