logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Opolska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
minus Wojewódzka Komenda OHP
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Majątek OWK
plus Przeprowadzone kontrole i rejestry
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Plan zamówień publicznych 2020 r.
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ OPOLSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
minus Projekty współfinansowane z EFS
   minus Twoja wiedza- Twój sukces
   minus Przybliżamy wam rynek pracy
   minus 18-24 Czas na samodzielność
   minus Indywidualny Projekt Kariery- Portfolio dla Młodzieży
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój II edycja
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój III edycja
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja
   minus Nasza Przyszłość
   minus Nasza Przyszłość 2
   minus Nasza Przyszłość 3
   minus OHP jako realizator usług rynku pracy
   minus Integracja poprzez wymianę
   minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności
   minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2
   minus Nowe Perspektywy
   minus Nowe perspektywy 2
   minus Gwarancje dla młodzieży
   minus Ginące zawody pomysłem na przyszłość
   minus Obudź swój potencjał - EFS
   minus Akcja Aktywizacja -EFS
   minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS
   minus Stawiam na przyszłość
   minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS - nowy nabór
minus Refundacja
minus Rekrutacja
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
 Sprawy do załatwienia
A A A


 

Gwarancje dla młodzieży

Opolska Wojewódzka Komenda OHP w Opolu realizuje projekty w ramach inicjatywy Gwarancje dla Młodzieży współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej. Wsparcie adresowane jest przede wszystkim do młodzieży z grupy NEET, czyli młodzieży znajdującej się – z powodu uwarunkowań rodzinnych oraz środowiskowych – w najtrudniejszej sytuacji życiowej, a w szczególności do osób wywodzących się z rodzin niepełnych, bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami społecznymi.

Działania na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży są zróżnicowane z jednej strony w zależności od statusu konkretnej osoby, jej sytuacji życiowej, środowiskowej, wykształcenia oraz warunków materialnych, z drugiej od jej predyspozycji zawodowych określonych przez profesjonalnego doradcę zawodowego.

Działania są realizowane w ramach dwóch projektów:

 Pomysł na siebie”

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób młodych w wieku 15-17 lat zaniedbujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, zagrożonych wykluczeniem społecznym, mających problemy z odnalezieniem się na rynku pracy i usamodzielnieniem się.Celem projektu w tym obszarze będzie objęcie młodych osób z grupy NEET wsparciem prowadzącym do podjęcia nauki lub szkolenia bądź nabycia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz nabycia elementarnych kompetencji społecznych.

Oferowane formy wsparcia:

dla osób w wieku 15-16 lat: poradnictwo zawodowe, wsparcie pedagogiczno, psychologiczne, szkolenia: warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych, kursy przedsiębiorczości, kursy językowe, warsztaty komputerowe.

 dla osób w wieku 16-17 lat:poradnictwo zawodowe, wsparcie pedagogiczno-psychologiczne, szkolenia: kursy przedsiębiorczości, kursy komputerowe o standardzie ECDL lub równoważnym, kwalifikacyjne kursy zawodowe zakończone zewnętrznym egzaminem, nauka aktywnego poszukiwania pracy.

 Wsparcie w ramach projektu „Pomysł na siebie” jest bezpłatne.

 „Równi na rynku pracy”

 Aktywizacja zawodowa osób młodych w wieku 18-24 lat, pozostających bez zatrudnienia, nieuczących się, których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy.

 Celem wsparcia w tym obszarze będzie objęcie młodych osób dorosłych z grupy NEET zróżnicowanym wsparciem prowadzącym do zatrudnienia, realizowanym w niezbędnym stopniu we współpracy z instytucjami szkoleniowymi  i pracodawcami, obejmującym działania umożliwiające w miarę potrzeb nabycie lub podwyższenie umiejętności/kwalifikacji w danym zawodzie lub przekwalifikowanie połączone ze stażem u pracodawcy lub innymi formami pomocy prowadzącymi do aktywizacji zawodowej i społecznej.

Oferowane formy wsparcia:poradnictwo zawodowe, indywidualne wsparcie udzielane zależnie od potrzeb wskazanych w diagnozie: konsultacje psychologiczne, pedagogiczne lub inne konsultacje specjalistyczne, szkolenia zawodowe, szkolenia w zakresie umiejętności poszukiwanych przez pracodawców, w tym z zakresu kompetencji miękkich oraz językowych, cyfrowych i innych np. kurs prawa jazdy kat. B, staże zawodowe u pracodawców, wsparcie zatrudnienia realizowane w formie jednorazowej premii dla pracodawcy za utrzymanie w zatrudnieniu uczestnika przez 6 miesięcy, nauka aktywnego poszukiwania pracy;

 Dodatkowo osoby zamieszkujące tereny wiejskie i małe miejscowości będą mogły skorzystać z indywidualnego wsparcia tutora, wsparcia mobilności geograficznej oraz treningu umiejętności społecznych.

Wsparcie w ramach projektu  jest bezpłatne.

Ilość odwiedzin: 4737
Nazwa dokumentu: Gwarancje dla młodzieży
Osoba, która wytworzyła informację: system admin
Osoba, która odpowiada za treść: system admin
Osoba, która wprowadzała dane: system admin
Data wytworzenia informacji: 2015-02-04 08:27:01
Data udostępnienia informacji: 2015-02-04 08:27:01
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-21 14:59:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner