logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Opolska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
minus Wojewódzka Komenda OHP
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Majątek OWK
plus Przeprowadzone kontrole i rejestry
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Plan zamówień publicznych 2020 r.
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ OPOLSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
minus Projekty współfinansowane z EFS
   minus Twoja wiedza- Twój sukces
   minus Przybliżamy wam rynek pracy
   minus 18-24 Czas na samodzielność
   minus Indywidualny Projekt Kariery- Portfolio dla Młodzieży
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój II edycja
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój III edycja
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja
   minus Nasza Przyszłość
   minus Nasza Przyszłość 2
   minus Nasza Przyszłość 3
   minus OHP jako realizator usług rynku pracy
   minus Integracja poprzez wymianę
   minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności
   minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2
   minus Nowe Perspektywy
   minus Nowe perspektywy 2
   minus Gwarancje dla młodzieży
   minus Ginące zawody pomysłem na przyszłość
   minus Obudź swój potencjał - EFS
   minus Akcja Aktywizacja -EFS
   minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS
   minus Stawiam na przyszłość
   minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS - nowy nabór
minus Refundacja
minus Rekrutacja
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
 Sprawy do załatwienia
A A A


                                                                     Nasza Przyszłość

Opolska Wojewódzka Komenda OHP w Opolu do końca listopada 2009 r. realizowała projekt pod nazwą "Nasza przyszłość", współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt adresowany był do młodzieży w wieku 15-18 lat pozostającej z mocy orzeczenia sądu rodzinnego pod nadzorem kuratora za przejawy demoralizacji lub wykazywanie zachowań zaburzonych, pochodząca z rodzin niewydolnych wychowawczo, środowisk zagrożonych demoralizacją i patologią.
Celem głównym projektu było ograniczenie wśród uczestników projektu tendencji do
zachowań aspołecznych w celu zwiększenia ich integracji społeczno-zawodowej. Projekt
zakłada ograniczenie poziomu agresji uczestników projektu, poprawę indywidualnej
samooceny młodzieży, zwiększenie motywacji do nauki bądź uzyskiwania kwalifikacji
zawodowych oraz do poszukiwania pracy, wyrównanie zaniedbań wychowawczych,
pedagogicznych i edukacyjnych. Młodzież miała możliwość nabycia podstaw
przedsiębiorczych, nabycia lub podniesienia poziomu wiedzy nt. lokalnego rynku pracy.

W ramach projektu zaplanowane były następujące zadania:
1. Zajęcia terapeutyczno - wychowawcze przed obozem (zajęcia integracyjne, warsztaty
motywacyjno-aktywizujące, indywidualne konsultacje psychologiczno-pedagogiczne)
2. Trzytygodniowy obóz terapeutyczny podczas, którego zorganizowane zostaną
warsztaty integracyjne, zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne,
indywidualne konsultacje psychologiczno-pedagogiczne, zajęcia korekcyjnowyrównawcze
(z języka polskiego i matematyki i indywidualne zajęcia z przedmiotu
dodatkowego), zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej, kurs przedsiębiorczości, kurs
komputerowy, zajęcia rekreacyjne,
3. Spotkanie superwizyjne połączone z ewaluacją projektu (zajęcia terapeutyczne,
ewaluacyjne i rekreacyjne)

UDZIAŁ W PROJEKCIE BYŁ CAŁKOWICIE BEZPŁATNY.


 

Ilość odwiedzin: 4268
Nazwa dokumentu: Nasza Przyszłość
Osoba, która wytworzyła informację: system admin
Osoba, która odpowiada za treść: system admin
Osoba, która wprowadzała dane: system admin
Data wytworzenia informacji: 2009-12-09 10:39:47
Data udostępnienia informacji: 2009-12-09 10:39:47
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-29 12:51:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner