logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Opolska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
minus Wojewódzka Komenda OHP
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Majątek OWK
plus Przeprowadzone kontrole i rejestry
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Plan zamówień publicznych 2020 r.
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ OPOLSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
minus Projekty współfinansowane z EFS
   minus Twoja wiedza- Twój sukces
   minus Przybliżamy wam rynek pracy
   minus 18-24 Czas na samodzielność
   minus Indywidualny Projekt Kariery- Portfolio dla Młodzieży
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój II edycja
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój III edycja
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja
   minus Nasza Przyszłość
   minus Nasza Przyszłość 2
   minus Nasza Przyszłość 3
   minus OHP jako realizator usług rynku pracy
   minus Integracja poprzez wymianę
   minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności
   minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2
   minus Nowe Perspektywy
   minus Nowe perspektywy 2
   minus Gwarancje dla młodzieży
   minus Ginące zawody pomysłem na przyszłość
   minus Obudź swój potencjał - EFS
   minus Akcja Aktywizacja -EFS
   minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS
   minus Stawiam na przyszłość
   minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS - nowy nabór
minus Refundacja
minus Rekrutacja
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Akcja aktywizacja - EFS

Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy do sierpnia 2017 r. realizowała projekt „Akcja aktywizacja- EFS”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Inicjatywy Unijnej „Gwarancje dla młodzieży”. Do udziału w projekcie zrekrutowano łącznie 100 osób w wieku 16-24 lata biernych zawodowo, niekształcących się i nieszkolących (tzw. grupa NEET), ale też zaniedbujących obowiązek szkolny (niekontynuujących nauki po ukończeniu gimnazjum), zagrożonych wykluczeniem społecznym, mających problemy z odnalezieniem się na rynku pracy i usamodzielnieniem się.
- Grupa IA (16-17 lat) – 30 osób (11 kobiet i 19 mężczyzn, w tym 6 osób
z udokumentowaną niepełnosprawnością),
- Grupa IB (17-18 lat) – 10 osób (3 kobiety i 7 mężczyzn),
- Grupa II (18-24 lata) – 60 osób (30 kobiet i 30 mężczyzn, w tym 7 osób
z udokumentowaną niepełnosprawnością)

• Rekrutacja do projektu miała charakter otwarty
• Nabór prowadzono w jednostkach terenowych Opolskiej WK OHP, działających
w woj. opolskim
• Wsparciem zostały objęte osoby najbardziej potrzebujące profesjonalnej pomocy, znajdujące się z powodu uwarunkowań rodzinnych i środowiskowych w szczególnie trudnej sytuacji
• Udział w projekcie był całkowicie bezpłatny!

Uczestnicy projektu zostali objęci następującymi formami wsparcia w zależności od grup wiekowych:
I. Grupa IA - grupa młodych osób w wieku 15-16 lat (grupa I A)
1. Indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego (4 godz./osobę)
2. Grupowe wsparcie psychologiczne - treningi i warsztaty (10 godz./grupę)
3. Indywidualne konsultacje psychologiczne (śr. 5 godz./osobę)
4. Zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży (10 godz./grupę)
5. Warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych (śr. 55 godz./osobę)
6. Kursy językowe (śr. 120 godz./osobę)

Dane placówek realizujących:
Hufiec Pracy w Nysie, ul. Słowiańska 15 a, 48-300 Nysa
Hufiec Pracy w Opolu, ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole
Środowiskowy Hufiec Pracy w Namysłowie, ul. Pułaskiego 3, 46-100 Namysłów

II. GRUPA IB - młodzież w wieku 16-17 lat (grupa I B) weźmie udział w zajęciach przygotowujących do wejścia na rynek pracy oraz w kursach zawodowych:
1. Indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego (4 godz./osobę)
2. Grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty (10 godz./grupę)
3. Indywidualne konsultacje psychologiczne (śr. 5 godz./osobę)
4. Zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży (10 godz./grupę)
5. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (20 godz./grupę)
6. Kwalifikacyjne kursy zawodowe (śr. 900 godz./osobę) Uczestnikom będzie przysługiwało stypendium szkoleniowe z tytułu udziału w kwalifikacyjnym kursie zawodowym
7. Kursy komputerowe o standardzie ECDL lub kursy równoważne (śr. 60 godz./osobę)

Dane placówki realizującej:
Hufiec Pracy w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Mostowa 7, 47-223 Kędzierzyn-Koźle

III. Grupa II - wsparcie młodzieży w wieku 18-24 lat (grupa II) będzie ukierunkowane na uzyskanie, podwyższenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych. Dla beneficjentów tej grupy (kobiety i mężczyźni) zaplanowano również 3 miesięczne staże zawodowe w zakładach pracy:
1. Indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego (4 godz./osobę)
2. Grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego (40 godz./grupę)
3. Grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty (10 godz./grupę)
4. Indywidualne konsultacje psychologiczne (śr. 5 godz./osobę)
5. Zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży (10 godz./grupę)
6. Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty (śr. 10 godz./osobę)
7. Kreowanie wizerunku – przeprowadzenie metamorfozy (usługa kosmetyczna, makijaż, dobór fryzury, stroju)
8. Kursy zawodowe (śr. 150 godz./osobę)
9. Kursy językowe (śr. 120 godz. / osobę)
10. Kursy komputerowe o standardzie ECDL lub kursy równoważne (śr. 60 godz./ osobę)
11. Kursy prawa jazdy kat. B (60 godz. / osobę)
12. Kursy przedsiębiorczości (20 godz. / osobę)
13. Indywidualne pośrednictwo pracy / pośrednictwo w zakresie organizacji staży zawodowych (4 godz. / osobę = 40 godz./grupę)
14. Staże zawodowe (śr. 480 godz./osobę = śr. 160 godz./miesiąc x 3 miesiące)

Dane placówek realizujących - Jednostki podległe Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OWK OHP
Punkt Pośrednictwa Pracy w Kędzierzynie Koźlu, ul. Mostowa 7, 47-223 Kędzierzyn-Koźle
Punkt Pośrednictwa Pracy w Kluczborku, ul. Rynek 1; 46-200 Kluczbork
Punkt Pośrednictwa Pracy w Głubczycach, ul. Niepodległości 1,48-100 Głubczyce
Punkt Pośrednictwa Pracy w Namysłowie, ul. Dworcowa 7, 46-100 Namysłów

W okresie uczestnictwa w projekcie przysługiwało również:
• ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie zdrowotne;
• wyżywienie w trakcie wszystkich zajęć szkoleniowych;
• dofinansowanie kosztów dojazdu uczestników na zajęcia i staże zawodowe w ramach projektu;
• stypendium szkoleniowe z tytułu udziału w kursie zawodowym oraz kwalifikacyjnym kursie zawodowym;
• miesięczne stypendium stażowe z tytułu udziału w stażu zawodowym;
• refundacja kosztów opieki nad dzieckiem i osobą zależną.

 

 

Ilość odwiedzin: 4180
Nazwa dokumentu: Akcja Aktywizacja -EFS
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Krawczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Krawczyk
Osoba, która wprowadzała dane: system admin
Data wytworzenia informacji: 2016-09-05 13:40:54
Data udostępnienia informacji: 2016-09-05 13:40:54
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-21 14:58:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner