logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Opolska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
minus Wojewódzka Komenda OHP
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Majątek OWK
plus Przeprowadzone kontrole i rejestry
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Plan zamówień publicznych 2020 r.
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ OPOLSKIEJ WK
minus Współpraca z zagranicą
   minus Projekty zrealizowane w 2019 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2018 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2017 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2016 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2015 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2014 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2013 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2012 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2011 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2010 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2009 r.
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Refundacja
minus Rekrutacja
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Wolontariat Europejski

Opolska Wojewódzka Komenda OHP pełni rolę organizacji wysyłającej w ramach programu Erasmus+ EVS – Wolontariat Europejski. Do Zespołu ds. wdrażania programów europejskich i współpracy międzynarodowej w OWK OHP zgłosiła się Pani Aneta Sujkowska – uczennica liceum w Opolu, wyrażając chęć wyjazdu na Wolontariat za granicę. Po całym procesie przygotowania, dopełnianiu formalności, Pani Aneta wyjechała na rok do Francji do niewielkiej francuskiej miejscowości Sable-sur- Sarthe.

Pełniła ona wolontariat w Urzędzie Miasta i Gminy Ville de Sarthe występując w charakterze koordynatora lokalnych wydarzeń kulturalnych inicjowanych przez Urząd oraz animatora czasu wolnego dla uczniów miejskich szkół, a także pomagała przy pracach biblioteki  miejskiej. Pani Aneta codziennie miała styczność z językiem francuskim, w nauce języka pomocne były też materiały dydaktyczne, które otrzymała przed wyjazdem w ramach EVS. Po powrocie z rocznego wolontariatu, który trwał od 11.09.2014-11.09.2015r. Pani Aneta posługuje się już językiem francuskim biegle. Wydarzenia kulturalne, wycieczki edukacyjne, czas wolny, nauka i poznani ludzie przyczyniły się do ogromnego rozwoju osobowościowego Pani Anety oraz do wzrostu samodzielności i odpowiedzialności. Pani Aneta po 12 miesiącach mieszkania w obcym kraju stwierdziła u siebie wzrost otwartości i pewności siebie, duży postęp w umiejętnościach językowych i większą chęć do podróżowania, nauki, odkrywania Europy i zdobywania większej ilości wiedzy.

 

Projekt realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Akcji 1 Mobilność edukacyjna,

w ramach programu ERASMUS+/Młodzież

 

Wizyta delegacji OWK OHP w mieście partnerskim Alytus

Celem 3-dniowej wizyty w terminie 19-21.06.2015r. był udział przedstawicieli OWK OHP w obchodach Dni Alytusa a także spotkanie robocze, dotyczące organizacji Litewsko-polskiego obozu turystyczno- rekreacyjno-sportowego w mieście partnerskim Alytus, zgodnie z porozumieniem z roku 98 znowelizowanym 14 czerwca 2013r. o współpracy pomiędzy OWK OHP i Wydziałem Oświaty miasta Alytus oraz polsko-litewskiej wymianie młodzieży.

Wizyta była okazją do poznania nowego mera miasta Pana Vytautas Grigaravičius. W trakcie spotkania roboczego przybliżono specyfikę i zadania Ochotniczych Hufców Pracy, omówione zostały dotychczasowe doświadczenia a także wizja przyszłej, dalszej współpracy pomiędzy Opolską Wojewódzką Komendą OHP i miastem Alytus. W dalszej części programu strona litewska zaprezentowała swoje placówki oświatowe, z uwzględnieniem szkoły w której przebywać będzie dwudziestoosobowa grupa uczestników z Opolskiej Komendy OHP w ramach dwutygodniowego turnusu turystyczno-rekreacyjnego. Omówiony został jednocześnie szczegółowy program pobytu młodzieży OHP na Litwie. Pobyt zakończył się uroczystym bankietem w miejscowym teatrze wydanym przez mera miasta dla wszystkich delegacji zagranicznych. W trakcie przemówienia delegatów z miast partnerskich w swoim wystąpieniu Wojewódzki Komendant OHP podziękował za zaproszenie, serdeczną gościnę, zadeklarował raz jeszcze chęć dalszej bliskiej współpracy, jak również zaprosił mera miasta wraz z towarzyszącą mu delegacją do Opola. Dzień po powrocie delegacji z OWK OHP, grupa młodzieży z OHP wyjechała na dwutygodniowy obóz na Litwie w ramach obowiązującego partnerstwa i poczynionych ustaleń.

 

Litewsko-polski obóz turystyczno - rekreacyjno - sportowy w Alytusie na Litwie

W terminie od 22 czerwca do 7 lipca 2015r. 19 uczestników OHP woj. opolskiego wzięło udział w litewsko-polskim obozie wypoczynkowo- turystyczno-sportowym na Litwie. Obóz pod nazwą „Jesteśmy przyjaciółmi – TY I JA” został zrealizowany we współpracy z Wydziałem Oświaty Miasta Alytus. Celem obozu było między innymi pogłębienie współpracy między młodzieżą miast partnerskich Opola i Alytusa a także promocja Opola i województwa opolskiego, aktywny i zdrowy wypoczynek, przeżywanie wspólnej historii i budowanie przyjaźni. Program obozu zakładał także realizację zajęć warsztatowych w mieszanych grupach narodowych, zajęcia sportowe, zwiedzanie miasta Alytus, poznawanie zwyczajów i wierzeń ludowych Litwy oraz udział w uroczystościach narodowego święta Litwy- rocznicy koronacji króla Mendoga, a także poznanie wspólnej historii Litwy i Polski, zwiedzanie Wilna, Kowna, Kłajpedy i Nidy. Młodzież miała również okazję spotkać się z Merem Miasta Alytus, panem Vytautasem Grigaraviciusem. Ponadto zorganizowała wspólne zabawy integracyjne, wieczorki narodowe, uczestniczyła w warsztatach fotograficznych. Polska i litewska młodzież osiągnęła cele - bardzo szybko zintegrowała się i zaprzyjaźniła, polepszyła umiejętności językowe oraz zdobyła wiedzę kulturową.

 

Wizyta w OWK OHP delegacji Urzędu Miasta Alytus

3- dniowa wizyta delegacji z partnerskiego miasta Alytus na czele z wicemer miasta p. Vale Gibiene, w terminie od 23-25.09.2015r.w ramach porozumienia o współpracy dotyczyła omówienia wspólnych zadań w zakresie wymiany młodzieży polskiej i litewskiej oraz spotkań kadry na rok 2015 i planów dotyczących wspólnych projektów w ramach programów europejskich. Podczas wizyty pracownicy Zespołu programów europejskich i współpracy międzynarodowej przedstawili gościom prezentację ze zrealizowanych projektów międzynarodowych w ubiegłym i w bieżącym roku, pokazali wystawę ewaluacyjną z obozu młodzieży OHP w Alytusie, a także film, promujący projekt "Ginące zawody pomysłem na przyszłość”. Partnerzy litewscy odwiedzili Środowiskowy Hufiec Pracy w Namysłowie i zapoznali się z działalnością dydaktyczno-opiekuńczo wychowawczą jednostki. Delegacja poznała nie tylko walory miast Opola i Namysłów, ale ich włodarzy - wizyta u prezydenta miasta Opola, wizyta u wicewojewody opolskiego- przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Programowej OHP, wizyta u wicestarosty Namysłowa. W programie była też wizyta w Uniwersytecie Opolskim w celu nawiązania kontaktów na poziomie wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+ na prośbę strony litewskiej.

 

Polsko – niemiecka praktyka zawodowa „Dekoracyjne techniki zdobienia ścian”

W terminie od 20 – 27 września 2015r. w Oleśnie odbyła się Polsko-Niemiecka malarska praktyka zawodowa w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Uczestnicy OSiW Olesno gościli grupę młodzieży z Niemiec, z miejscowości Bad Freienwalde, aby wspólnie zrealizować projekt pod nazwą „Dekoracyjne techniki zdobienia ścian”. Projekt miał na celu wymianę doświadczeń obu grup w dziedzinie zdobienia ścian oraz zdobycie nowych umiejętności podczas warsztatów na temat historii malarstwa, zorganizowanych ze specjalistą. Przyjazd grupy niemieckiej poprzedziło spotkanie przygotowawcze, które odbyło się w dniu 7 września w OSiW Olesno i miało na celu omówienie najważniejszych punktów programu oraz podział obowiązków między uczestnikami.

Młodzież przez tydzień czasu przygotowywała ściany do prac malarskich i zdobiła różnymi technikami pomieszczenia w internacie Ośrodka Szkolenia i Wychowania. Uczestnicy projektu zostali podzieleni na pięć grup, z których każda wykonała konkretne zadanie. Zadaniem jednej z grup było stworzenie symboli dyscyplin sportowych na ścianach siłowni, kolejna nakładała gips fresku strukturalnego, trzecia grupa wykonała obrazy owoców na ścianach stołówki, a ostatnia grupa stworzyła rysunek drzewa w sali relaksacyjnej. Młodzież wykonała również mural na zewnętrznej ścianie internatu, który przedstawia logo Olesna oraz logo OHP. Nad całością prac czuwał zawodowy plastyk - pani Beata Biniek. Nauczyła ona młodzież szkicowania, odwzorowania węglem, nanoszenia i tworzenia kolorów, przygotowania szablonów i ich odwzorowania oraz prawidłowej pracy farbami w sprayu podczas malowania muralu. Młodzież przez cały czas aktywnie integrowała się podczas wspólnych zabaw i wieczorków narodowych, a także poprzez wspólne zwiedzanie miasta, rozgrywki sportowe i pobyt na basenie. Podczas realizacji projektu zostały zorganizowane zajęcia z nauki języka niemieckiego oraz polskiego, co dało młodzieży możliwość swobodnego porozumiewania się między sobą podczas zadań projektowych.

Efektem wspólnych działań było zdobycie nowych umiejętności technicznych i zawodowych, jednak największą korzyścią była wymiana doświadczeń interkulturowych, poznanie się młodzieży z dwóch różnych krajów, integracja i przełamanie barier nie tylko językowych ale i międzynarodowych.

 Projekt  dofinansowany ze środków programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

 

Polsko- ukraińsko- niemieckie forum specjalistyczne "Szanse i wyzwania dla długofalowej wymiany młodzieży między Polską, Ukrainą i Niemcami"

W Elstal niedaleko Berlina w terminie od 29.11 do 02.12.2015r. odbyło się 4-dniowe forum specjalistyczne dla organizatorów trójstronnej wymiany młodzieży. Organizatorem Forum było PNWM Biuro w Poczdamie oraz Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”. Przedsięwzięcie sfinansowano ze środków PNWM i Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Uczestnikiem Forum był przedstawiciel OWK OHP pracownik Zespołu ds. wdrażania programów europejskich i współpracy międzynarodowej OWK OHP pani Małgorzata Krawczyk.

Celem trójstronnego Forum była wymiana doświadczeń oraz przedstawienie formatów projektów, sformułowanie warunków udanej wymiany młodzieży, zainicjowanie nowych partnerstw między organizatorami z trzech krajów a także wskazówki związane z realizacją i finansowaniem polsko- niemiecko-ukraińskich spotkań młodzieży.

W wyniku zajęć warsztatowych wypracowano pomysły, a także konkretne rozwiązania dla polsko- niemiecko-ukraińskiej wymiany młodzieży. Uczestnicy Forum mieli okazję do wspólnej dyskusji na temat perspektyw i roli społeczeństwa obywatelskiego w obecnej sytuacji na Ukrainie i uwarunkowaniach politycznych z przedstawicielami polskiego i ukraińskiego rządu, Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Niemczech, a także z parlamentarzystami w siedzibie Bundestagu.

 

Projekt dofinansowany ze środków PNWM i Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec

Ilość odwiedzin: 3046
Nazwa dokumentu: Projekty zrealizowane w 2015 r.
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Krawczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Krawczyk
Osoba, która wprowadzała dane: system admin
Data wytworzenia informacji: 2016-03-10 14:28:35
Data udostępnienia informacji: 2016-03-10 14:28:35
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-21 15:27:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner