logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Opolska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
minus Wojewódzka Komenda OHP
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Majątek OWK
plus Przeprowadzone kontrole i rejestry
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Plan zamówień publicznych 2020 r.
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ OPOLSKIEJ WK
minus Współpraca z zagranicą
   minus Projekty zrealizowane w 2019 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2018 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2017 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2016 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2015 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2014 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2013 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2012 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2011 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2010 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2009 r.
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Refundacja
minus Rekrutacja
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Polsko – litewskie warsztaty historyczne w Nysie

W niedzielę 12 lipca 2009 zakończył się kolejny polsko-litewski obóz młodzieżowy, zorganizowany w Nysie przez Stowarzyszenie OHP, Terenowy Oddział w Opolu przy współpracy z OWK OHP . Tegoroczny projekt, pod nazwą „Polsko-litewskie warsztaty historyczne Śląsk Opolski- średniowiecze, a teraźniejszość„ jest współfinansowany przez Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach cyklicznego programu: Promocja wiedzy o Polsce, a także przez Urzędy Marszałkowski i Miasta Opola.
Cele obozu były różnorodne (m.in. pogłębianie współpracy między młodzieżą miast partnerskich Opola i Alytusa, promocja Opola i woj. opolskiego, aktywny i zdrowy wypoczynek młodzieży), to jednak najważniejszym było upowszechnienie wiedzy o historii Śląska i poznanie jego współczesnego dorobku. Korzystając z gościny Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nysie „Pod Ziębickim Lwem„ - program obozu realizowano m.in. poprzez wycieczki tematyczne do najważniejszych śląskich miejscowości, tj. do Opola , Brzegu, Otmuchowa (udział w Święcie Kwiatów), Paczkowa, Kamieńca Ząbkowickiego, Henrykowa, poznano podziemia kopalni złota w Złotym Stoku, zwiedzano oczywiście gruntownie zabytki Nysy.
Młodzież, przy udziale doskonale prowadzących zajęcia opolskich i brzeskich przewodników,  próbowała uzasadnić porównania zwiedzanych miast i obiektów do Aten (Opole), Wawelu (Zamek Piastów Śląskich w Brzegu), Wenecji (Kanał Młynówka w Opolu), Carcassonne (Paczków, który zachował bezcenną starówkę  i kompletne, średniowieczne obwarowania). Mimo zniszczeń i problemów, jakie na tych terenach pozostawiła po sobie II wojna światowa udało się zachować wiele historycznych kompleksów zabudowy śródmiejskiej. Na ziemiach Dolnego Śląska i Śląska Opolskiego przez wieki budowano siedziby książąt, rycerzy i dumnych rodów magnackich, obecnie nieraz nadwątlone przez czas, zachowały jednak charakter „orlich gniazd”. Kraina ta to prawdziwy „skarbiec” najwyższej klasy zabytków. Perły architektury zdobiące te ziemie dobitnie poświadczają ich bogatą, wielokulturową historię, a specyfika staromiejskiej zabudowy miast stwarza niepowtarzalny urok. Wielkie wrażenie na uczestnikach obozu wywarł klasztor cystersów w Henrykowie. Trwało tu akurat Święto Księgi Henrykowskiej, co pozwoliło młodzieży na dokładne poznanie siedziby „białych mnichów”- opactwa cystersów, w którym powstał skarb polskiej kultury - Księga Henrykowska. W niej to opat Piotr zapisał po raz pierwszy w historii pełne polskie zdanie: day ut ia pobrusa, a ti poziwai (ja będę mielił, a ty odpocznij) Słowa te miał wypowiedzieć chłop Boguchwał do żony mielącej zboże. Dyskutowano o śląskich błogosławionych i świętych: Jacku, Wojciechu, Kindze, Jadwidze,  czy o nyskiej Marii Luizie Merkert . Nie mniejsze wrażenie na zwiedzających wywarło malarstwo Michała Willmanna, czy kaplica grobowa Piastów Ziębickich.
Uczestnicy obozu spróbowali swoich sił wędrując po Górach  Złotych – tu zdobyto szczyt Borówkowej (900 m. npm.), spróbowano wody mineralnej  „Zdzisław” w zakładzie przyrodoleczniczym „Wojciech” w Lądku –Zdroju, a także trudnym, czerwonym szlakiem turystycznym po Górach Opawskich młodzież weszła na szczyt Biskupiej Kopy (890m.npm.). Wędrówki po górach i kontakt z miejscową przyrodą wywarły niemniejsze wrażenie, niż zwiedzane miasta. Uzupełnieniem programu obozowego były warsztaty historyczne, na których omawiano problemy dotyczące przeszłości tej krainy, jej szczególnie znanych obiektów czy miejscowości. Zajęcia wzbogacano wykonanym w trakcie zwiedzania materiałem fotograficznym. Służył on pomocą także na przeprowadzonym na zakończenie obozu konkursie wiedzy o regionie, podczas którego uczestnicy musieli wykazać się wiedzą, którą zdobyli w trakcie trwania obozu (np. w którym ze zwiedzanych miast znajduje się słoneczny zegar Paracelsusa ?). Konkurs wygrała stosunkiem 10: 7 drużyna gospodarzy, co jednak świadczy o tym, że Litwini nie dawali za wygraną.
Program obozu uzupełniały zajęcia sportowe (m.in. turniej piłki nożnej, wygrany przez  miejscową drużynę z Nysy, turniej kometki i tenisa stołowego), sporty wodne, plażowanie, kąpiel i rejs łodzią po Jeziorze Nyskim, zawody pływackie na krytych basenach w Brzegu i Nysy i oczywiście dyskoteki, których program po części był litewski, częściowo polski. Warto dodać, że w poważnym stopniu poprawiła się angielszczyzna obozowiczów, szczególnie u młodzieży polskiej.  Obóz odwiedziła lokalna prasa - „Nysa –Gazeta Regionu” oraz „ Nowiny Nyskie”  i telewizja internetowa www.nysa24.pl. Zdarzyło się to akurat podczas organizacji „Dni narodowych”, podczas których uczestnicy obozu prezentowali narodowe potrawy, stroje, zwyczaje, ludowe zabawy i tradycje.
Zajęcia obozowe podsumowano pokazem materiału fotograficznego,  wykonanego podczas trwania obozu, który posłuży do wykonania wystawy i  tematycznego folderu. Uczestnicy obozu , startujący w konkursach i zawodach otrzymali medale, dyplomy i  nagrody rzeczowe. W ramach promocji kraju i regionu ,wszyscy uczestnicy obozu otrzymali upominki w postaci albumów, folderów, kubków i  szykownych koszulek.
Wymiana adresów, a niekiedy łzy, towarzyszyły pożegnaniu w Opolu- "do spotkania w następnym roku"  - te słowa często towarzyszyły rozstaniu młodzieży.   

                      
Litewsko – polskie warsztaty artystyczne w Alytusie

Jak co roku od wielu już lat wraz z rozpoczęciem wakacji 20 -to osobowa grupa młodych mieszkańców Opolszczyzny udała się na dwutygodniowy obóz na Litwę. Miejscem docelowym był jak zawsze gościnny Alytus, a w nim gimnazjum, które stało się na ten czas naszym domem i bazą wypadową do wycieczek po całej Litwie. Wraz z nami czas spędzała grupa młodych Litwinów, którzy jako gospodarze starali się, by nasz pobyt był udany, wesoły i pełen wrażeń. W czasie pobytu byliśmy na dwudniowej wycieczce nad morzem, gdzie zwiedziliśmy miasto i port Kłajpedę i gdzie niezapomniane chwile przeżyliśmy w czasie pokazu niesamowitych umiejętności delfinów. Korzystając z pięknej pogody cały dzień opalaliśmy się na plaży w Pałandze, a co odważniejsi zażyli kąpieli w Bałtyku, który w tym dniu miał tylko 15 stopni. W drodze powrotnej odwiedziliśmy Górę Krzyży - słynne już nie tylko na Litwie miejsce kultu religijnego. W kolejnych dniach czekały nas następne wycieczki, z których największe wrażenie zrobiły: wyjazd do Wilna oraz jednodniowa wycieczka na zamek w Trokach i wzgórza Kiernave. W tym roku Litwa obchodzi 1000 lecie istnienia, a dzięki staraniom naszych gospodarzy udało nam się dostać na główną uroczystość tych obchodów, jaką było plenerowe przedstawienie historii Litwy, w którym udział wzięło ponad 500 artystów i które było przekazywane za pośrednictwem telewizji na całą Litwę. Spacerując po starym Wilnie uczestnicy naszego obozu co chwilę z zaskoczeniem odnajdywali pamiątki, które pozwalały im zrozumieć jak bliskim miastem jest dla Polaków. Dzień, w którym wybraliśmy się na wycieczkę do Trok i Kiernave można by podsumować słowami "powrót do przeszłoścí́. Burzliwa historia zamku,w której również odnaleźliśmy ślady polskie oraz festyn ludowy, na którym namacalnie można było odczuć trudy życia w dawnych epokach podsumowane były bitwą rycerską, w której ku zaskoczeniu udział wzięli nasi obozowicze: Marek i Adam. Obok atrakcji wyjazdowych przez cały czas obozu trwały zawody sportowe, w których młodzi Litwini "bili nas na głowę" w koszykówkę, a otrzymywali lekcję gry w siatkówkę. Ponadto zdobytą wiedzę młodzież starała się  przedstawić się w formach artystycznych.
Wieczorami obok licznych dyskotek swoje miejsce znalazły chwile piosenki, które tak bardzo się spodobały, że na koniec obozu my zaśpiewaliśmy piosenkę litewską, a nasi gospodarze w rewanżu polską. Na zakończenie, jak co roku uczestnicy wylali morze łez i na siłę trzeba było ich "pakować" do autokaru, a odjeżdżając zapowiedzieli, że do spotkania dojdzie już za rok.
Projekt współfinansowany jest przez Urząd Miasta Opola.

Wystawa w Urzędzie Miasta

Od 29 czerwca do 12 lipca młodzież z litewskiego Alytusa i Opolszczyzny uczestniczyła w Polsko – Litewskich Warsztatach Historycznych: Śląsk Opolski – średniowiecze, a teraźniejszość.
Organizatorem projektu było Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy, Terenowy Oddział w Opolu i Opolska Wojewódzka Komenda OHP.
Od kilku dni w opolskim ratuszu obejrzeć można wystawę prac uczestników tego projektu. Zobaczyć można na niej między innymi zabytki Opolszczyzny i województwa dolnośląskiego, które młodzież miała okazję odwiedzić.
Projekt jest współfinansowany przez Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach cyklicznego programu: Promocja wiedzy o Polsce, a także przez Opolski Urząd Marszałkowski i  Urząd Miasta Opola.


Polsko - litewskie seminarium Develop2gether

W dniach od 11 do 15 września w Centrum szkoleniowym „Dom Nasutów” pod Lublinem odbyło się seminarium szkoleniowo – kontaktowe Develop2gether. Wzięli w niej udział przedstawiciele 20 organizacji z Polski i 20 z Litwy. Wśród nich znaleźli się pracownicy Ochotniczych Hufców Pracy – Agnieszka Tumialis z Podlaskiej WK i Jan Piotrowski z Opolskiej WK. Organizatorem spotkania był Polsko – Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży. Celem seminarium była promocja funduszu, budowanie nowych polsko – litewskich partnerstw i wymiana doświadczeń z zakresu projektów międzynarodowych. W programie znalazły się między innymi warsztaty na temat edukacji nieformalnej, nauki interkulturowej i aktywnego udziału młodzieży, czy też czas na pracę w mniejszych grupach nad konkretnymi pomysłami na projekty.
                     
    
Polsko – niemiecka praktyka stolarska w Oleśnie

Już po dwóch  tygodniach  roku szkolnego do Olesna przyjechała  7 osobowa grupa stolarzy z Gery w Niemczech na tygodniową praktykę stolarską, w trakcie której razem z uczestnikami z OSiW w Oleśnie mieli za zadanie wykonać meble do sali terapii zajęciowej w internacie ośrodka.
Do Olesna goście przybyli w poniedziałek wieczorem, gdzie po przywitaniu przez polską grupę i opiekunów wszyscy spotkaliśmy się na uroczystej kolacji, po której nastąpiło przedstawienie grup i omówienie tygodniowego planu praktyki.
Kolejny dzień młodzi Polacy i Niemcy rozpoczęli wspólnym pobytem na warsztatach Gospodarstwa Pomocniczego, gdzie pod okiem instruktorów GP poznawali  i poszerzali wiedzę na temat różnych technik stolarskich. Po zapoznaniu z przepisami BHP i ze stanowiskiem pracy uczestnicy zabrali się do pracy, w trakcie której przygotowywali pierwsze elementy do wykonania zadania.
Po południu młodzież wspólnie spędziła czas na boisku piłkarskim, gdzie rozegrała mecz piłki nożnej. Było to pierwsze z wielu spotkań, w trakcie którego uczestnicy poprzez zabawę mogli nawiązać ze sobą kontakt, mimo bariery językowej. Dzień zakończyliśmy wspólnym ogniskiem, podczas którego każdy mógł się przedstawić i opowiedzieć parę słów o sobie, a co nie wyraziły słowa, to zostało dopowiedziane poprzez gry i zabawy integracyjne.
Stałym punktem tygodniowego planu były wspólne prace stolarskie na warsztatach, gdzie każdego dnia do południa uczestnicy w grupach mieszanych wykonywali dalsze elementy zadania, a  podczas pracy młodzież z dnia na dzień bardziej zbliżała się do siebie. Wspólny cel i zainteresowanie stolarstwem pomagało w porozumieniu się, co wychodziło znakomicie i było miłym zaskoczeniem dla nas wszystkich. Uczestnicy praktyki z obu stron, pomimo różnicy wieku potrafili i uczyć się i bawić.
Po południa uczestnicy spędzali również czas na zajęciach sportowo rekreacyjnych, więc w środę pojechali na pływalnie do Praszki, gdzie poza pływaniem mogli skorzystać z sauny. Tego dnia również odbył się pierwszy wieczór interkulturalny, podczas którego goście z Niemiec w formie quizu przedstawili swój kraj, land i swoje miasto oraz swój warsztat pracy. Na koniec spotkania obdarowali polskich kolegów różnymi pamiątkami.
W czwartek widać było już efekty prac. Uczestnicy powoli wykańczali ostatnie elementy, a po wykonaniu zadania każdy miał wolną rękę i mógł wykonać drobne prace stolarskie.  Dalszą część dnia wszyscy uczestniczyli w rozgrywkach piłki koszykowej, a wieczorem spotkali się w świetlicy na Karaoke, śpiewając piosenki po polsku, co dało dużo śmiechu i zabawy. Ulubionym przebojem gości była piosenka „Jesteś szalona…….”
Piątek był ostatnim dniem pracy. Uczestnicy  po przewiezieniu elementów zamontowali i ustawili je w sali terapii w internacie, a efekt wspólnej pracy mogli przedstawić Pani Komendant OWK Józefie Ziemnik, która na zakończenie prac spotkała się z młodzieżą. Pani Komendant wręczyła uczestnikom pamiątkowe dyplomy.
Na zakończenie dnia był wyjazd na basen i tym razem wieczór polski,  podczas którego goście poznali tradycyjną kuchnie polską, a następnie historię i działalność ośrodka, jak również otrzymali upominki na pamiątkę pobytu.
Na zakończenie wspólnie spędzonego tygodnia wszyscy pojechaliśmy na wycieczkę do Wrocławia, gdzie w towarzystwie przewodnika zwiedzaliśmy miasto, poznając zabytki oraz historię miasta i regionu. Po powrocie wszyscy spotkaliśmy się na pożegnalnej kolacji, podsumowaliśmy spędzony czas i wymieniliśmy się wrażeniami z tygodniowego pobytu.
Wszyscy byliśmy pod wielkim wrażeniem tego, jak młodzi ludzie, pomimo różnicy wieku i nie znajomości języka sąsiada, nawiązali ze sobą kontakt i potrafili razem spędzać czas. Młodzież była otwarta i przyjaźnie nastawiona, a kontakty i wyjaśnianie nie zrozumiałych spraw pomagała rozwiązać Pani tłumacz która bardzo nam pomagała w codziennych kontaktach.
Tydzień szybko minął i w niedzielę 20.09 pożegnaliśmy gości z Gery. Mamy nadzieję, że tak jak my miło spędzili czas i dobrze będą wspominać pobyt w Oleśnie.
Projekt współfinansowany był ze środków Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
Niemiecko – polska praktyka zawodowa w Gerze

W poniedziałek 9 listopada siedmiu uczestników Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Oleśnie wyjechało na tygodniową praktykę zawodową do Gery.
Możliwość nauki otrzymało 3 malarzy i 4 kucharki. Przed wizytą w Niemczech poczyniliśmy szereg przygotowań, w trakcie których młodzież zdobywała informacje na temat sąsiadów, jak również przypomniała sobie karty z historii Polski, dotyczące odzyskania niepodległości, opracowując plakat i ekspozycję na nasze święto 11 – go listopada. W trakcie przygotowań uczestnikom zostały zakupione nowe ubrania robocze, które ufundowało Gospodarstwo Pomocnicze, a przed wyjazdem odbyło się w Oleśnie spotkanie z Panią Małgorzatą Krawczyk – Dyrektorem Operacyjnym OWK , która zapoznała uczestników z zasadami praktyki, jak również z wszelkimi przepisami i regulaminami, a na koniec zostały nam przekazane materiały promocyjne. Gdy dojechaliśmy na miejsce – do Gery, zostaliśmy powitani przez niemieckich partnerów i organizatorów, którzy na wstępie zapoznali nas ze szczegółowym planem i miejscem naszej pracy, jak również przedstawili nam placówki kształcenia. Poszczególnym zawodom zostały przypisane odpowiednie placówki. Kucharki miały dojeżdżać do warsztatów BDI – poznając metody i organizacje pracy na kuchni, a malarze byli pod opieką instruktora z BBG i malowali pomieszczenia schroniska młodzieżowego Station Junge Touristen w Gerze. W trakcie tygodniowego pobytu kucharki w parach razem z niemieckimi kolegami poznawały tajniki żywienia w Turyngii i wspólnie przygotowywały posiłki dla uczestników projektu, a w trakcie pracy wzajemnie poznawały słownictwo i zasady pisowni języka swoich partnerów, co przynosiło wiele zabawy i śmiechu. Podobna atmosfera panowała u malarzy, którzy poprzez wspólną zabawę uczyli się i języka i nowych technik malarskich, pracując również w parach. Wspólną pracę zakłócała z obu stron nieznajomość języka, jednak dzięki chęciom i tę barierę udawało się przełamywać. W trakcie całego pobytu, po zajęciach praktycznych, mieliśmy zapewnione szereg atrakcji. Na początek zwiedziliśmy podziemne lochy w Gerze oraz miejskie muzeum, a na zakończenie dnia zostaliśmy zaproszeni na kolacje do restauracji. Kolejny dzień - 11 listopada, był dniem radości, szczególnym i dla Polaków jak i Niemców. Koledzy z Niemiec 11.11 o godz . 11.11 świętowali rozpoczęcie karnawału, przerywając pracę i organizując krótką zabawę. Natomiast Polacy w tym dniu świętowali rocznicę odzyskania niepodległości, co mogli przedstawić na wieczorku polskim, zapoznając gospodarzy z genezą naszego święta. W kolejnym punkcie przedstawiliśmy pracę naszego ośrodka oraz obdarowaliśmy kolegów z Niemiec drobnymi upominkami. Przez następne dwa popołudnia zwiedzaliśmy Mc Donald’s i spędziliśmy czas na miejskim basenie. W piątek gospodarze zaprosili nas na uroczysty obiad z udziałem prasy i przedstawiciela władz miasta Gera, w trakcie którego również otrzymaliśmy drobne upominki. Ostatnie dwa dni były wolne od pracy, w trakcie których pojechaliśmy pociągiem na wycieczki do Zwickau i Lipska. W pierwszym mieście poznaliśmy dzieje związane z rozwojem przemysłu motoryzacyjnego w Zwickau, w 100 lecie tamtejszej fabryki, od produkcji pierwszych samochodów poprzez produkcję trabanta w NRD, a na czasach dzisiejszych kończąc, później zwiedziliśmy katedrę i zabytkową Starówkę. Natomiast w Lipsku obejrzeliśmy wystawę poświęconą historii NRD, od czasów powojennych, do aksamitnej rewolucji 1989 roku, po czym zwiedziliśmy pomnik muzeum upamiętniający bitwę pod Lipskiem z 1813 roku. Niestety nadszedł poniedziałek, dzień wyjazdu. Czas zabawy i nauki szybko minął. Po krótkim spotkaniu podsumowującym i wymianie wrażeń, pożegnaliśmy się i wyjechaliśmy do Olesna.
Projekt współfinansowany był ze środków Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży.


 

Ilość odwiedzin: 4830
Nazwa dokumentu: Projekty zrealizowane w 2009 r.
Osoba, która wytworzyła informację: system admin
Osoba, która odpowiada za treść: system admin
Osoba, która wprowadzała dane: system admin
Data wytworzenia informacji: 2008-11-20 12:40:06
Data udostępnienia informacji: 2008-11-20 12:40:06
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-21 15:13:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner