logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Opolska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
minus Wojewódzka Komenda OHP
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Majątek OWK
plus Przeprowadzone kontrole i rejestry
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Plan zamówień publicznych 2020 r.
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ OPOLSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
minus Projekty współfinansowane z EFS
   minus Twoja wiedza- Twój sukces
   minus Przybliżamy wam rynek pracy
   minus 18-24 Czas na samodzielność
   minus Indywidualny Projekt Kariery- Portfolio dla Młodzieży
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój II edycja
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój III edycja
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja
   minus Nasza Przyszłość
   minus Nasza Przyszłość 2
   minus Nasza Przyszłość 3
   minus OHP jako realizator usług rynku pracy
   minus Integracja poprzez wymianę
   minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności
   minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2
   minus Nowe Perspektywy
   minus Nowe perspektywy 2
   minus Gwarancje dla młodzieży
   minus Ginące zawody pomysłem na przyszłość
   minus Obudź swój potencjał - EFS
   minus Akcja Aktywizacja -EFS
   minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS
   minus Stawiam na przyszłość
   minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS - nowy nabór
minus Refundacja
minus Rekrutacja
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Nowe Perspektywy 2

Opolska Wojewódzka Komenda OHP z dniem 1 lipca 2013 r. w rozpoczęła  realizację projektu systemowego "Nowe Perspektywy 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet I Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3

Wsparciem w ramach projektu objętych zostało 50 osób w wieku 15-25 lat, którym sytuacja środowiskowa i materialna, a także brak kwalifikacji zawodowych utrudniała udany start życiowy. Były to osoby niezatrudnione, zarówno nieaktywne zawodowo jak i bezrobotne, zarejestrowane w PUP.

Grupa (A) – 20 osób - młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 15-17 lat, zarówno z OHP jak i spoza OHP, zaniedbująca obowiązki szkolne, zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty bądź nierealizująca obowiązku nauki.
Grupa (B) – 30 osób - młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, w wieku 18-25 lat, nieucząca się i niepracująca, wymagająca wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej, w tym absolwenci OHP.

Jednostkami realizującymi projekt były:   Grupa A    Grupa B
1)    ŚHP  Namysłów                               10           10
2)    OSiW Olesno                                   10           10
3)    filia MBP Kluczbork                            -            10

Głównym celem projektu byłą aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez udział w szkoleniach, kursach a także ułatwienie tym osobom dostępu do usług rynku pracy w celu poprawy ich sytuacji życiowej.

Każdy uczestnik skorzystał z wielu interesujących zajęć, które przyczynią się do poprawy jego sytuacji na rynku pracy. Podstawowymi zadaniami były:
•    Kursy językowe (język niemiecki lub angielski),
•    Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych wybranych przez uczestnika,
•    Kursy komputerowe,
•    Kurs na prawo jazdy kat. B,
•    Kursy zawodowe,
•    Praktyki zawodowe.

W ramach projektu zapewniony był zwrot kosztów dojazdu oraz wyżywienie.

 

Ilość odwiedzin: 4672
Nazwa dokumentu: Nowe perspektywy 2
Osoba, która wytworzyła informację: system admin
Osoba, która odpowiada za treść: system admin
Osoba, która wprowadzała dane: system admin
Data wytworzenia informacji: 2013-08-27 12:54:39
Data udostępnienia informacji: 2013-08-27 12:54:39
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-29 12:55:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner