logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Opolska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
minus Wojewódzka Komenda OHP
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Majątek OWK
plus Przeprowadzone kontrole i rejestry
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Plan zamówień publicznych 2020 r.
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ OPOLSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
minus Projekty współfinansowane z EFS
   minus Twoja wiedza- Twój sukces
   minus Przybliżamy wam rynek pracy
   minus 18-24 Czas na samodzielność
   minus Indywidualny Projekt Kariery- Portfolio dla Młodzieży
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój II edycja
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój III edycja
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja
   minus Nasza Przyszłość
   minus Nasza Przyszłość 2
   minus Nasza Przyszłość 3
   minus OHP jako realizator usług rynku pracy
   minus Integracja poprzez wymianę
   minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności
   minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2
   minus Nowe Perspektywy
   minus Nowe perspektywy 2
   minus Gwarancje dla młodzieży
   minus Ginące zawody pomysłem na przyszłość
   minus Obudź swój potencjał - EFS
   minus Akcja Aktywizacja -EFS
   minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS
   minus Stawiam na przyszłość
   minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS - nowy nabór
minus Refundacja
minus Rekrutacja
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Twoja wiedza - Twój sukces

W wybranych jednostkach Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP ( Środowiskowych Hufcach Pracy w: Opolu, Brzegu, Nysie, Kędzierzynie – Koźlu, Dąbrówce Dolnej i w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Oleśnie) realizowany był projekt ,,Twoja wiedza – Twój sukces" edycja III pod nazwą ,,Nauka – Wiedza – Praca" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich działanie 1.5 schemat B/. Beneficjentami projektu byli młodzi ludzie zagrożeni wykluczeniem społecznym w wielu 15 – 24 lata.

Zajęcia odbywały się w Środowiskowych Hufcach Pracy w: Kędzierzynie – Koźlu, Brzegu, Nysie, Dąbrówce Dolnej, Opolu oraz w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Oleśnie. Młodzież uczestniczyła w zajęciach z psychologiem i doradcą rodzinnym, kursie językowym, zajęciach komputerowych i kursach nadających nowe kwalifikacje zawodowe np. Pracownik hurtowni i magazynu. W czasie realizacji projektu uczestnicy objęci byli opieką wychowawczą pracowników OHP oraz szerokim wsparciem socjalnym w postaci ciepłych posiłków i dofinansowania kosztów dojazdów na zajęcia. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

Ilość odwiedzin: 5982
Nazwa dokumentu: Twoja wiedza- Twój sukces
Osoba, która wytworzyła informację: Luiza Żarczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Luiza Żarczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: system admin
Data wytworzenia informacji: 2007-03-02 15:26:41
Data udostępnienia informacji: 2007-03-02 15:26:41
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-29 12:42:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner