logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Opolska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
minus Wojewódzka Komenda OHP
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Majątek OWK
plus Przeprowadzone kontrole i rejestry
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Plan zamówień publicznych 2020 r.
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ OPOLSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
minus Projekty współfinansowane z EFS
   minus Twoja wiedza- Twój sukces
   minus Przybliżamy wam rynek pracy
   minus 18-24 Czas na samodzielność
   minus Indywidualny Projekt Kariery- Portfolio dla Młodzieży
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój II edycja
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój III edycja
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja
   minus Nasza Przyszłość
   minus Nasza Przyszłość 2
   minus Nasza Przyszłość 3
   minus OHP jako realizator usług rynku pracy
   minus Integracja poprzez wymianę
   minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności
   minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2
   minus Nowe Perspektywy
   minus Nowe perspektywy 2
   minus Gwarancje dla młodzieży
   minus Ginące zawody pomysłem na przyszłość
   minus Obudź swój potencjał - EFS
   minus Akcja Aktywizacja -EFS
   minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS
   minus Stawiam na przyszłość
   minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS - nowy nabór
minus Refundacja
minus Rekrutacja
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany był w okresie od 1 lipca 2012 r. do 31 maja 2013 r. na terenie Środowiskowego Hufca Pracy w Kędzierzynie-Koźlu.
W ramach projektu wsparciem objętych zostało 15 uczestników OHP.

Głównym celem projektu było podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych młodzieży w wieku 16 – 20 lat oraz ułatwienie dostępu do usług rynku pracy w celu poprawy ich zatrudnialności, poprzez:

1. Nabycie bądź podwyższenie zawodowych kwalifikacji i umiejętności, umożliwiających skuteczne wejście na rynek pracy.
2. Uzyskanie przygotowania zawodowego w miejscu pracy.
3. Nabycie lub podwyższenie umiejętności posługiwania się językiem obcym.

W ramach projektu młodzież otrzymała wsparcie w postaci:

1. Modułu aktywizująco-doradczego – wszyscy uczestnicy przejdą cykl warsztatów prowadzonych przez doradców zawodowych dotyczący planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej oraz preorientacji zawodowej.
2. Modułu zawodowego – w celu podwyższenia kwalifikacji oraz rozwinięcia kompetencji zawodowych uczestnicy projektu objęci zostaną wsparciem w postaci szkoleń specjalistycznych oraz praktyk zawodowych. Zajęcia maja przyczynić się do poprawy sytuacji uczestników projektu na rynku pracy.
3. Modułu językowego – wszyscy uczestnicy projektu wezmą udział w kursach językowych. Każdy z beneficjentów będzie miał do wyboru naukę jednego z języków UE, w którym kształcił się dotychczas.

Dodatkowo, w ramach projektu zorganizowane były lokalne sprawdziany umiejętności zawodowych, będące rodzajem konkursu zawodowego. W sprawdzianach udział wzięli wszyscy beneficjenci projektu. Uczestnicy rywalizowali w konkurencjach związanych z zawodem, w którego uczą się na co dzień. Laureaci rywalizacji w poszczególnych zawodach wezmą udział w Centralnym Sprawdzianie Umiejętności.

Wszyscy uczestnicy projektu objęci zostali wsparciem opiekuńczo-wychowawczym oraz wsparciem socjalnym w postaci wyżywienia w trakcie zajęć oraz dofinansowania kosztów dojazdu na zajęcia.

 

 

 

Ilość odwiedzin: 4184
Nazwa dokumentu: Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2
Osoba, która wytworzyła informację: system admin
Osoba, która odpowiada za treść: system admin
Osoba, która wprowadzała dane: system admin
Data wytworzenia informacji: 2013-01-15 11:24:12
Data udostępnienia informacji: 2013-01-15 11:24:12
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-29 12:54:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner