logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Opolska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
minus Wojewódzka Komenda OHP
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Majątek OWK
plus Przeprowadzone kontrole i rejestry
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Plan zamówień publicznych 2020 r.
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ OPOLSKIEJ WK
minus Współpraca z zagranicą
   minus Projekty zrealizowane w 2019 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2018 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2017 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2016 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2015 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2014 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2013 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2012 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2011 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2010 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2009 r.
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Refundacja
minus Rekrutacja
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
 Sprawy do załatwienia
A A A


 „W blasku zachodzącego słońca„ Dąbrówka Dolna

29 maja w Środowiskowym Hufcu Pracy w Dąbrówce Dolnej odbyło się podsumowanie projektu pn. „W blasku zachodzącego słońca”, realizowanego w ramach Akcji 1.2 programu „Młodzież w działaniu”.

Projekt „W blasku zachodzącego słońca” powstał z myślą o integracji młodzieży ze środowiskiem lokalnym i tym samym zacieśnieniu więzi społecznych, poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego. W przedsięwzięciu, które rozpoczęło się 2 grudnia 2011 roku, wzięło udział 120 osób. Oprócz lokalnej społeczności uczestniczyła w nim również nieformalna grupa pn. „Kijkarze” z ŚHP w Dąbrówce Dolnej. W ramach projektu odbyły się warsztaty z Nordic Walking, botaniki, ornitologii i grafiki komputerowej.

W spotkaniu podsumowującym wzięło udział 18 osób, wśród których znaleźli się uczestnicy przedsięwzięcia, instruktorzy oraz osoby wspierające. Zgromadzonych powitała Komendant Środowiskowego Hufca Pracy w Dąbrówce Dolnej Marzena Szewczyk, która zaprezentowała założenia i cele projektu. Zaprezentowane zostały także foldery edukacyjno-przyrodnicze, strona internetowa www.dabrowkadolna.pl, która zawiera szczegółowe informacje dotyczące projektu i grupy „Kijkarzy” oraz prezentacja multimedialna podsumowująca działania zrealizowane w ramach projektu.

Na zakończenie odbyła się krótka dyskusja z uczestnikami projektu. Miłym akcentem pożegnalnym były drobne upominki dla gości wręczone przez uczestników projektu.

            

 Polsko-niemiecka wymiana młodzieży w Dąbrówce Dolnej - PNWM

 W dniach 01-08.07.2012 r. w ramach PNWM odbył się polsko – niemiecki obóz sportowo-językowy. Celem spotkania była wymiana doświadczeń dotyczących funkcji sportu, poprawa kondycji sportowej uczestników oraz nawiązanie nowych międzynarodowych przyjaźni.

Cel został osiągnięty już w drugim dniu spotkania. Młodzież pokonała wszelkie bariery językowe, nawiązały się przyjaźnie, a wspólnie spędzony czas uwieczniony został na fotografiach. Podczas trwania wypoczynku młodzież odwiedziła takie miejsca jak: jedną ze ścieżek Parku Stobrawskiego, Kościół Ewangelicki w Pokoju, poznała walory i bogactwa przyrodnicze okolicy, odwiedziła Izbę Leśną w Kup, bawiła się w Adrenalina Parku w Kątach Wrocławskich, a zakończeniem prawie każdego dnia była kąpiel na Majorce.

Oczywiście jeśli obóz sportowy to mnóstwo zajęć na boisku: konkurencje sportowe, zawody, mecze a wszystko w szalenie szybkim tempie. Nie lada atrakcją był spływ kajakowy w Dolinie Stobrawy. Wszyscy mieli możliwość wykazać się siłą i sprytem na ściance wspinaczkowej, zakosztować jazdy konnej i wielu innych atrakcji w Wiosce Indiańskiej.
Na zakończenie spotkania odbył się piknik na zielonej murawie boiska. Młodzież bawiła się bardzo dobrze, a wszystko zakończyło się dyskoteką do białego rana.

Program jest współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

       

„Pobyt na Litwie uczestników z Opolskiej Wojewódzkiej Komendy"

„Litwo, ojczyzno moja” chciałoby się rzec podziwiając krajobrazy i miejsca, do których mieliśmy możliwość dotrzeć i podziwiać dzięki wspaniałej organizacji obozu litewsko-polskiego w Alytusie.

Wspólnie z naszymi litewskimi przyjaciółmi odwiedzilismy ważne i charakterystyczne pod względem kulturowym regiony Litwy, które zostały nam zaprezentowane podczas spotkania z władzami miasta Alytus. Warsztaty zajęciowe, prezentacje naszych krajów i regionów, turnieje sportowe oraz wieczorne zabawy taneczne to elementy sprzyjające nawiązywaniu przyjaźni i zacieśnianiu więzi czego dopełnieniem był nasz aktywny udział w obchodach Dnia Państwowego Litwy.

Dopisuje nam również lipcowa aura pogodowa pozwalająca na korzystanie z plażowania i wodnych kąpieli w miejscowości Nida nad Bałtykiem i pobliskich jeziorach. Rejs statkiem po Niemnie, zwiedzanie stolicy Wilna i zamku w Trokach, podziwianie uroków Onikszty - stolicy kultury Litwy w 2012 r., wizyta w Druskininkai i Liskiavie oraz szaleństwa w parku linowym w Tarzanii to tylko niektóre atrakcje zafundowane przez organizatorów.

„Wyjazd do Frechen, praktyki zawodowe– PNWM”

Grupa młodych kucharzy ze Środowiskowych Hufców Pracy w Kędzierzynie – Koźlu i Dąbrówce Dolnej realizowała praktykę zawodową w placówce kształceniowej należącej do organizacji Internazionale Bund we Frechen (Niemcy). Młodzież pod okiem wykwalifikowanego kucharza pracującego w hotelowej restauracji przygotowywała codziennie smakowite posiłki dla ponad 30 osób.

Potrawy były bardzo wyszukane. Uczestnicy praktyki mieli również okazję ułożyć jadłospis według własnych pomysłów i inwencji. Po przeprowadzonej naradzie i zakupach w lokalnych sklepach młodzież zaserwowała gospodarzom tradycyjne polskie potrawy: żurek, pierogi i bigos. Polskie menu okazało się bardzo smaczne i wprawiło w zdumienie samego szefa kuchni. W czasie wolnym od praktyk uczestnicy doskonalili znajomość języka niemieckiego oraz zwiedzali bardzo atrakcyjne i ciekawe zabytki Kolonii. Pobyt młodzieży w Niemczech dofinansowany był ze środków PNWM oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

                   

„Niemieckie Forum Wymiany Młodzieży”

 W dniach od 05 – 07.09.2012r. w Centrum Edukacji i Spotkań w zamku Trebnitz odbyło się XII Polsko-Niemieckie Forum Wymiany Młodzieży w obszarze przygranicznym w dziedzinie kształcenia zawodowego i przygotowania do zawodu. Wiodącym tematem Forum był „Zrównoważony rozwój i partycypacja w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży”.

Podczas warsztatów wymiany doświadczeń i nabywania kompetencji w małych grupach przeanalizowano i opracowano 4 tematy: partycypacja młodzieży, nowe grupy docelowe w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży, stworzenie długotrwałego partnerstwa w projektach oraz temat: indywidualna, zorientowana zawodowo wymiana młodzieży, jako długofalowe doświadczenie. W plenarnych obradach nastąpiło omówienie rezultatów prac w poszczególnych grupach.

Ostatniego dnia dokonano ewaluacji całego spotkania. Ponadto panie Andrea Erdmann i Marianne Begung z Landesjugendamt Brandenburgii poprowadziły seminarium informacyjne w sprawie wytycznych dotyczących wspierania kształcenia młodzieży i spotkań międzynarodowych w obszarze narodowym i międzynarodowym a p. Thomas Hetzer – Kierownik referatu wspierania pozaszkolnej wymiany młodzieży PNWM (Poczdam) przedstawił szczegółowo informacje dotyczące składania wniosków do PNWM przy pomocy oprogramowania OASE.

W Forum wzięły udział polskie i niemieckie instytucje oraz placówki kształcenia zawodowego. Opolską Wojewódzką Komendę OHP reprezentowała – Małgorzata Krawczyk – specjalista  ds. programów europejskich i współpracy międzynarodowej. Efektem udziału w Forum jest nie tylko wymiana doświadczeń, ale nawiązane kontakty z placówkami kształcenia zawodowego Brandenburgii, które z pewnością zaowocują nowymi polsko-niemieckimi projektami.

„PNWM" – praktyka zawodowa ŚHP NAMYSŁÓW

W dniu 27.09.2012 r dziesięcioosobowa grupa uczestników Środowiskowego Hufca Pracy w Namysłowie powitała dziesięciu niemieckich uczniów z Sinzig, w celu wspólnej realizacji praktyki zawodowej w zawodach ślusarz – frezer oraz kucharz – kelner.

Przyjazd gości z Niemiec poprzedziło spotkanie przygotowawcze młodzieży OHP, wybranej do udziału w projekcie. Uczestnicy poznali się wzajemnie poprzez sporządzenie własnych charakterystyk i przedstawienie grupie własnych zainteresowań, oczekiwań oraz obaw związanych z realizacją wymiany. Spotkanie służyło też omówieniu sposobu przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych, zorganizowania wieczorków narodowych, spędzania wolnego czasu a także kwestii językowych. Młodzież otrzymała słowniczki polsko – niemieckie i rozmówki tematyczne, aby ułatwić jej komunikowanie się z rówieśnikami z Niemiec.

Pobyt gości z Niemiec rozpoczął się od wspólnego ogniska integracyjnego, zorganizowanego dla uczestników praktyk przez Burmistrza Miasta Namysłów – pana Krzysztofa Kuchczyńskiego oraz Koło Łowieckie „Bażant” z Namysłowa. Młodzież chętnie raczyła się przysmakami z dziczyzny, przygotowanymi przez myśliwych. Ognisko było okazją do przeprowadzenia rundy zapoznawczej i tak zwanego „przełamania pierwszych lodów”.

Następnie polsko – niemieckie grupy zawodowe udały się na warsztaty, gdzie uczestnicy zostali przeszkoleni przez instruktorów nauki zawodu i zapoznani z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach. Otrzymali też szczegółowe harmonogramy prac, jakie będą wykonywać podczas praktyki.
Miejscem odbywania praktyk kucharsko – kelnerskich są warsztaty szkoleniowo – produkcyjne przy ŚHP. Doskonalenie umiejętności praktycznych w zawodzie ślusarsko –frezerskich, zapewniono na warsztatach obróbki mechanicznej w Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie.

Ważnym elementem dnia były zabawy zapoznawcze i integracyjne w świetlicy, przeprowadzone przez opiekunów grup. Młodzież poznawała swoje imiona oraz brała udział w ćwiczeniach językowych i zabawach ruchowych, które wywołały u uczestników spontaniczny śmiech i radość.

W programie pobytu zaplanowano pracę na rzecz społeczności lokalnej, naukę języka, integrację, sport oraz wycieczki kulturoznawcze do Wrocławia i do Arboretum w Ślizowie.

Mamy nadzieję, że czas polsko – niemieckich praktyk będzie pożytecznie spędzony na doskonaleniu umiejętności zawodowych i zdobywaniu cennych kompetencji społecznych, przydatnych w życiu i w przyszłej pracy; nawiązane kontakty zaowocują trwałymi przyjaźniami i kolejnymi wspólnymi projektami, a wrażenia z pobytu w naszej placówce będą pozytywne i niezapomniane.

Projekt jest realizowany wspólnie z Otto Benecke Stiftung e.V., z Bonn przy wsparciu finansowym z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

      

„IDA – Integracja poprzez wymianę” ŚHP NAMYSŁÓW

W Środowiskowym Hufcu Pracy w Namysłowie ruszył projekt „IdA – Integracja poprzez wymianę”, który potrwa do 06.10.2012 r. Projekt oparty jest na wymianie partnerów z Niemiec w celu odbycia praktyk o charakterze malarsko – ogrodniczym.

Młodzież biorąca udział w ww. projekcie pragnie szlifować swoje umiejętności zawodowe. Do hufca w Namysłowie przybyła dwudziestka młodych osób wraz z opiekunami. Pan Krzysztof Kuchczyński – Burmistrz miasta Namysłów oddelegował do pomocy przy projekcie wykwalifikowanych pracowników z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji: Panią Dorotę Purzyńską – Podurgiel, która zajmuje stanowisko ds. komunalnych i będzie nadzorować pracę ogrodników podczas nasadzania roślinności przy terenie wzdłuż murów obronnych w Namysłowie oraz Pana Leszka Markowiaka – pracownika Zakładu Energetyki Cieplnej w Namysłowie, który został oddelegowany do koordynowania prac malarzy, gdzie uczestnicy praktyk będą odświeżać kotłownie należące do ZEC .

Oprócz nauki rzemiosła nasi goście będą mogli aktywnie spędzać czas na wyjazdach, zwiedzając urokliwy Wrocław czy też odwiedzić Arboretum Leśne w Ślizowie. Oprócz wyjazdów czeka naszych praktykantów wiele atrakcji m.in. zwiedzanie miasta Namysłów, wizyty w Centrum Turystyki i Rekreacji „DELFIN”, jak również zabawa w Namysłowskim Centrum Sportu i Rozrywki „ZORZA”. Natomiast Namysłowskie Koło Łowieckie „Bażant” zorganizuje dla naszych partnerów ognisko ze smacznymi kiełbaskami.

Oprócz nauki zawodu, która jest priorytetem podczas trwania projektu wszystkie wyżej wymienione atrakcje mają umilić czas i doprowadzić do udanego pobytu grupy z Niemiec.

„ZDROWO - SPORTOWO - MIEDZYNARODOWO” ŚHP NAMYSŁÓW

 W Środowiskowym Hufcu Pracy w Namysłowie zakończyły się warsztaty polsko – litewskie w ramach projektu "Zdrowo – Sportowo – Międzynarodowo", który jest inicjatywą grupy nieformalnej "Pozytywni i Aktywni". Główną ideą przedsięwzięcia jest propagowanie zdrowego trybu życia i ruchu na świeżym powietrzu, a także poznawanie sąsiednich kultur i integracja młodzieży obu krajów. Efektem wspólnych działań ma być natomiast uporządkowanie i drobne prace renowacyjne na stadionie miejskim, a następnie zorganizowanie tam festynu, stanowiącego podsumowanie obozu.

Młodzież, zwiedziła najciekawsze zakątki Namysłowa, spotkała się z sekretarzem powiatu namysłowskiego, panem Andrzejem Gosławskim, który przedstawił najważniejsze wiadomości o naszym mieście. Uczestnicy zobaczyli też Wrocław, łącznie ze stadionem, na którym odbywały się mecze EURO 2012. Niewątpliwą atrakcją była też wizyta w aquaparku, gdzie oprócz rekreacji mogli  rywalizować w zawodach pływackich. "Pozytywni i Aktywni" uczestniczyli w zajęciach jogi oraz w licznych zabawach integracyjnych, podczas których poznawali swoje imiona i podstawowe słowa w językach polskim i litewskim.

Odbył się też grill i dyskoteka integracyjna, a także wieczorki narodowe, podczas których młodzież przedstawiła najważniejsze informacje o swoich państwach, kulturze i tradycjach, przygotowała poczęstunek potraw narodowych oraz zaprezentowała popularne zabawy. Rozpoczęły się również prace porządkowe na stadionie. W pierwszym etapie należało wyczyścić ławki i zadbać o estetykę zieleni na terenie obiektu.
„Pozytywnych i Aktywnych" czeka jeszcze wiele atrakcji i wyjazdów, podczas których będą mogli zdobywać wiedzę o zdrowej żywności oraz wykazać się swoją aktywnością fizyczną. Odbyły się jeszcze  m.in.wyjazd do wioski indiańskiej, do Karpacza, do Ostrowa Wielkopolskiego, wizyta w stadninie koni oraz spotkania ze specjalistami i instruktorami różnych dziedzin sportowych.

 „Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Ten materiał odzwierciedla jedynie stanowisko jego autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w nim informacji.”

„NIĆ POROZUMIENIA- HISTORIE NIEZNANE„ ŚHP OPOLE

Grupa Inicjatywna „Multimedialni” działająca przy Środowiskowym Hufcu Pracy w Opolu w dniu 21.11.2012 r. uczestniczyła w warsztatach multimedialnych, realizowanych w ramach projektu „Nić porozumienia - historie nieznane” dofinansowanego z programu „Młodzież w działaniu”.

Tematem projektu jest poznawanie nieznanych historii życiowych osób starszych w okresie ich młodości i obecnie, poznawanie ich przeżyć, pasji, marzeń oraz zarejestrowanie ich opowieści przy pomocy nowoczesnych form przekazu i technik medialnych. Głównym celem jest nawiązanie nici porozumienia - prowadzenie dialogu międzypokoleniowego. Zgodnie z tymi założeniami młodzież nawiązała kontakt z podopiecznymi Domu Dziennego Pobytu Magda Maria w Opolu.
W trakcie projektu zaplanowane zostało przeprowadzenie czteroczęściowych warsztatów, w trakcie których młodzież z seniorami wykona wspólnie zadania: wywiady audio i pisemne, nagranie filmu, fotografowanie – portretowanie.

Na pierwszych zajęciach młodzież poznała wraz z seniorami techniki audio i urządzenia do rejestracji dźwięku. Uczestnicy zadawali pytania dotyczące zainteresowań i pasji starszych ludzi, tego jak wyglądali w młodym wieku. Aby lepiej zrozumieć opowieści osób starszych zostały wykorzystane rekwizyty w postaci wybranych starych fotografii z rodzinnych zbiorów podopiecznych Domu Dziennego Pobytu Magda Maria w Opolu. Na zakończenie warsztatów młodzież przeprowadziła wywiady oraz wykonała nagrania opowieści wybranych osobistych historii z życia osób starszych. Tematem zwierzeń był „Najciekawszy i najtrudniejszy dzień/okres w moim życiu”.

Kolejne zajęcia, w trakcie których uczestnicy mieli możliwość nauczenia się technik redagowania tekstów prasowych odbyły się  28.11.2012 roku.

W efekcie wspólnych działań projektu powstanie wydarzenie multimedialne - obraz dialogu między naszymi pokoleniami: w formie wywiadów, filmu, kroniki i wystawy fotograficznej. Całość na etapie ewaluacji zostanie zaprezentowana mieszkańcom Opola w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki.Projekt rozpoczął się 01.10.2012 r. a zakończy 28.02.2013 r.

„Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Ten materiał odzwierciedla jedynie stanowisko jego autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w nim informacji.”

„TEMAT RZEKA„ ŚHP OPOLE

 W Środowiskowym Hufcu Pracy w Opolu zakończyła się realizacja projektu pod nazwą: „Temat rzeka”, poświęconego ekologii i dbaniu o naturalne środowisko lądowe i wodne. Zaprezentowanie wystawy fotograficznej, dokumentującej działania projektowe połączone z uroczystym omówieniem i podsumowaniem działań projektu odbyło się 30 listopada w siedzibie opolskiego hufca.

Głównymi działaniami projektu były trzy duże akcje plenerowe, podczas których grupa inicjatywna młodzieży OHP „Ekoteam” wspólnie z uczniami czterech opolskich szkół oraz wolontariuszami sprzątała koryto rzeki Odry, podczas spływu kajakowego w dniu 28 września oraz oba jej brzegi podczas tzw. „śmieciobrań” zorganizowanych 05 i 19 października.

Wymiernym efektem naszej pracy było zebranie ok. jednej tony śmieci. Oprócz wykonania fizycznej pracy użytecznej dla mieszkańców i środowiska zorganizowaliśmy zajęcia warsztatowe: z ekologiem podczas których nauczyliśmy się podstaw analizy wody, poznaliśmy sposoby na jej oczyszczania  i przede wszystkim oszczędzania. Zajęcia z informatykiem przyczyniły się do założenia bloga i prezentowania naszych działań na jego forum oraz do poznania obróbki cyfrowej zdjęć. Dzięki projektowi, poprzez udział w nauce nieformalnej zdobyliśmy praktyczną wiedzę ekologiczną i wiele cennych doświadczeń: poznaliśmy procedurę obiegu dokumentów w instytucji wspierającej, mieliśmy kontakt z mediami, udzieliliśmy wywiadu Radiu Plus Opole reklamując program „Młodzież w działaniu”, przedstawiając założenia naszego projektu. Wypromowaliśmy akcję dbania o środowisko poprzez zamieszczenia w prasie lokalnej artykułu prasowego.

Był to dla nas okres ciężkiej pracy, której efekty dały nam wiele satysfakcji. Zadbaliśmy o to, aby nadbrzeże Odry było czyste, aby mieszkańcom, w tym nam samym żyło się przyjemniej. Ważnym efektem projektu jest  uwrażliwienie społeczności lokalnej na temat czystości nadbrzeżnych terenów Odry i samej rzeki.

Projekt pozwolił nam na realizację naszych ekologicznych zainteresowań i mógł być zrealizowany dzięki dofinansowaniu z programu „Młodzież w działaniu” w ramach Krajowej Inicjatywy Młodzieżowej (Akcja 1.2). Dziękujemy też wszystkim osobom, które wspierały nas podczas realizacji projektu.

„Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Ten materiał odzwierciedla jedynie stanowisko jego autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w nim informacji.”

 

 

Ilość odwiedzin: 4784
Nazwa dokumentu: Projekty zrealizowane w 2012 r.
Osoba, która wytworzyła informację: system admin
Osoba, która odpowiada za treść: system admin
Osoba, która wprowadzała dane: system admin
Data wytworzenia informacji: 2013-01-15 10:38:59
Data udostępnienia informacji: 2013-01-15 10:38:59
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-21 15:25:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner