logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Opolska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
minus Wojewódzka Komenda OHP
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Majątek OWK
plus Przeprowadzone kontrole i rejestry
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Plan zamówień publicznych 2020 r.
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ OPOLSKIEJ WK
minus Współpraca z zagranicą
   minus Projekty zrealizowane w 2019 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2018 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2017 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2016 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2015 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2014 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2013 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2012 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2011 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2010 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2009 r.
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Refundacja
minus Rekrutacja
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
 Sprawy do załatwienia
A A A


"Nowe kompetencje zawodowe  i mobilność – wyrównanie szans młodzieży OHP woj. opolskiego na zatrudnienie w Europie"

 
Opolska Wojewódzka Komenda realizuje projekt  „ Nowe kompetencje zawodowe  i mobilność – wyrównanie szans młodzieży OHP woj. opolskiego na zatrudnienie w Europie w ramach projektu systemowego „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowanego na zasadach Programu „Leonardo da Vinci", będącego częścią  Programu „Uczenie się przez całe życie".
Projekt dotyczy stażu zagranicznego 20 osób (uczestników OHP)  na etapie wstępnego kształcenia zawodowego w systemie dualnym- tj. odbywających kształcenie teoretyczne w szkole  i praktyczne bezpośrednio u pracodawców.  Okres realizacji to lipiec 2013 - czerwiec 2014. Przewiduje się wyjazdy dwóch grup  (10 murarzy i 10 kucharzy) do Niemiec  w celu podniesienia kompetencji zawodowych, poznania nowych technologii    i nowoczesnych surowców i materiałów. Dzięki praktyce zagranicznej poprzedzonej   przygotowaniem językowym, kulturowym i pedagogicznym młodzież również podniesie swoje kompetencje interpersonalne i społeczne.
Praktyki odbędą się dla 2 grup 10- osobowych:
Grupa 1 - 10 osób murarze - w okresie od  połowy września do grudnia 2013r. (staż 2 tygodnie) 
Grupa 2 - 10 osób kucharze - w okresie od  stycznia do końca czerwca 2014r. (staż 2 tygodnie) 
Miejscem praktyk będzie  Ośrodek Szkoleniowy we Frankfurcie nad Odrą działający w ramach Zakładu Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii.
Efektem stażu ma być  wyrównanie szans i przygotowanie uczestnika OHP do większej mobilności , elastyczności i nabycie umiejętności  szybkiego adaptowania się do nowych warunków pracy,  co w perspektywie pomoże mu być bardziej atrakcyjnym  i konkurencyjnym dla pracodawcy w kraju i Europie.  Jednym z ważniejszych elementów praktyk będzie uznanie tych kompetencji poprzez odpowiednie certyfikaty. 
 
Polsko – niemiecko - ukraińskie warsztaty historyczne „Na styku kultur”
 
 
W dniach od 21 do 30 lipca 2013 r. w Środowiskowym Hufcu Pracy w Namysłowie realizowane były Polsko – niemiecko – ukraińskie warsztatach historyczne p.n. „Na styku kultur”.
Głównym tematem wymiany trójstronnej, dofinansowanej ze środków Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży była przedwojenna i powojenna historia Namysłowa, łącząca losy trzech narodów, w tym zagadnienia związane z przesiedleniami, wysiedleniami i wypędzeniami. Program przewidywał podróże do miejsc pamięci. W Muzeum Oświęcimiu – Birkenau młodzież oddała hołd ofiarom Holokaustu, poprzez złożenie zniczy i kwiatów pod Ścianą Śmierci. Zwiedzając Pałac w Krzyżowej zapoznała się z tematyką ruchu oporu oraz symboliką Krzyżowej i Mszy Pojednania narodu polskiego i niemieckiego. Poznanie Wrocławia – miasta na styku kultur pozwoliło ocenić obecne wydarzenia i nawiązać dialog pomiędzy pokoleniami trzech narodów.
Tak trudne tematy wymagały dobrego przygotowania, które zostało przeprowadzone w każdym z krajów w czerwcu. A młodzież OHP przygotowała się też do roli gospodarza: nauczyła się zwrotów grzecznościowych w języku niemieckim, angielskim i ukraińskim, a także poznała słownictwo dotyczące badanej historii. Celem warsztatów było poszukiwanie prawdy historycznej, wystąpienie przeciwko systemom totalitarnym (faszyzm, nazizm) oraz relatywizowaniu historii, a także poszukiwanie wspólnej płaszczyzny porozumienia rówieśników z Polski, Niemiec i Ukrainy.
 
                                
„ Nić porozumienia- historie nieznane"
 
Grupa Inicjatywna „Multimedialni” działająca przy Środowiskowym Hufcu Pracy w Opolu w realizowała projekt „Nić porozumienia - historie nieznane” dofinansowanego z programu „Młodzież w działaniu”.Tematem projektu było poznawanie nieznanych historii życiowych osób starszych w okresie ich młodości i obecnie, poznawanie ich przeżyć, pasji, marzeń oraz zarejestrowanie ich opowieści przy pomocy nowoczesnych form przekazu i technik medialnych. Głównym celem było nawiązanie nici porozumienia - prowadzenie dialogu międzypokoleniowego. Zgodnie z tymi założeniami młodzież nawiązywała kontakt z podopiecznymi Domu Dziennego Pobytu Magda Maria w Opolu. W trakcie projektu zaplanowane zostały czteroczęściowe warsztaty, w trakcie których młodzież z seniorami wykonywała wspólnie zadania: wywiady audio i pisemne, nagranie filmu, fotografowanie – portretowanie. W efektem wspólnych działań w ramach  projektu było powstanie wydarzenia multimedialnego - obraz dialogu między naszymi pokoleniami: w formie wywiadów, filmu, kroniki i wystawy fotograficznej. Całość na etapie ewaluacji została zaprezentowana mieszkańcom Opola w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki. Projekt rozpoczął się 01.10.2012 r. a zakończył 28.02.2013 r.
 
                              
„Czary i magia ziół”
 
Młodzież ze Środowiskowego Hufca Pracy w Dąbrówce Dolnej w   ramach programu „Młodzież w działaniu” postanowiła zapropagować w swojej miejscowości  ideę zakładania ogrodów zielarskich realizując projekt pn. „Czary i magia ziół” . Celem projektu  jest włączenie lokalnej społeczności do działań na rzecz ekologii. W ramach projektu młodzież z ŚHP w Dąbrówce Dolnej pomoże zakładać przydomowe ogródki zielarskie mieszkańcom wioski. Powstanie Kółko Zielarskie w którym młodzież będzie się dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą o ziołach oraz stworzy zielnik ze ścieżką ekologiczną przy Środowiskowym Hufcu Pracy w Dąbrówce Dolnej. Poprzez uczestnictwo w projekcie ma zostać rozbudzona ciekawość roślinami, o których wiedza była przekazywana od stuleci z pokolenia na pokolenie. Zielarstwo zostanie przedstawione  jako umiejętności i wiedza, która stanowi punkt wyjścia dla takich dziedzin jak np.  farmacja. Młodzież chce stworzyć małą oazę - pachnącą ziołami aby móc w niej spędzić wolny czas obcując z naturą. Przy każdej roślinie będzie szyld: skąd pochodzi, do czego była używana, jak można z niej korzystać.  Projekt potrwa do maja 2014 r.
 
                                   
„Litewsko-polski obóz turystyczno-rekreacyjno-sportowy”  w Alytusie.
 
Młodzieży z opolskiego OHP w dniach od 1 do 15 lipca po raz kolejny wzięła udział w  Polsko-litewskim obozie turystyczno- rekreacyjno-sportowy w mieście Alytus na Litwie. W ramach pobytu na Litwie odbyło się spotkanie w Ratuszu Miasta Alytus, gdzie rolę gospodarza pełnił  Naczelnik Wydziału Oświaty miasta Alytus pan Vytuolis Valunas a podczas którego wspomniano o dwustronnej współpracy między miastami Opole i Alytus oraz wieloletniej przyjaźni i współpracy z Opolską Wojewódzką Komendą OHP. Uczestnicy obozu zwiedzali miasto, które mimo wielowiekowej historii jest bardzo nowoczesne, odwiedzili najstarszą szkołę w mieście, obejrzeliśmy Pomnik Anioła Wolności, Memoriał „Ucichły dzwon” oraz przepiękne, zielone tereny miasta, które uwiecznili na fotografiach. Byli mile zaskoczeni ogromną życzliwością Litwinów. 
 
„Wolontariat Europejski”
 
W dniu 02.09.2013r. w Opolskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP odbyło się szkolenie wolontariuszki, która wyjechała do Londynu na Wolontariat Europejski w ramach Akcji 2 programu „Młodzież w działaniu”. Przez cały rok będzie pracować z młodzieżą oraz osobami starszymi i brać udział m. in. w przedsięwzięciach dotyczących kultury i sztuki cyrkowej. Podczas szkolenia zostały przedstawione warunki ubezpieczenia, kultura i obyczaje Wielkiej Brytanii oraz prawa i obowiązki wolontariuszy. 
Organizacją goszczącą wolontariuszkę jest Albert & Friedns Instant Circus, która zajmuje się działalnością pogłębiającą twórczy potencjał młodych ludzi, niezależnie od ich socjalno-ekonomicznych warunków albo zdolności fizycznych poprzez praktyczne zaangażowanie w sztukę teatralną oraz cyrkową. Również ważną rolą organizacji jest promowaniem idei wolontariatu oraz niesienie pomocy tam gdzie jest potrzebna.
 
                                      
 
 
Wizyta delegacji OWK OHP na Litwie
 
W dniach 14-16.06.2013 r . Wojewódzki Komendant OHP- Józefa Ziemnik  oraz Komendant ŚHP w Namysłowie Iwona Dobrzańska odbyły oficjalną wizytę na Litwie, w związku z Obchodami Dni Alytusa. Mieszkańcy Alytusa – stolicy litewskiej Dzukiji co roku obchodzą uroczyście święto swojego miasta, na które zapraszają delegacje organizacji partnerskich z zaprzyjaźnionych miast, w tym delegacje z Opola. Uroczystości rozpoczęły się w Centrum Komunikacji i Kultury. Mowę powitalną do zagranicznych gości skierował nowy mer miasta Alytus - Feliksas Džiautas. Podczas wieczoru przepełnionego występami chórów i orkiestry symfonicznej wręczono nagrody laureatom konkursów w dziedzinie kultury i nauki.   Delegacja Opolskiej WK OHP wzięła udział w spotkaniu z władzami miasta  w Alytuskim ratuszu oraz w licznych imprezach kulturalnych towarzyszących obchodom. W atmosferze święta odbyło się również spotkanie z przedstawicielami Wydziału  Oświaty miasta Alytus. Wizyta na Litwie, jak co roku umożliwia poprawne przygotowania do organizacji polsko-litewskiej wymiany młodzieży, prowadzonej już wiele lat (od 1998r.) na bazie porozumienia pomiędzy Opolską WK OHP a Wydziałem Oświaty Miasta Alytus.
 
 
 
 

Ilość odwiedzin: 3899
Nazwa dokumentu: Projekty zrealizowane w 2013 r.
Podmiot udostępniający: OWK OHP
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata łuczka - Strumińska
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Łuczka - Strumińska
Osoba, która wprowadzała dane: system admin
Data wytworzenia informacji: 2014-01-22 10:20:38
Data udostępnienia informacji: 2014-01-22 10:20:38
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-21 15:11:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner