logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Opolska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
minus Wojewódzka Komenda OHP
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Majątek OWK
plus Przeprowadzone kontrole i rejestry
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Plan zamówień publicznych 2020 r.
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
minus Hufce Pracy
   minus Hufiec Pracy 8-1 w Głubczycach
   minus Hufiec Pracy 8-2 w Byczynie
   minus Hufiec Pracy 8-3 w Kędzierzynie Koźlu
   minus Hufiec Pracy 8-4 w Nysie
   minus Hufiec Pracy 8-5 w Opolu
   minus Hufiec Pracy 8-6 w Brzegu
 DZIAŁALNOŚĆ OPOLSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Refundacja
minus Rekrutacja
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
 Sprawy do załatwienia
A A A


STRUKTURA ORGANIZACYJNA > Hufce Pracy

Spis dokumentów:
1. Hufiec Pracy 8-1 w Głubczycach
2. Hufiec Pracy 8-2 w Byczynie
3. Hufiec Pracy 8-3 w Kędzierzynie Koźlu
4. Hufiec Pracy 8-4 w Nysie
5. Hufiec Pracy 8-5 w Opolu
6. Hufiec Pracy 8-6 w Brzegu

Hufce Pracy są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi OHP, odpowiedzialnymi za realizację celów związanych z wychowaniem, kształceniem i zatrudnieniem młodzieży.

Hufce Pracy mają za zadanie pomóc młodzieży w uzyskaniu i podwyższaniu wiedzy ogólnej oraz kwalifikacji zawodowych we współdziałaniu z pracodawcami. Hufce organizują zatrudnienie młodych ludzi pozostających bez pracy, a także zajmują się wychowaniem i resocjalizacją młodzieży zagrożonej i niedostosowanej społecznie. W Hufcach młodzież poddana jest działaniom profilaktycznym, diagnostycznym, terapeutycznym, zdobywa wykształcenie ogólne i zawodowe, otrzymuje możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych i przekwalifikowania.

Hufce Pracy współpracują z rodzinami, szkołami, placówkami wychowawczymi, ośrodkami pomocy społecznej, sądami, pracodawcami, poradniami psychologiczno–pedagogicznymi, w celu ułatwienia integracji młodzieży ze środowiskiem. Jest to najstarsza forma działalności OHP umożliwiająca uczestnikom uzupełnienie wykształcenia i zdobycie zawodu poprzez edukację w gimnazjach dla dorosłych, zasadniczych szkołach zawodowych, a także poprzez różnego rodzaju kursy.

Ilość odwiedzin: 11456
Nazwa dokumentu: Hufce Pracy
Podmiot udostępniający: OWK OHP
Osoba, która wytworzyła informację: Jan Piotrowski
Osoba, która odpowiada za treść: Mateusz Bielaczyc
Osoba, która wprowadzała dane: system admin
Data wytworzenia informacji: 2008-11-17 13:13:24
Data udostępnienia informacji: 2008-11-17 13:13:24
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-29 13:09:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner