logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Opolska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
minus Wojewódzka Komenda OHP
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Majątek OWK
plus Przeprowadzone kontrole i rejestry
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Plan zamówień publicznych 2020 r.
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ OPOLSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
minus Projekty współfinansowane z EFS
   minus Twoja wiedza- Twój sukces
   minus Przybliżamy wam rynek pracy
   minus 18-24 Czas na samodzielność
   minus Indywidualny Projekt Kariery- Portfolio dla Młodzieży
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój II edycja
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój III edycja
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja
   minus Nasza Przyszłość
   minus Nasza Przyszłość 2
   minus Nasza Przyszłość 3
   minus OHP jako realizator usług rynku pracy
   minus Integracja poprzez wymianę
   minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności
   minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2
   minus Nowe Perspektywy
   minus Nowe perspektywy 2
   minus Gwarancje dla młodzieży
   minus Ginące zawody pomysłem na przyszłość
   minus Obudź swój potencjał - EFS
   minus Akcja Aktywizacja -EFS
   minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS
   minus Stawiam na przyszłość
   minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS - nowy nabór
minus Refundacja
minus Rekrutacja
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
 Sprawy do załatwienia
A A A


18-24 Czas na samodzielność

Trzy jednostki Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP - ŚHP w Kędzierzynie-Koźlu, ŚHP w Brzegu oraz OSiW w Oleśnie - realizowały projekt KG OHP współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowany do młodych ludzi w wieku 18-24 lata. Program ,,18-24. Czas na samodzielność" kierujował swoje działania do osób z wykształceniem średnim niepełnym, zarówno nieuczących się i niepracujących, jak i do uczniów szkół ponad gimnazjalnych mających zaległości w nauce, dla których przewidziano kursy przygotowawcze do matury mające charakter zajęć wyrównawczych. Ponadto udział w projekcie wzięły osoby nie uczące się i nie pracujące, posiadające wykształcenie średnie, zainteresowane podjęciem nauki na wyższej uczelni, dla których przygotowano kursy przygotowawcze na studia.
Wszyscy uczestnicy projektu ,,18-24. Czas na samodzielność" wzięli udział w treningach i warsztatach psychologicznych, spotkaniach z psychologiem, prawnikiem, doradcami zawodowymi, przebędą szkolenia z zakresu: ABC przedsiębiorczości, profesjonalnego szkolenia komputerowego zakończonego uzyskaniem certyfikatu ECDL, kursy językowe, kursy zawodowe i dla zainteresowanych kursy prawa jazdy kat. B. Wszystkim uczestnikom organizatorzy zapewnili dofinansowanie kosztów dojazdów oraz posiłek podczas zajęć. W województwie opolskim przewidziano udział osoby niepełnosprawnej, na której potrzeby zatrudniony został opiekun.


Projekt ,,18-24. Czas na samodzielność" był realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, priorytet 1, działanie 1.5, schemat b).

Ilość odwiedzin: 4451
Nazwa dokumentu: 18-24 Czas na samodzielność
Podmiot udostępniający: OWK OHP
Osoba, która wytworzyła informację: Luiza Żarczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Luiza Żarczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: system admin
Data wytworzenia informacji: 2007-03-02 15:34:03
Data udostępnienia informacji: 2007-03-02 15:34:03
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-29 12:43:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner