logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Opolska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
minus Wojewódzka Komenda OHP
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Majątek OWK
plus Przeprowadzone kontrole i rejestry
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Plan zamówień publicznych 2020 r.
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ OPOLSKIEJ WK
minus Współpraca z zagranicą
   minus Projekty zrealizowane w 2019 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2018 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2017 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2016 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2015 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2014 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2013 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2012 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2011 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2010 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2009 r.
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Refundacja
minus Rekrutacja
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Wizyta gości z Niemiec w ŚHP Namysłów.

13 maja w ŚHP w Namysłowie zakończyła się trzydniowa wizyta przedstawicieli niemieckiej placówki kształceniowej Berufsbildungsgesellschaft privates Bildungsinstitut mbH (BBG) z Gery. Na polsko-niemieckie seminarium przygotowawcze przyjechali Pan Alexander Misch- instruktor mechaniki samochodowej i blacharstwa oraz Pan Müchlen Ulrich- nauczyciel ślusarstwa i spawalnictwa.

Głównym punktem seminarium było zaprezentowanie szerokiego spektrum działalności Ochotniczych Hufców Pracy oraz bogatego dorobku Opolskiej WK OHP w dziedzinie polsko-niemieckiej wymiany młodzieży i praktyk zawodowych. Prezentacja przedstawiona przez specjalistę ds. programów europejskich i współpracy międzynarodowej- Małgorzatę Krawczyk obejmowała projekty prowadzone od dziesięciu lat, w partnerstwie ze Stadtverwaltung Gera (Urzędem Miasta Gera). Niemieccy partnerzy z kolei omówili zadania i specyfikę swojej placówki, funkcjonującej jako Agencja Pracy, zajmująca się kształceniem ogólnym i zawodowym młodzieży, na zlecenie Urzędu Pracy w Gerze.

BBG w Gerze jest też jedną z wielu placówek, włączonych przez Urząd Miasta Gera do projektów inicjowanych i realizowanych wspólnie z Opolską WK OHP. W ubiegłym roku niemiecka młodzież z BBG realizowała praktykę zawodową na terenie OSiW w Oleśnie.

W tym roku spotkanie młodzieży o tematyce sportowo-ekologicznej odbędzie się w Namysłowie. W związku z tym gościom z BBG została zaprezentowana bogata działalność dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawcza Środowiskowego Hufca Pracy w Namysłowie. Poznali warunki lokalowe internatu, w tym miejsce zakwaterowania i wyżywienia oraz miejsca, gdzie zaplanowano realizację zajęć sportowych oraz działań związanych z wykonaniem wspólnych prac na rzecz ekologii i ochrony lokalnego środowiska. Szczegóły realizacji programu polsko-niemieckiego obozu sportowo- ekologicznego zaplanowanego na sierpień b.r. omówiono na spotkaniu z udziałem kadry wychowawczej ŚHP Namysłowa. W obozie będzie uczestniczyć 16 osób, w tym 8 uczestników ŚHP w Namysłowie oraz 8 niemieckich pracowników BBG w Gerze. Każdej grupie narodowej towarzyszyć będzie 2 opiekunów.

Gospodarze zorganizowali gościom zwiedzanie miasta, jak też Wystawy Twórczości Artystycznej Wiosna 2011 w Namysłowskim Centrum Kultury.

Na zakończenie odbyła się wizyta w Starostwie Namysłowskim, której celem było nawiązanie kontaktów z lokalnymi władzami oraz rozmowa na temat wspólnych działań proekologicznych w powiecie. Podczas spotkania z Sekretarzem Powiatu Namysłowskiego Panem Andrzejem Gosławskim przedstawiciele BBG poznali walory przyrodnicze oraz warunki społeczno-gospodarcze regionu i jego mieszkańców, a także uzyskali cenne informacje na temat funkcjonowania Urzędu. Gościom spodobało się miasto i jego okolice i zapewniili, że przyjadą tutaj ponownie wraz z młodzieżą.

Program współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

 

Wizyta delegacji OWK OHP na Litwie.

W dniach 17-18.06.2011r. Wojewódzki Komendant OHP- pani Józefa Ziemnik odbyła oficjalną wizytę na Litwie, w związku z Obchodami Dni Alytusa.

Mieszkańcy Alytusa – stolicy litewskiej Dzukiji co roku obchodzą uroczyście święto swojego miasta, na które zapraszają delegacje organizacji partnerskich z zaprzyjaźnionych miast, w tym delegacje z Opola. Uroczystości rozpoczęły się w Centrum Komunikacji i Kultury. Mowę powitalną do zagranicznych gości skierował nowy mer miasta Alytus - Feliksas Džiautas. Podczas wieczoru przepełnionego występami chórów i orkiestry symfonicznej wręczono nagrody laureatom konkursów w dziedzinie kultury i nauki.   
 
Delegacja Opolskiej WK OHP wzięła udział w spotkaniu z władzami miasta  w Alytuskim ratuszu oraz w licznych imprezach kulturalnych towarzyszących obchodom, takich jak: otwarcie wystaw - w Muzeum Historii i Sztuki oraz Centrum Kultury i Komunikacji, pokaz sztuki ludowej, obejrzenie wystawy rzeźbiarstwa. Wszyscy zagraniczni goście mieli okazję zwiedzić tradycyjne gospodarstwo Druskienninkai Cenuliai w wiosce Naujasode oraz słynny kurort Druskienniki.

W atmosferze święta odbyło się również spotkanie z przedstawicielami Wydziału  Oświaty miasta Alytus. Wizyta na Litwie, jak co roku umożliwia poprawne przygotowania do organizacji polsko-litewskiej wymiany młodzieży, prowadzonej już wiele lat (od 1998r.) na bazie porozumienia pomiędzy Opolską WK OHP a Wydziałem Oświaty Miasta Alytus.

Podczas krótkiego pobytu nasza delegacja zwiedziła szkołę: Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla, w której będzie zakwaterowana młodzież z Opola, podczas realizacji na Litwie „Litewsko-polskiego obozu turystyczno-rekreacyjnego”, zaplanowanego na przełomie czerwca i lipca.

W tym samym okresie w Polsce  litewska młodzież ze szkół średnich miasta Alytus wraz z grupą uczestników OHP będzie realizowała projekt „Tak jak malował Pan Chagall” - oblicza kultury żydowskiej” w ramach Akcji 1.1. Programu” Młodzież w działaniu”.

Młodzież była zakwaterowana w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Oleśnie. 

                

 Polsko-litewska wymiana młodzieży w OSiW w Oleśnie

Od 01.07 w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Oleśnie trwają polsko-litewskie warsztaty historyczno-artystyczne zorganizowane w ramach projektu „Tak jak malował Pan Chagall” (Akcja 1.1 programu „Młodzież w działaniu”). Czterdziestoosobowa grupa młodzieży polsko – litewskiej zajmuje się zdobywaniem informacji na temat historii, kultury i sztuki żydowskiej, wykonuje prace porządkowe oraz ewidencjonuje macewy na oleskim cmentarzu żydowskim oraz odwiedza miejsca ściśle związane z kulturą i religią judaistyczną.

03.07. uczestnicy warsztatów wraz z opiekunami odwiedzili krakowski Kazimierz, gdzie zbierali materiały potrzebne do dalszych działań w ramach projektu.

Każdego dnia, oprócz prac związanych z projektem młodzież OHP ma szansę na doskonalenie umiejętności komunikacji w języku angielskim oraz okazję do integracji z grupą zagraniczną.

         

Spotkanie przygotowawcze młodzieży przed polsko-niemieckim obozem sportowo - ekologicznym w Namysłowie w ramach PNWM


15 lipca odbyło się spotkanie przygotowawcze młodzieży przed obozem sportowo – ekologicznym organizowanym w ŚHP Namysłów w terminie 03.08.2011r. – 10.08.2011r. w ramach Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

W trakcie spotkania młodzież poznała harmonogram obozu, podzieliła się swoimi pomysłami dotyczącymi spotkania z rówieśnikami z Gery oraz otrzymała pomoce językowe w postaci słowników oraz rozmówek polsko – niemieckich.

Polsko – niemiecki obóz sportowo – ekologiczny zapowiada się bardzo atrakcyjnie, ponieważ kadra ŚHP w Namysłowie włożyła wiele ciekawych pomysłów oraz starań w przygotowania. Zaplanowane są wycieczki, zawody sportowe, wyjścia na basen i kręgielnię, wieczorki narodowe, konkursy oraz ogniska integracyjne.

Zakończenie polsko – niemieckiego obozu sportowo-ekologicznego w Namysłowie

W dniach 03.08.2011r. – 10.08.2011r. w Środowiskowym Hufcu Pracy w Namysłowie odbył się obóz sportowo-ekologiczny sfinansowany w ramach programu Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

W trakcie obozu młodzież niemiecka i polska wspólnie brała udział w rozgrywkach sportowych takich jak: piłka nożna, koszykówka, piłka siatkowa, tenis, zawody pływackie czy też bowling ( kręgle ). Zorganizowano wyjście do klubu fitness i siłowni, gdzie uczestnicy projektu mieli zaplanowane konkretne zajęcia sprawnościowe.

W zakresie tematyki ekologii przewidziano wyjście na szlak w Stobrawskim Parku Krajobrazowym w Ładzach – zwiedzanie ścieżki przyrodniczo – dydaktycznej Murów-Zagwiździe, wizyta w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu, w Izbie Leśnej na Młyńskich Stawach, wyjazd do arboretum w Ślizowie, jak również sadzenie drzewek, krzewów i porządkowanie terenu wokół Centrum Turystyki i Rekreacji „Delfin” w Namysłowie. Priorytetowym założeniem jest wpojenie podstawowych zasad postępowania w kontakcie z naturą, a wśród nich: nie pozostawać obojętnym na piękno natury, być wrażliwym na wyrządzaną szkodę i w żadnym wypadku nie przyczyniać się do degradacji środowiska naturalnego.

Toczyły się również zajęcia warsztatowe na których młodzież dyskutowała na tematy zarówno sportowe jak i ekologiczne: rywalizacja „fair-play” w sporcie, agresja w sporcie, znane osobowości w dziedzinie sportu w Polsce i Niemczech, jak żyć ekologicznie i tanio oraz ekologiczny pokaz mody.

Quizy, wieczorki narodowe, rozgrywki sportowe grille i dyskoteki pozwoliły uczestnikom projektu na lepsze poznanie się, zrozumienie i wspólna integrację co jest głównym celem takiego typu wymiany międzynarodowej.

Harmonogram obozu był bardzo napięty, a czasu niewiele. Jednak przemyślany plan dnia, zaangażowanie uczestników, a w szczególności kadry prowadzącej wystarczyło aby obóz zakończył się pełnym sukcesem. Efekty te staną się namacalne kiedy uczestnicy wykorzystają w swym życiu nabytą wiedzę i pozostawią w sercach nawiązane przyjaźnie.

Polsko – niemiecka praktyka zawodowa w Oleśnie

Już czwarty dzień w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Oleśnie trwa polsko niemiecka praktyka w zawodach ślusarz i kucharz, realizowana w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Uczestnicy OHP wraz z młodzieżą z placówki kształceniowej BBG Berufsbildungsgesellschaft w Gerze wykonają ławki ogrodowe oraz udoskonalą umiejętności kulinarne w zakresie tradycyjnej kuchni polskiej i niemieckiej. Ponadto w czasie trwania praktyki młodzież odwiedzi okolice Olesna, Częstochowę, Wrocław oraz weźmie udział w przedsięwzięciach sportowych.

Polsko – niemiecka praktyka została poprzedzona spotkaniem przygotowawczym, podczas którego młodzież polska planowała zabawy integracyjne, wieczorki narodowe oraz zawody sportowe. Na spotkaniu zostały również omówione kwestie bezpieczeństwa higieny pracy, regulamin praktyki, zasady korzystania z obiektów sportowych. Uczestnicy otrzymali słowniczki oraz rozmówki polsko-niemieckie.

W trakcie praktyki młodzież wspólnie wykonała słowniczek podstawowych zwrotów polsko – niemieckich oraz mini- poradnik kulinarny, który zawierał informacje na temat tradycyjnych potraw kuchni polskiej i niemieckiej.

Praktyka współfinansowana przez  PNWM trwa od 25 września do 2 października 2011r.

Zakończenie praktyki w zawodach ślusarz i kucharz w Oleśnie

W dniach 25.09.2011r. – 02.10.2011r. w OSiW w Oleśnie odbyła się praktyka w zawodach ślusarz i kucharz realizowana w ramach programu PNWM (Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży).

Do Olesna przyjechała grupa niemiecka z placówki kształceniowej BBG Berufsbildungsgesellschaft w Gerze, która brała udział w spotkaniu razem z uczestnikami OHP. Młodzież pracowała w warsztatach ślusarskich, gdzie zostały wykonane ławki ogrodowe, które następnie zostały umieszczone na terenie OSiW i internatu w Oleśnie.

Na warsztatach kulinarnych uczestnicy szlifowali swoje dotychczasowe umiejętności kulinarne, a także odkrywali tajniki tradycyjnej kuchni polskiej i niemieckiej. Do godz. 15:00 młodzież przebywała na zajęciach warsztatowych, natomiast popołudniami organizowano zajęcia rekreacyjno-sportowe, piesze wycieczki po Oleśnie i okolicy, międzynarodowe rozgrywki sportowe, a także wieczorki narodowe, do których młodzież przygotowała się już wcześniej.

Przy pomocy tłumaczki i kadry wychowawczej powstał również słowniczek podstawowych słów i zwrotów polsko-niemieckich a także mini-poradnik kulinarny wspólnie stworzony przez uczestników praktyki. Całodzienne wycieczki kulturoznawcze do Wrocławia i Częstochowy były miłą odskocznią od pracy na warsztatach, dlatego też młodzież bardzo chętnie brała w nich udział.

Dzięki wspólnym grillom, ogniskom i dyskotekom uczestnicy polsko – niemieckiej praktyki przełamali bariery językowe oraz stereotypy, lepiej się poznali i zintegrowali.

Wolontariat Europejski w Islandi

Mija już trzeci miesiąc pobytu w Islandii wolontariuszki, która jako Organizację Wysyłającą wybrała Opolską Wojewódzką Komendę OHP. Pani Anna Kensoń w ramach Akcji 2 programu „Młodzież w działaniu” 14.09.2011r. wyjechała na sześć miesięcy do Islandii, gdzie pracuje jako wolontariuszka w organizacji Worldwide Friends Iceland.

Praca polega na koordynowaniu i organizacji dwutygodniowych projektów, tzw. campów, podczas których grupy uczestników pracują głównie na rzecz ochrony środowiska. Oprócz doskonalenia umiejętności organizacyjnych i liderskich, pani Anna Kensoń  ma również okazję zwiedzić Islandię, ponieważ jej praca polega na podróżowaniu w różne ciekawe miejsca. Wolontariuszka jest zafascynowana Islandią oraz ludźmi, z którymi współpracuje. Dzięki temu wolontariat przebiega pomyślnie i zgodnie z planem.

Ilość odwiedzin: 5050
Nazwa dokumentu: Projekty zrealizowane w 2011 r.
Osoba, która wytworzyła informację: system admin
Osoba, która odpowiada za treść: system admin
Osoba, która wprowadzała dane: system admin
Data wytworzenia informacji: 2012-01-03 11:58:00
Data udostępnienia informacji: 2012-01-03 11:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-21 15:22:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner