logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Opolska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
minus Wojewódzka Komenda OHP
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Majątek OWK
plus Przeprowadzone kontrole i rejestry
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Plan zamówień publicznych 2020 r.
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ OPOLSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
minus Projekty współfinansowane z EFS
   minus Twoja wiedza- Twój sukces
   minus Przybliżamy wam rynek pracy
   minus 18-24 Czas na samodzielność
   minus Indywidualny Projekt Kariery- Portfolio dla Młodzieży
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój II edycja
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój III edycja
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja
   minus Nasza Przyszłość
   minus Nasza Przyszłość 2
   minus Nasza Przyszłość 3
   minus OHP jako realizator usług rynku pracy
   minus Integracja poprzez wymianę
   minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności
   minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2
   minus Nowe Perspektywy
   minus Nowe perspektywy 2
   minus Gwarancje dla młodzieży
   minus Ginące zawody pomysłem na przyszłość
   minus Obudź swój potencjał - EFS
   minus Akcja Aktywizacja -EFS
   minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS
   minus Stawiam na przyszłość
   minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS - nowy nabór
minus Refundacja
minus Rekrutacja
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja

Od 1 kwietnia 2011r. Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy oraz jej jednostki organizacyjne, w tym: Środowiskowy Hufiec Pracy 8-1 w Brzegu, Środowiskowy Hufiec Pracy 8-2 w Kędzierzynie-Koźlu, Środowiskowy Hufiec Pracy 8-3 w Nysie oraz Środowiskowy Hufiec Pracy 8-6 w Namysłowie realizowały projekt „SZKOLENIE – PRAKTYKA – ZATRUDNIENIE– ROZWÓJ” IV edycja, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa młodych ludzi w wieku 15-24, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt zakładał dostarczenie uczestnikom odpowiednich kwalifikacji zawodowych oraz wiedzy na temat zakładania działalności gospodarczej, wyrównanie zaległości edukacyjnych zakończonych promocją do następnej klasy, nabycie kwalifikacji i umiejętności umożliwiających skuteczne wejście na rynek pracy, jak również udzielenie kompleksowego wsparcia wychowawczo-dydaktycznego. Projekt był skierowany dla osób nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych.

Na Opolszczyźnie zrekrutowano do udziału w projekcie 70 osób, w tym 37 Kobiet i 33 mężczyzn. Zajęcia odbywały się w siedmiu grupach 10-osobowych z czego 30 osób to młodzież  z OHP a  40 – młodzież  spoza OHP.

Beneficjenci uczestniczyli w zajęciach z doradcą zawodowym, psychologiem i prawnikiem, odbyli warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych, zajęcia z zapobiegania agresji i przemocy oraz zajęcia z zakresu edukacji seksualnej. Zorganizowano kurs przedsiębiorczości, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, kursy językowe (język niemiecki i angielski), komputerowe na poziomie podstawowym oraz szkolenie komputerowe ECDL Start.

Dużym zainteresowaniem beneficjentów cieszyły się kursy zawodowe, w tym: kurs nowoczesny magazynier z obsługą kas fiskalnych i wózka widłowego, kosmetyczka z elementami wizażu i stylizacją paznokci, fryzjerstwo z elementami wizażu, florystyka z elementami wystroju wnętrz i obsługą kasy fiskalnej, operator koparki i koparko- ładowarki, spycharki, pracownik biurowy z podstawą księgowości oraz obsługą programów księgowych, masażysta I i II stopnia i kurs prawa jazdy kat. CE. 20 osób zakończyło realizację praktyk zawodowych u pracodawców, zgodnie z wyuczonymi podczas projektu zawodami.  Z kursu prawa jazdy kategorii B skorzystało  27 osób.
 
W ramach projektu odbył się  konkurs plastyczny na najlepszy plakat promujący hasło PO KL „Człowiek- najlepsza inwestycja” poprzedzony przeprowadzeniem seminarium wiedzy o Unii Europejskiej i Europejskim Funduszu Społecznym oraz zajęciami plastycznymi. Opolski laureat konkursu wraz z innymi laureatami wojewódzkimi i zwycięzcami szczebla centralnego został nagrodzony podczas konferencji podsumowującej cztery edycje projektu „Szkolenie- Praktyka- Zatrudnienie-Rozwój” zorganizowanej w Dobieszkowie w terminie 29.11.- 30.11.2011r. Najlepszy plakat zostanie wydrukowany i wykorzystany do promocji PO KL podczas kolejnych edycji projektu.

Do prowadzenia zajęć wybrano specjalistów, nauczycieli, doradców zawodowych, trenerów warsztatów, posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe i zapewniających fachową opiekę młodzieży uczestniczącej w projekcie a realizację kursów powierzono firmom - wykonawcom wyłonionym w drodze przetargu.

Młodzieży zapewniono też opiekę wychowawców a także integrację w ramach organizacji zajęć kreatywnego spędzania wolnego czasu (m.in. wyjścia do kina, na basen, kręgle, paintball itp.), zapewniono też wyżywienie i zwrot kosztów dojazdu na zajęcia szkoleniowe. Udział w projekcie był bezpłatny. Projekt zakończył się  31.12.2011r.


 

Ilość odwiedzin: 4219
Nazwa dokumentu: Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja
Osoba, która wytworzyła informację: system admin
Osoba, która odpowiada za treść: system admin
Osoba, która wprowadzała dane: system admin
Data wytworzenia informacji: 2011-12-01 11:20:56
Data udostępnienia informacji: 2011-12-01 11:20:56
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-29 12:49:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner