logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Opolska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
minus Wojewódzka Komenda OHP
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Majątek OWK
plus Przeprowadzone kontrole i rejestry
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Plan zamówień publicznych 2020 r.
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ OPOLSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
minus Projekty współfinansowane z EFS
   minus Twoja wiedza- Twój sukces
   minus Przybliżamy wam rynek pracy
   minus 18-24 Czas na samodzielność
   minus Indywidualny Projekt Kariery- Portfolio dla Młodzieży
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój II edycja
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój III edycja
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja
   minus Nasza Przyszłość
   minus Nasza Przyszłość 2
   minus Nasza Przyszłość 3
   minus OHP jako realizator usług rynku pracy
   minus Integracja poprzez wymianę
   minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności
   minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2
   minus Nowe Perspektywy
   minus Nowe perspektywy 2
   minus Gwarancje dla młodzieży
   minus Ginące zawody pomysłem na przyszłość
   minus Obudź swój potencjał - EFS
   minus Akcja Aktywizacja -EFS
   minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS
   minus Stawiam na przyszłość
   minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS - nowy nabór
minus Refundacja
minus Rekrutacja
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
 Sprawy do załatwienia
A A A


OHP jako realizator usług rynku pracy

Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy od 1 maja 2009 r. do 30 czerwca 2014 r. realizowała projekt „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet I, Działanie 1.3. Podziałanie1.3.3

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu młodzieży do usług z zakresu poradnictwa i informacji zawodowej, pośrednictwa pracy i szkoleń. Szczególnym wsparciem objęta została młodzież znajdująca się w trudnej sytuacji ze względu na zamieszkanie w małych miejscowościach i wsiach.
W celu realizacji założeń projektu Opolska Wojewódzka Komenda OHP utworzyła na terenie województwa opolskiego sieć działających komplementarnie jednostek Młodzieżowych Centrów Kariery (MCK), Punktów Pośrednictwa Pracy (PPP) i Ośrodka Szkolenia Zawodowego (OSZ). Jednostki te powstały w wyniku porozumień podpisanych z samorządami, które w odpowiedzi na bieżące potrzeby społeczne udostępniły lokale na prowadzenie usług przez Ochotnicze Hufce Pracy.
Usługami jednostek MCK, PPP, OSZ objęto osoby w wieku 15-25 lat, głównie zagrożone wykluczeniem społecznym, zgłaszające się indywidualnie lub zgłoszone przez inne podmioty, były to przede wszystkim:
• osoby bezrobotne lub poszukujące pracy o zróżnicowanym poziomie wykształcenia i kwalifikacji (lub bez kwalifikacji), wymagające wsparcia na rynku pracy;
• uczniowie, absolwenci przygotowujący się do wejścia na rynek pracy, potrzebujący wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy i szkolenia zawodowego;
• osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, zaniedbane wychowawczo o zmniejszonych szansach życiowych, pochodzące ze środowisk niedostosowanych społecznie.

Osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz szkoleń zapraszamy do jednostek funkcjonujących w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” na terenie województwa opolskiego:
• Punktu Pośrednictwa Pracy w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, tel. 77 462 31 00, w. 147
• Punktu Pośrednictwa Pracy w Lewinie Brzeskim, ul. Marii Konopnickiej 3, tel. 77 414 80 04
• Młodzieżowego Centrum Kariery w Brzegu, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23/16, tel. 77 415 96 54
• Młodzieżowego Centrum Kariery w Namysłowie, ul. Dworcowa 7, tel. 508 597 998
• Młodzieżowego Centrum Kariery w Prudniku, ul Klasztorna 4, tel. 77 433 10 74

Zapraszamy również do odwiedzenia portalu internetowego - Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM) - www.ecam.ohp.pl, który jest jednym z rezultatów projektu. System ECAM pozwala na udostępnienie wszystkim zainteresowanym informacji na temat wsparcia młodzieży realizowanego przez OHP, w tym szczególnie dotyczącej oferty i działalności jednostek organizacyjnych OHP z zakresu rynku pracy oraz kształcenia i działalności opiekuńczo-wychowawczej.

  

 

Ilość odwiedzin: 4077
Nazwa dokumentu: OHP jako realizator usług rynku pracy
Osoba, która wytworzyła informację: system admin
Osoba, która odpowiada za treść: system admin
Osoba, która wprowadzała dane: system admin
Data wytworzenia informacji: 2009-12-16 12:11:38
Data udostępnienia informacji: 2009-12-16 12:11:38
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-29 12:52:58

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner