logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Opolska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
minus Wojewódzka Komenda OHP
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Majątek OWK
plus Przeprowadzone kontrole i rejestry
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Plan zamówień publicznych 2020 r.
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ OPOLSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Refundacja
minus Rekrutacja
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
 Sprawy do załatwienia
A A A


REJONOWY OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO MŁODZIEŻY


Z dniem 1 sierpnia 2011 r. przy Opolskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w został utworzony Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży z siedzibą w Oleśnie.

 

 Zakres działalności Rejonowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Młodzieży:

  • prowadzenie na terenie województwa opolskiego szkoleń umożliwiających młodzieży nabycie, zmianę lub podwyższanie kompetencji zawodowych;
  • współpraca z pozostałymi jednostkami OWK OHP i innymi instytucjami w zakresie pomocy młodzieży w uzyskaniu zawodu, podwyższaniu kompetencji zawodowych  oraz przygotowaniu do uczestnictwa w  lokalnym rynku pracy;
  • prowadzenie szkoleń na podstawie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu pod numerem 2.16/00046/2011;
  • cykliczne badania oczekiwań edukacyjnych i zawodowych słuchaczy i dostosowuje do nich swoją ofertę szkolną tak, aby absolwenci stali się konkurencyjni na rynku pracy.

Celem działalności Ośrodka jest tworzenie dla młodych osób - a w szczególności młodzieży bezrobotnej, poszukującej pracy, absolwentów oraz uczestników Ochotniczych Hufców Pracy - możliwości zdobycia, podnoszenia, doskonalenia lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych. 

 

Ośrodek może organizować kursy dla zewnętrznych zleceniodawców instytucjonalnych, organów samorządu terytorialnego i  innych podmiotów powierzających im organizację szkolenia pracowników oraz dla osób zgłaszających się indywidualnie, nie będących uczestnikami OHP.   


DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA:

Celina Szymik

kierownik Rejonowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Młodzieży
tel. 77 456 00 42

 
Adres do korespondencji:
Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
 ul. Armii Krajowej 4
 45-071 Opole

Nazwa dokumentu: ROSZM
Podmiot udostępniający: OWK OHP
Osoba, która wytworzyła informację: Celina Szymik
Osoba, która odpowiada za treść: Celina Szymik
Osoba, która wprowadzała dane: system admin
Data wytworzenia informacji: 2011-12-01 10:40:07
Data udostępnienia informacji: 2011-12-01 10:40:07
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-23 10:43:50

Wersja do wydruku...

corner   corner