logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Opolska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
minus Wojewódzka Komenda OHP
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Majątek OWK
plus Przeprowadzone kontrole i rejestry
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Plan zamówień publicznych 2020 r.
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ OPOLSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
minus Projekty współfinansowane z EFS
   minus Twoja wiedza- Twój sukces
   minus Przybliżamy wam rynek pracy
   minus 18-24 Czas na samodzielność
   minus Indywidualny Projekt Kariery- Portfolio dla Młodzieży
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój II edycja
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój III edycja
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja
   minus Nasza Przyszłość
   minus Nasza Przyszłość 2
   minus Nasza Przyszłość 3
   minus OHP jako realizator usług rynku pracy
   minus Integracja poprzez wymianę
   minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności
   minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2
   minus Nowe Perspektywy
   minus Nowe perspektywy 2
   minus Gwarancje dla młodzieży
   minus Ginące zawody pomysłem na przyszłość
   minus Obudź swój potencjał - EFS
   minus Akcja Aktywizacja -EFS
   minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS
   minus Stawiam na przyszłość
   minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS - nowy nabór
minus Refundacja
minus Rekrutacja
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Nasza Przyszłość 2


W trzech jednostkach organizacyjnych Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Opolu (ŚHP w Opolu, ŚHP w Nysie, OSiW w Oleśnie)  do końca listopada 2010 r. realizowany był projekt pod nazwą "Nasza przyszłość 2", współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt adresowany był do młodzieży w wieku 15-18 lat wychowującej się w rodzinach pozostających z mocy orzeczenia sądu rodzinnego pod nadzorem kuratora rodzinnego z powodu jej niewydolności wychowawczej, pochodzącej z rodzin / środowisk problemowych, ubogich, niepełnych, wykazującej negatywizm szkolny, w tym: problemy z nauką, wchodzenie w konflikty z nauczycielami lub innymi uczniami, wagary itp.
Celem głównym projektu było niwelowanie zaniedbań edukacyjnych, ułatwienie dostępu do usług rynku pracy oraz wzrost kompetencji społecznych poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia edukacyjno - wychowawczego.
Projekt zakładał:
• wzrost poziomu kompetencji społecznych,
• podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zidentyfikowanych obszarach deficytowych,
• wzrost wiedzy na temat potencjału osobistego i predyspozycji zawodowych,
• podniesienie poziomu aspiracji osobistych,
• nabycie umiejętności planowania kariery edukacyjno - zawodowej,
• nabycie wiedzy i umiejętności ułatwiających wejście i funkcjonowanie na rynku pracy,
• ukierunkowanie uczestników projektu na lepsze funkcjonowanie emocjonalne i intelektualne,
• skorygowanie zaburzeń zachowania,
• obniżenie poziomu negatywizmu szkolnego.
W ramach projektu zaplanowane były następujące zadania:
1. Moduł edukacyjny:
- warsztaty motywacyjno - aktywizujące,
- zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych,
- kurs komputerowy.
2. Moduł socjoterapeutyczny:
- zajęcia socjoterapeutyczne,
- indywidualne wsparcie psychologiczne.
3. Moduł zawodowy:
- zajęcia dotyczące planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej,
- indywidualne badanie zainteresowań i predyspozycji zawodowych.
4. Moduł rekreacyjno - edukacyjny:
- koła zainteresowań.
5. Specjalistyczna indywidualna opieka profilaktyczno - terapeutyczna:
- indywidualne konsultacje prowadzone przez psychologa,
- indywidualne konsultacje prowadzone przez terapeutę uzależnień,
- indywidualne konsultacje prowadzone przez specjalistę ds. interwencji kryzysowej,
- indywidualne konsultacje prowadzone przez prawnika.
6. Obóz socjoterapeutyczny podczas którego młodzież wzięła udział w:
- warsztatach integracyjnych,
- zajęciach socjoterapeutycznych,
- warsztatach rozwoju osobistego,
- warsztatach technik relaksacyjnych,
- zajęciach „Zachowania ryzykowne”,
- kursie pierwszej pomocy przedmedycznej,
- zajęciach rekreacyjno - edukacyjnych.
7. Spotkanie podsumowujące połączone z ewaluacją projektu podczas którego młodzież wzięła udział w:
- zajęciach socjoterapeutycznych,
- zajęciach ewaluacyjnych,
- zajęciach rekreacyjnych.

UDZIAŁ W PROJEKCIE BYŁ CAŁKOWICIE BEZPŁATNY.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 5068
Nazwa dokumentu: Nasza Przyszłość 2
Podmiot udostępniający: OWK OHP
Osoba, która wytworzyła informację: system admin
Osoba, która odpowiada za treść: system admin
Osoba, która wprowadzała dane: system admin
Data wytworzenia informacji: 2011-02-16 13:24:22
Data udostępnienia informacji: 2011-02-16 13:24:22
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-29 12:51:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner