logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Opolska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
minus Wojewódzka Komenda OHP
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Majątek OWK
plus Przeprowadzone kontrole i rejestry
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Plan zamówień publicznych 2020 r.
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ OPOLSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Refundacja
minus Rekrutacja
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2014-01-30 14:48:14 - 1-DW 3-2014 ogłoszenie o zamówieniu przesłane do DUUE (291.53 kB)
2014-02-03 11:06:22 - 2-DW 3-2014 zmiana ogłoszenia o zamówieniu przesłana do DUUE (272.31 kB)
2014-02-04 10:45:37 - 3-DW 3-2014 ogłoszenie o zamówieniu opublikowane (541.67 kB)
2014-02-04 10:50:55 - 4-DW 3-2014 SIWZ (386.00 kB)
2014-02-04 10:46:45 - 5-DW 3-2014 zał. nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy (211.50 kB)
2014-02-04 10:47:12 - 6-DW 3-2014 zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie art. 22 (169.50 kB)
2014-02-04 10:47:34 - 7-DW 3-2014 zał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie art. 24.1 (169.50 kB)
2014-02-04 10:48:00 - 8-DW 3-2014 zał. nr 4 do SIWZ - oświadczenie grupa kapitałowa (204.50 kB)
2014-02-04 10:48:27 - 9-DW 3-2014 zał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy (256.00 kB)
2014-02-04 10:48:53 - 10-DW 3-2014 zał. nr 6 do SIWZ - wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia (178.50 kB)
2014-02-04 12:48:55 - 11-DW 3-2014 modyfikacja SIWZ (63.09 kB)
2014-02-10 07:31:06 - 12-DW 3-2014 zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowane (506.91 kB)
2014-02-12 14:52:02 - 13-DW 3-2013 wybór najkorzystniejszej oferty+odrzucenie (176.77 kB)
2014-03-10 07:28:22 - 14-DW 3-2013 ponowny wybór najkorzystniejszej oferty +unieważnienie (1001.48 kB)
2014-03-13 14:19:02 - 15-DW 3-2014 ponowny wybór najkorzystniejszej oferty +unieważnienie II (191.92 kB)
2014-03-20 10:13:03 - 16-DW 3-2014 unieważnienie III (37.06 kB)
2014-04-15 14:02:22 - 17-DW 3-2014 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przesłane do DUUE (199.80 kB)
2014-04-22 14:56:08 - 18-DW 3-2014 ogłoszenie o zamówieniu opublikowane (318.63 kB)

Ilość odwiedzin: 1022

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner