logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Opolska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
minus Wojewódzka Komenda OHP
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Majątek OWK
plus Przeprowadzone kontrole i rejestry
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Plan zamówień publicznych 2020 r.
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ OPOLSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
minus Projekty współfinansowane z EFS
   minus Twoja wiedza- Twój sukces
   minus Przybliżamy wam rynek pracy
   minus 18-24 Czas na samodzielność
   minus Indywidualny Projekt Kariery- Portfolio dla Młodzieży
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój II edycja
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój III edycja
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja
   minus Nasza Przyszłość
   minus Nasza Przyszłość 2
   minus Nasza Przyszłość 3
   minus OHP jako realizator usług rynku pracy
   minus Integracja poprzez wymianę
   minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności
   minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2
   minus Nowe Perspektywy
   minus Nowe perspektywy 2
   minus Gwarancje dla młodzieży
   minus Ginące zawody pomysłem na przyszłość
   minus Obudź swój potencjał - EFS
   minus Akcja Aktywizacja -EFS
   minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS
   minus Stawiam na przyszłość
   minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS - nowy nabór
minus Refundacja
minus Rekrutacja
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
 Sprawy do załatwienia
A A A


 

Indywidualny Projekt Kariery - Portfolio dla Młodzieży

Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy od 1 stycznia 2007 r. realizowała projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedsięwzięcie nosiło nazwę "Indywidualny Projekt Kariery – Portfolio dla Młodzieży" i skierowane było do doradców zawodowych zatrudnionych w Mobilnych Centrach Informacji Zawodowej oraz Młodzieżowych Centrach Kariery OHP, a pośrednio także do młodzieży objętej doradztwem zawodowym.
Działania w ramach projektu polegały na: przygotowaniu Indywidualnego Projektu Kariery dla młodzieży planującej własną ścieżkę kariery zawodowej (na bazie metodologii IPD); opracowaniu zestawu metod i narzędzi pracy doradcy zawodowego, obejmującego szereg testów dotyczących sterowania karierą; przeprowadzeniu cyklu szkoleń dla doradców zawodowych, przygotowujących ich do stosowania opracowanych narzędzi; przeprowadzeniu i opracowaniu badań pilotażowych.
Projekt był realizowany przez wszystkie komendy OHP działające na terenie kraju.
Głównym celem projektu było wypracowanie kompleksowej procedury świadczenia usługi w zakresie efektywnego planowania własnej ścieżki kariery zawodowej w stosunku do młodych ludzi objętych działaniami MCIZ i MCK OHP.
"Twarde rezultaty" to przygotowanie narzędzi dla doradcy zawodowego:
1. Dwuczęściowy podręcznik dla doradcy zawodowego z opisem metodologii IPK (część teoretyczna i praktyczna)
2. Portfolio kariery do samodzielnej pracy ucznia obejmujący zarówno przewodnik jak i ćwiczenia.
3. Portfolio kariery do samodzielnej pracy absolwenta obejmujący zarówno przewodnik jak i ćwiczenia.
4. Dwa kwestionariusze: samooceny ucznia i samooceny absolwenta.
5. Baterie testów - (4 testy) - Sterowanie Karierą do badania uczniów/ absolwentów.
6. Kwestionariusz uzdolnień przedsiębiorczych - wersja dla młodzieży planującej własną ścieżkę kariery zawodowej.
7. Raport z badań pilotażowych.
8. Ankieta ewaluacyjna.
"Rezultaty miękkie" to: wzrost świadomości na temat ważności problematyki doradztwa zawodowego i stosowanych badań w tym zakresie; upowszechnienie wśród pracowników OHP nowoczesnych narzędzi doradztwa i podniesienie świadomości na temat nowego podejścia w kontekście indywidualnego profilowania i monitorowania rozwoju zawodowego młodzieży; a także umożliwienie stosowania różnorodnych narzędzi w zależności od indywidualnych potrzeb młodych ludzi.


Jednostki wdrażające projekt oraz grupy beneficjentów w OWK OHP:

 

Kategoria beneficjentów
Jednostka
1.        Młodzież ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych wchodząca na rynek pracy
Spoza OHP
MCK Opole
Ul. Torowa 5
45-073 Opole
1.        Młodzież gimnazjalna
 
 
2.        Młodzież gimnazjalna spoza OHP
 
Spoza OHP
 
Z OHP
 
MCIZ Olesno
ul. Wielkie Przedmieście 41
46-300 Olesno

 

Ilość odwiedzin: 6574
Nazwa dokumentu: Indywidualny Projekt Kariery- Portfolio dla Młodzieży
Podmiot udostępniający: OWK OHP
Osoba, która wytworzyła informację: Celina Szymik
Osoba, która odpowiada za treść: Celina Szymik
Osoba, która wprowadzała dane: system admin
Data wytworzenia informacji: 2007-03-29 11:34:01
Data udostępnienia informacji: 2007-03-29 11:34:01
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-29 12:45:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner