logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Opolska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
minus Wojewódzka Komenda OHP
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Majątek OWK
plus Przeprowadzone kontrole i rejestry
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Plan zamówień publicznych 2020 r.
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ OPOLSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
minus Projekty współfinansowane z EFS
   minus Twoja wiedza- Twój sukces
   minus Przybliżamy wam rynek pracy
   minus 18-24 Czas na samodzielność
   minus Indywidualny Projekt Kariery- Portfolio dla Młodzieży
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój II edycja
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój III edycja
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja
   minus Nasza Przyszłość
   minus Nasza Przyszłość 2
   minus Nasza Przyszłość 3
   minus OHP jako realizator usług rynku pracy
   minus Integracja poprzez wymianę
   minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności
   minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2
   minus Nowe Perspektywy
   minus Nowe perspektywy 2
   minus Gwarancje dla młodzieży
   minus Ginące zawody pomysłem na przyszłość
   minus Obudź swój potencjał - EFS
   minus Akcja Aktywizacja -EFS
   minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS
   minus Stawiam na przyszłość
   minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS - nowy nabór
minus Refundacja
minus Rekrutacja
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
 Sprawy do załatwienia
A A A


„ Obudź swój potencjał  - EFS”


Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy rozpoczęła w kwietniu rekrutację dla osób w wieku 18-24 lat do projektu „Obudź swój potencjał - EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego  realizowanego w ramach Inicjatywy Unijnej „Gwarancje dla młodzieży”. Rekrutacja potrwa do końca czerwca b.r.

Do projektu w woj. opolskim rekrutujemy łącznie 100 osób w wieku 18-24 lat, osoby bierne zawodowo, niekształcące się i nieszkolące (tzw. grupa NEET), zagrożone wykluczeniem społecznym, które mają problemy z odnalezieniem się na rynku pracy i usamodzielnieniem się. W projekcie mogą też wziąć udział osoby mające niskie kwalifikacje zawodowe i nie posiadają wiedzy jak poszukiwać zatrudnienia.

    Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty
    Nabór prowadzony jest w jednostkach terenowych Opolskiej WK OHP, działających  w woj. opolskim
    Wsparciem zostaną objęte osoby najbardziej potrzebujące profesjonalnej pomocy, znajdujące się z powodu uwarunkowań rodzinnych i środowiskowych w szczególnie trudnej sytuacji
    Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!
    Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu mają osoby posiadające orzeczenie                         o niepełnosprawności a także osoby żyjące w gospodarstwach domowych korzystających ze świadczeń opieki społecznej.
    Osoby bierne zawodowe nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy


Uczestnicy projektu zostaną objęci następującymi formami wsparcia:  

1. Indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego (4 godz./osobę)
2. Grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego (40 godz./grupę)
3. Grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty (10 godz./grupę)
4. Indywidualne konsultacje psychologiczne (śr. 5 godz./osobę)
5. Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty (śr. 10 godz./osobę)
6. Kreowanie wizerunku – przeprowadzenie metamorfozy (usługa kosmetyczna, makijaż, dobór fryzury, stroju)
7. Staże zawodowe (śr. 480 godz./osobę = śr. 160 godz./miesiąc x 3 miesiące)
8. Kursy zawodowe (śr. 150 godz./osobę)
9. Kursy językowe (śr. 120 godz. / osobę)
10. Kursy komputerowe o standardzie ECDL lub kursy równoważne (śr. 60 godz./ osobę)
11. Kursy prawa jazdy kat. B (60 godz. / osobę)
12. Kursy przedsiębiorczości (20 godz. / osobę)
13. Indywidualne pośrednictwo pracy / pośrednictwo w zakresie organizacji staży zawodowych (4 godz. / osobę = 40 godz./grupę)

Dane placówek rekrutujących- Jednostki podległe Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OWK OHP

• Młodzieżowe Biuro Pracy w Opolu, ul. Armii Krajowej 4, 45-071 Opole, tel. 77 456 00 23, 77 456 00 37 osoba kontaktowa: Agnieszka Latek i Dorota Kawalec – opiekunowie grup

• Młodzieżowe Centrum Kariery w Oleśnie, ul. Wielkie Przedmieście 41, 46-300 Olesno, tel. 34 350 21 70 osoba kontaktowa: Danuta Sigmund – koordynator lokalny

• Młodzieżowe Centrum Kariery w Brzegu, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23/16, 49-300 Brzeg, tel. 77 416 32 83 osoba kontaktowa: Stefania Ilnicka – opiekun grupy

• Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie, ul.  Słowiańska 15a, 48-300 Nysa, tel. 77 448 27 90, osoba kontaktowa: Joanna Taramina – koordynator lokalny

• Młodzieżowe Centrum Kariery w Prudnik, ul.  Klasztorna 4, 46-200 Prudnik, tel. 77 433 10 74, osoba kontaktowa: Agnieszka Lenkowska – opiekun grupy
• Punkt Pośrednictwa Pracy w Kędzierzynie - Koźlu, ul.  Mostowa 7, 47-223 Kędzierzyn – Koźle, tel. 887 870 151, osoba kontaktowa: Elżbieta Bartoszek  – koordynator lokalny

W okresie uczestnictwa w projekcie przysługuje:
• ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie zdrowotne;
• wyżywienie w trakcie wszystkich zajęć szkoleniowych;
• dofinansowanie kosztów dojazdu uczestników na zajęcia i staże zawodowe w ramach projektu;
• stypendium szkoleniowe z tytułu udziału w kursie zawodowym;
• miesięczne stypendium stażowe z tytułu udziału w stażu zawodowym;
• refundacja kosztów opieki nad dzieckiem i osobą zależną.


Okres realizacji przedstawionych form wsparcia w projekcie:
luty 2016r.- grudzień 2016r. ZAPRASZAMY!!

Koordynator wojewódzki projektu –  Sylwia Matysiak,

Opole, ul. Armii Krajowej 4, tel. 77 456 00 40

Nazwa dokumentu: Obudź swój potencjał - EFS
Osoba, która wytworzyła informację: Sylwia Matysiak
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Matysiak
Osoba, która wprowadzała dane: system admin
Data wytworzenia informacji: 2016-09-05 13:44:23
Data udostępnienia informacji: 2016-09-05 13:44:23
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-05 13:46:49

Wersja do wydruku...

corner   corner