logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Opolska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
minus Wojewódzka Komenda OHP
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Majątek OWK
plus Przeprowadzone kontrole i rejestry
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Plan zamówień publicznych 2020 r.
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ OPOLSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
minus Projekty współfinansowane z EFS
   minus Twoja wiedza- Twój sukces
   minus Przybliżamy wam rynek pracy
   minus 18-24 Czas na samodzielność
   minus Indywidualny Projekt Kariery- Portfolio dla Młodzieży
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój II edycja
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój III edycja
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja
   minus Nasza Przyszłość
   minus Nasza Przyszłość 2
   minus Nasza Przyszłość 3
   minus OHP jako realizator usług rynku pracy
   minus Integracja poprzez wymianę
   minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności
   minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2
   minus Nowe Perspektywy
   minus Nowe perspektywy 2
   minus Gwarancje dla młodzieży
   minus Ginące zawody pomysłem na przyszłość
   minus Obudź swój potencjał - EFS
   minus Akcja Aktywizacja -EFS
   minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS
   minus Stawiam na przyszłość
   minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS - nowy nabór
minus Refundacja
minus Rekrutacja
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
 Sprawy do załatwienia
A A A


DZIAŁALNOŚĆ OPOLSKIEJ WK > Projekty współfinansowane z EFS > Nowe Perspektywy

Nowe perspektywy

Od 1 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku Opolska Wojewódzka Komenda OHP realizowałą ogólnopolski projekt „Nowe Perspektywy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był realizowany na terenie Środowiskowego Hufca Pracy w Opolu i Nysie.

Odbiorcami wsparcia była młodzież nieaktywna zawodowo oraz bezrobotna, zarejestrowana w Urzędzie Pracy, zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 15-24 lata, której ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych utrudniały samodzielne nabycie umiejętności gwarantujących udany start życiowy.
Beneficjenci projektu podzieleni byli na 2 główne kategorie:
Kategoria A - młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 15-17 lat zarówno z OHP jak i spoza OHP, nierealizująca obowiązku szkolnego bądź zaniedbująca naukę, zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty, i tym samym wymagająca natychmiastowego wsparcia OHP.
Kategoria B - młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, w wieku 18-24 lata, nieucząca się i niepracująca, wymagająca wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej.
W ramach projektu odbywały się następujące zajęcia:
a) motywacyjne miały na celu rozwój osobisty uczestników:
- doradztwo zawodowe (zajęcia grupowe orz indywidualne)
- wsparcie psychologiczne (zajęcia w grupie oraz indywidualne)
b) podwyższające kwalifikacje uczestników:
 - kurs przedsiębiorczości
 - warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych (dla uczestników kat. A)
 - kurs komputerowy podstawowy
 - kurs ECDL (European Komputer Driving Licence) Start lub kurs równoważny
 - dobór kursów zawodowych (dla grupy B)
 - kursy językowe
 - kurs prawo jazdy kat. B
 - kurs zawodowy
 - miesięczne odpłatne praktyki zawodowe u pracodawców po zakończeniu kursów zawodowych (dla grupy B)

Uczestnicy projektu byli objęci wsparciem opiekuńczo-wychowawczym, ubezpieczeniem oraz wsparciem socjalnym (wyżywienie podczas zajęć oraz dofinansowanie dojazdów na zajęcia).

 

 

 

Ilość odwiedzin: 4336
Nazwa dokumentu: Nowe Perspektywy
Osoba, która wytworzyła informację: system admin
Osoba, która odpowiada za treść: system admin
Osoba, która wprowadzała dane: system admin
Data wytworzenia informacji: 2013-01-15 11:28:56
Data udostępnienia informacji: 2013-01-15 11:28:56
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-29 12:55:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner