logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Opolska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
minus Wojewódzka Komenda OHP
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Majątek OWK
plus Przeprowadzone kontrole i rejestry
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Plan zamówień publicznych 2020 r.
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ OPOLSKIEJ WK
minus Współpraca z zagranicą
   minus Projekty zrealizowane w 2019 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2018 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2017 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2016 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2015 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2014 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2013 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2012 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2011 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2010 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2009 r.
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Refundacja
minus Rekrutacja
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Wizyta gości z Niemiec w ŚHP Namysłów.

13 maja w ŚHP w Namysłowie zakończyła się trzydniowa wizyta przedstawicieli niemieckiej placówki kształceniowej Berufsbildungsgesellschaft privates Bildungsinstitut mbH (BBG) z Gery. Na polsko-niemieckie seminarium przygotowawcze przyjechali Pan Alexander Misch- instruktor mechaniki samochodowej i blacharstwa oraz Pan Müchlen Ulrich- nauczyciel ślusarstwa i spawalnictwa.

Głównym punktem seminarium było zaprezentowanie szerokiego spektrum działalności Ochotniczych Hufców Pracy oraz bogatego dorobku Opolskiej WK OHP w dziedzinie polsko-niemieckiej wymiany młodzieży i praktyk zawodowych. Prezentacja przedstawiona przez specjalistę ds. programów europejskich i współpracy międzynarodowej- Małgorzatę Krawczyk obejmowała projekty prowadzone od dziesięciu lat, w partnerstwie ze Stadtverwaltung Gera (Urzędem Miasta Gera). Niemieccy partnerzy z kolei omówili zadania i specyfikę swojej placówki, funkcjonującej jako Agencja Pracy, zajmująca się kształceniem ogólnym i zawodowym młodzieży, na zlecenie Urzędu Pracy w Gerze.

BBG w Gerze jest też jedną z wielu placówek, włączonych przez Urząd Miasta Gera do projektów inicjowanych i realizowanych wspólnie z Opolską WK OHP. W ubiegłym roku niemiecka młodzież z BBG realizowała praktykę zawodową na terenie OSiW w Oleśnie.

 

W tym roku spotkanie młodzieży o tematyce sportowo-ekologicznej odbędzie się w Namysłowie. W związku z tym gościom z BBG została zaprezentowana bogata działalność dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawcza Środowiskowego Hufca Pracy w Namysłowie. Poznali warunki lokalowe internatu, w tym miejsce zakwaterowania i wyżywienia oraz miejsca, gdzie zaplanowano realizację zajęć sportowych oraz działań związanych z wykonaniem wspólnych prac na rzecz ekologii i ochrony lokalnego środowiska. Szczegóły realizacji programu polsko-niemieckiego obozu sportowo- ekologicznego zaplanowanego na sierpień b.r. omówiono na spotkaniu z udziałem kadry wychowawczej ŚHP Namysłowa. W obozie będzie uczestniczyć 16 osób, w tym 8 uczestników ŚHP w Namysłowie oraz 8 niemieckich pracowników BBG w Gerze. Każdej grupie narodowej towarzyszyć będzie 2 opiekunów.

Gospodarze zorganizowali gościom zwiedzanie miasta, jak też Wystawy Twórczości Artystycznej Wiosna 2011 w Namysłowskim Centrum Kultury.

 

 

Na zakończenie odbyła się wizyta w Starostwie Namysłowskim, której celem było nawiązanie kontaktów z lokalnymi władzami oraz rozmowa na temat wspólnych działań proekologicznych w powiecie. Podczas spotkania z Sekretarzem Powiatu Namysłowskiego Panem Andrzejem Gosławskim przedstawiciele BBG poznali walory przyrodnicze oraz warunki społeczno-gospodarcze regionu i jego mieszkańców, a także uzyskali cenne informacje na temat funkcjonowania Urzędu. Gościom spodobało się miasto i jego okolice i zapewniili, że przyjadą tutaj ponownie wraz z młodzieżą.

Program jest współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Wizyta delegacji OWK OHP na Litwie.

W dniach 17-18.06.2011r. Wojewódzki Komendant OHP- pani Józefa Ziemnik odbyła oficjalną wizytę na Litwie, w związku z Obchodami Dni Alytusa.

Mieszkańcy Alytusa – stolicy litewskiej Dzukiji co roku obchodzą uroczyście święto swojego miasta, na które zapraszają delegacje organizacji partnerskich z zaprzyjaźnionych miast, w tym delegacje z Opola. Uroczystości rozpoczęły się w Centrum Komunikacji i Kultury. Mowę powitalną do zagranicznych gości skierował nowy mer miasta Alytus - Feliksas Džiautas. Podczas wieczoru przepełnionego występami chórów i orkiestry symfonicznej wręczono nagrody laureatom konkursów w dziedzinie kultury i nauki.   
 
Delegacja Opolskiej WK OHP wzięła udział w spotkaniu z władzami miasta  w Alytuskim ratuszu oraz w licznych imprezach kulturalnych towarzyszących obchodom, takich jak: otwarcie wystaw - w Muzeum Historii i Sztuki oraz Centrum Kultury i Komunikacji, pokaz sztuki ludowej, obejrzenie wystawy rzeźbiarstwa. Wszyscy zagraniczni goście mieli okazję zwiedzić tradycyjne gospodarstwo Druskienninkai Cenuliai w wiosce Naujasode oraz słynny kurort Druskienniki.

W atmosferze święta odbyło się również spotkanie z przedstawicielami Wydziału  Oświaty miasta Alytus. Wizyta na Litwie, jak co roku umożliwia poprawne przygotowania do organizacji polsko-litewskiej wymiany młodzieży, prowadzonej już wiele lat (od 1998r.) na bazie porozumienia pomiędzy Opolską WK OHP a Wydziałem Oświaty Miasta Alytus.

Podczas krótkiego pobytu nasza delegacja zwiedziła szkołę: Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla, w której będzie zakwaterowana młodzież z Opola, podczas realizacji na Litwie „Litewsko-polskiego obozu turystyczno-rekreacyjnego”, zaplanowanego na przełomie czerwca i lipca.

W tym samym okresie w Polsce  litewska młodzież ze szkół średnich miasta Alytus wraz z grupą uczestników OHP będzie realizowała projekt „Tak jak malował Pan Chagall” - oblicza kultury żydowskiej” w ramach Akcji 1.1. Programu” Młodzież w działaniu”.

Młodzież będzie zakwaterowana w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Oleśnie. 

 

Nazwa dokumentu: Projekty zrealizowane w 2011 r.
Osoba, która wytworzyła informację: system admin
Osoba, która odpowiada za treść: system admin
Osoba, która wprowadzała dane: system admin
Data wytworzenia informacji: 2012-01-03 11:58:00
Data udostępnienia informacji: 2012-01-03 11:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-03 12:03:00

Wersja do wydruku...

corner   corner