logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Opolska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
minus Wojewódzka Komenda OHP
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Majątek OWK
plus Przeprowadzone kontrole i rejestry
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Plan zamówień publicznych 2020 r.
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ OPOLSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
minus Projekty współfinansowane z EFS
   minus Twoja wiedza- Twój sukces
   minus Przybliżamy wam rynek pracy
   minus 18-24 Czas na samodzielność
   minus Indywidualny Projekt Kariery- Portfolio dla Młodzieży
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój II edycja
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój III edycja
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja
   minus Nasza Przyszłość
   minus Nasza Przyszłość 2
   minus Nasza Przyszłość 3
   minus OHP jako realizator usług rynku pracy
   minus Integracja poprzez wymianę
   minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności
   minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2
   minus Nowe Perspektywy
   minus Nowe perspektywy 2
   minus Gwarancje dla młodzieży
   minus Ginące zawody pomysłem na przyszłość
   minus Obudź swój potencjał - EFS
   minus Akcja Aktywizacja -EFS
   minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS
   minus Stawiam na przyszłość
   minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS - nowy nabór
minus Refundacja
minus Rekrutacja
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój II edycja

Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy od 1 maja do 31 grudnia 2009 roku była realizatorem projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój II edycja.

Wsparciem w ramach projektu objęta zostanie nieaktywna zawodowo młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 16-24 lat (2500 osób z terytorium Polski), pochodząca z rodzin wielodzietnych, środowisk zagrożonych demoralizacją, niepełnych i patologicznych. Ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych znacznie utrudniają takiej młodzieży samodzielne nabycie umiejętności, gwarantujących udany start życiowy.
Celem głównym projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez jej powrót do systemu edukacyjnego, uzyskanie kwalifikacji zawodowych oraz usamodzielnienie się.
Cele szczegółowe projektu to:
- dostarczenie młodzieży usług z zakresu poradnictwa zawodowego, psychologicznego;
- pomoc w wyborze kierunków kształcenia oraz nabycie przez młodzież umiejętności w zawodach poszukiwanych na rynku pracy, przy uwzględnieniu ich indywidualnych zainteresowań oraz predyspozycji;
- podwyższenie lub nabycie umiejętności posługiwania się językiem obcym;
- nabycie praktycznych umiejętności obsługi komputera na poziomie podstawowym a dla zainteresowanych uczestników także na poziomie ECDL;
- wyrównanie zaległości edukacyjnych i zwiększenie motywacji do nauki - w przypadku uczestników kategorii A.

Projekt był realizowany w Środowiskowym Hufcu Pracy w Nysie i Brzegu i objął wsparciem 40 osób.

Beneficjenci ostateczni zostali podzielni według poniższej klasyfikacji:
Kategoria A - młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 16-17 lat, z OHP albo spoza OHP, zaniedbująca obowiązki szkolne, zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty, bądź nie realizująca obowiązku nauki, pochodząca z rodzin wielodzietnych, ubogich, niepełnych, środowisk patologicznych

Kategoria B - młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, w wieku 18-24 lata, nieucząca się i niepracująca, tj. nieaktywna zawodowo (nie mogą to być osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP), wymagająca wsparcia w zakresie aktywizacji edukacyjnej w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej

W ramach projektu odbyły się będą następujące zajęcia:
• Kursy zawodowe (średnio 150 h/osobę) – (uczestnicy kat. B)
• Szkolenie ABC Przedsiębiorczości – Moja firma (30 h/grupę) – (uczestnicy kat. B)
• Zajęcia wyrównawcze (30 h/osobę) – (uczestnicy kat. A)
• Kurs ECDL podstawowy (120 h/grupę) – (uczestnicy kat. B)
• Podstawowy kurs komputerowy (30 h/grupę) – (uczestnicy kat. A)
• Kursy języków obcych (80 h/grupę) – (angielski, niemiecki)
• Kursy prawa jazdy (60 h/osobę) – (uczestnicy kat. B)
• Zajęcia grupowe z doradcą zawodowym (30 h/grupę) – (uczestnicy kat. A i B)
• Indywidualne wsparcie psychologiczne (średnio 2 h/osobę) – (uczestnicy kat. A i B)
• Grupowe integracyjne treningi i warsztaty psychologiczne (5 h/grupę) – (uczestnicy kat. A i B)
• Zajęcia ze specjalistą ds. profilaktyki zdrowia w aspekcie rozwoju psychofizycznego
młodzieży (2 h/grupę) - (uczestnicy kat. A i B)
• Zajęcia ze specjalistą ds. profilaktyki zachowań patologicznych (2 h/grupę) - (uczestnicy kat. A i B)

Podczas zajęć uczestnicy korzystali z bezpłatnego wyżywienia, a osoby zamieszkałe w znacznej odległości od miejsc szkolenia dofinansowano koszty dojazdu środkami komunikacji publicznej oraz ubezpieczenie.

Ilość odwiedzin: 4387
Nazwa dokumentu: Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój II edycja
Osoba, która wytworzyła informację: system admin
Osoba, która odpowiada za treść: system admin
Osoba, która wprowadzała dane: system admin
Data wytworzenia informacji: 2009-06-03 14:46:45
Data udostępnienia informacji: 2009-06-03 14:46:45
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-29 12:47:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner