logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Opolska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
minus Wojewódzka Komenda OHP
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Majątek OWK
plus Przeprowadzone kontrole i rejestry
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Plan zamówień publicznych 2020 r.
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ OPOLSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
minus Projekty współfinansowane z EFS
   minus Twoja wiedza- Twój sukces
   minus Przybliżamy wam rynek pracy
   minus 18-24 Czas na samodzielność
   minus Indywidualny Projekt Kariery- Portfolio dla Młodzieży
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój II edycja
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój III edycja
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja
   minus Nasza Przyszłość
   minus Nasza Przyszłość 2
   minus Nasza Przyszłość 3
   minus OHP jako realizator usług rynku pracy
   minus Integracja poprzez wymianę
   minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności
   minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2
   minus Nowe Perspektywy
   minus Nowe perspektywy 2
   minus Gwarancje dla młodzieży
   minus Ginące zawody pomysłem na przyszłość
   minus Obudź swój potencjał - EFS
   minus Akcja Aktywizacja -EFS
   minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS
   minus Stawiam na przyszłość
   minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS - nowy nabór
minus Refundacja
minus Rekrutacja
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Ginące zawody pomysłem na przyszłość

Opolska Wojewódzka Komenda OHP w terminie od 01.05.2014 do 30.09.2015r. realizowała projekt pt.: „Ginące zawody pomysłem na przyszłość", współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu była ochrona przed zapomnieniem tradycyjnego rzemiosła i rękodzielnictwa takiego jak: tkacz, dekarz, rymarz, kołodziej, zdun, kamieniarz, cukiernik, kowal. Projekt „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”, skierowany był do osób w wieku 18-25 lat, mających niewystarczające kwalifikacje zawodowe, chcących się przekwalifikować, ale również dla tych, którzy wciąż poszukiwali swojej drogi zawodowej.

W ramach projektu młodzież kształciła się w zagrożonych wyginięciem zawodach uczestnicząc w szkoleniach zakończonych egzaminem. Szkolenia te pozwoliły na zapoznanie się z tajnikami danego zawodu i pozwoliły nabyć kompetencje w zakresie wykonywania go. Ponadto wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w kursie przedsiębiorczości, pomocnym do podjęcia działalności gospodarczej oraz spotkaniach z doradcą zawodowym w celu nabycia umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy. W ramach tego działania przeszkolonych zostało 5 młodych ludzi z województwa opolskiego w wieku 18-25 lat, którzy dzięki udziałowi w projekcie zdobyli umiejętności związane z rzemiosłem tradycyjnym i twórczością rękodzielniczą będącą kluczem do rozwoju zawodowego i sukcesu finansowego, a także otrzymali uprawnienia czeladnicze w zawodzie kowal wyrobów zdobniczych, potwierdzone certyfikatem. Jednym z beneficjentów projektu w woj. opolskim był też instruktor praktycznej nauki zawodu, zatrudniony w OHP, który po odbyciu kursu otrzymał dyplom mistrzowski w zawodzie kowal wyrobów zdobniczych.

Projekt realizowany był przez:

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Oleśnie

ul. Wielki Przedmieście 41

Ilość odwiedzin: 3474
Nazwa dokumentu: Ginące zawody pomysłem na przyszłość
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Łuczka - Strumińska
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Łuczka - Strumińska
Osoba, która wprowadzała dane: system admin
Data wytworzenia informacji: 2015-04-03 11:32:44
Data udostępnienia informacji: 2015-04-03 11:32:44
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-29 12:57:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner