logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Opolska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
minus Wojewódzka Komenda OHP
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Majątek OWK
plus Przeprowadzone kontrole i rejestry
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Plan zamówień publicznych 2020 r.
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ OPOLSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
minus Projekty współfinansowane z EFS
   minus Twoja wiedza- Twój sukces
   minus Przybliżamy wam rynek pracy
   minus 18-24 Czas na samodzielność
   minus Indywidualny Projekt Kariery- Portfolio dla Młodzieży
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój II edycja
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój III edycja
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja
   minus Nasza Przyszłość
   minus Nasza Przyszłość 2
   minus Nasza Przyszłość 3
   minus OHP jako realizator usług rynku pracy
   minus Integracja poprzez wymianę
   minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności
   minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2
   minus Nowe Perspektywy
   minus Nowe perspektywy 2
   minus Gwarancje dla młodzieży
   minus Ginące zawody pomysłem na przyszłość
   minus Obudź swój potencjał - EFS
   minus Akcja Aktywizacja -EFS
   minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS
   minus Stawiam na przyszłość
   minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS - nowy nabór
minus Refundacja
minus Rekrutacja
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przybliżamy Wam rynek pracy

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej Opolska Wojewódzka Komenda OHP zyskała możliwość dostosowania świadczonych przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży usług do rosnących i zmieniających się potrzeb na lokalnym rynku pracy. Z szerokiej gamy zadań realizowanych przez uprawnione do tego podmioty tj. publiczne służby zatrudnienia, instytucje rynku pracy oraz agencje pośrednictwa pracy CEiPM prowadzi usługi z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe. Grupą docelową, do której kierujemy swoją ofertę jest młodzież do 25 r. życia, mająca problemy w zaistnieniu na rynku pracy, doborze właściwej ścieżki edukacyjnej i rozwoju zawodowego. Dla tej grupy prowadzimy kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, które są bezpłatne dla osób bezrobotnych. Młodzi ludzie mogą również skorzystać z pomocy wysoko wykwalifikowanej kadry doradców zawodowych i pośredników pracy. Doradcy pomagają zainteresowanym tego typu wsparciem osobom w wyborze szkoły, zawodu, w których najpełniej mogą one zrealizować swoje predspozycje i zainteresowania. Pośrednicy pracy Młodzieżowego Biura Pracy i jego filii pozyskują oferty pracy dorywczej, sezonowej i krótkotrerminowej z myślą o osobach uczących się, których możliwość podjęcia zatrudnienia warunkowana jest planem zajęć w szkole czy na uczelni. Firmy z, którymi współpracujemy w tym zakresie oferują godne warunki pracy, uczciwe rozliczenie z młodym pracownikiem.
Od stycznia 2007r. Młodzieżowe Biura Pracy zyskały możliwość kierowania chętnych do pracy sezonowej oraz na staże zawodowe do krajów, z którymi Rzeczpospolita Polska podpisała bilateralne umowy o zatrudnieniu. Umowy takie podpisano z Republiką Federalną Niemiec, Hiszpanią, Francją, Belgią, Szwajcarią i z Luksemburgiem. Wyjazd stażowe dają możliwość pozyskania kwalifikacji językowych, a praca sezonowa pomoże łagodzić negatywne skutki bezrobocia.
Niestety wśród poszukujących pracy i pracodawców znaczna liczba osób posiada stereotypowy uproszczony wizerunek OHP, jako komercyjnej agencji zatrudnienia, która pobiera wysokie opłaty za świadczone usługi. Wielu poszukujących pracy posiada ograniczony zasób wiadomości o działalności naszej jednostki. Dlatego też chcemy dotrzeć z przekazem informacyjnym do szerokiego kręgu odbiorców. Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania narzędzi, które pozwolą uczestnikom rynku pracy skorzystać w szerszym niż dotychczas zakresie z profesjonalnych usług świadczonych przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OWK OHP:
Od 26. 02. 2007r. uruchomiona była bezpłatna infolinia dla osób poszukujących pracy, gdzie można nbyo uzyskać informacje o ofertach pracy stałej, tymczasowej i krótkoterminowej w kraju. Pod bezpłatnym numerem telefonu udzielaliśmy także informacji o aktualnych ofertach pracy sezonowej i staży zagranicznych. Oferty pracy, o których można było uzyskać telefoniczną informację kierowane były zarówno do osób uczących się, bezrobotnych oraz poszukujących pracy.
Skonstruowana została także baza danych z ofertami zatrudnienia z całego województwa. Dzięki temu narzędziu szybko udzielimy poszukującemu pracy informacji o wymaganiach stawianych przez pracodawców oraz o możliwości podjęcia pracy na określonym stanowisku na poziomie gminy, powiatu i województwa. Chcąc dotrzeć do szerokiego kręgu odbiorców organizujemy Giełdy i Targi Pracy, które ze względu na wiek większości odbiorców naszej pomocy, zostanły połączone z Targami Szkolnymi i Edukacyjnymi.
Koordynatorzy projektu rozdysponowali w środowiskach lokalnych materiały zawierające istotne informacje z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.
Projekt zakładał także nieustanne podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry doradców zawodowych i pośredników pracy. Wzięli oni udział w szkoleniu z zakresu pośrednictwa pracy w kraju i za granicą oraz z zakresu innowacyjnej metody w poradnictwie zawodowym - miasteczku zainteresowań zawodowych.
Miarą sukcesu podjętych działań jest zadowolenie klientów OWK OHP z jakości i szybkości świadczonych usług, wysokich kompetencji zawodowych naszych pracowników. Zespół projektowy dołożył wszelkich starań, by tak się właśnie stało.

Projekt pn. Przybliżamy wam rynek pracy był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach dz 1.1 SPO RZL Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy.

 

Ilość odwiedzin: 5213
Nazwa dokumentu: Przybliżamy wam rynek pracy
Podmiot udostępniający: OWK OHP
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Kiślak
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Kiślak
Osoba, która wprowadzała dane: system admin
Data wytworzenia informacji: 2007-03-02 15:33:08
Data udostępnienia informacji: 2007-03-02 15:33:08
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-29 12:41:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner