logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Opolska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
minus Wojewódzka Komenda OHP
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Majątek OWK
plus Przeprowadzone kontrole i rejestry
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Plan zamówień publicznych 2020 r.
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ OPOLSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
minus Projekty współfinansowane z EFS
   minus Twoja wiedza- Twój sukces
   minus Przybliżamy wam rynek pracy
   minus 18-24 Czas na samodzielność
   minus Indywidualny Projekt Kariery- Portfolio dla Młodzieży
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój II edycja
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój III edycja
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja
   minus Nasza Przyszłość
   minus Nasza Przyszłość 2
   minus Nasza Przyszłość 3
   minus OHP jako realizator usług rynku pracy
   minus Integracja poprzez wymianę
   minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności
   minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2
   minus Nowe Perspektywy
   minus Nowe perspektywy 2
   minus Gwarancje dla młodzieży
   minus Ginące zawody pomysłem na przyszłość
   minus Obudź swój potencjał - EFS
   minus Akcja Aktywizacja -EFS
   minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS
   minus Stawiam na przyszłość
   minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS - nowy nabór
minus Refundacja
minus Rekrutacja
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Obudź swój potencjał  - EFS

Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy realizowała od kwietania 2016 r. do maja 2017 r.  projekt „Obudź swój potencjał - EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Inicjatywy Unijnej „Gwarancje dla młodzieży”.

Do projektu w woj. opolskim zrekrutowano łącznie 100 osób w wieku 18-24 lat, osoby bierne zawodowo, niekształcące się i nieszkolące (tzw. grupa NEET), zagrożone wykluczeniem społecznym, które miały problemy z odnalezieniem się na rynku pracy i usamodzielnieniem się. W projekcie brały również udział osoby mające niskie kwalifikacje zawodowe i nie posiadają wiedzy jak poszukiwać zatrudnienia.


Wsparciem zostały objęte osoby najbardziej potrzebujące profesjonalnej pomocy, znajdujące się z powodu uwarunkowań rodzinnych i środowiskowych w szczególnie trudnej sytuacji

Uczestnicy projektu zostali objęci następującymi formami wsparcia:

1. Indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego (4 godz./osobę)
2. Grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego (40 godz./grupę)
3. Grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty (10 godz./grupę)
4. Indywidualne konsultacje psychologiczne (śr. 5 godz./osobę)
5. Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty (śr. 10 godz./osobę)
6. Kreowanie wizerunku – przeprowadzenie metamorfozy (usługa kosmetyczna, makijaż, dobór fryzury, stroju)
7. Staże zawodowe (śr. 480 godz./osobę = śr. 160 godz./miesiąc x 3 miesiące)
8. Kursy zawodowe (śr. 150 godz./osobę)
9. Kursy językowe (śr. 120 godz. / osobę)
10. Kursy komputerowe o standardzie ECDL lub kursy równoważne (śr. 60 godz./ osobę)
11. Kursy prawa jazdy kat. B (60 godz. / osobę)
12. Kursy przedsiębiorczości (20 godz. / osobę)
13. Indywidualne pośrednictwo pracy / pośrednictwo w zakresie organizacji staży zawodowych (4 godz. / osobę = 40 godz./grupę)

W okresie uczestnictwa w projekcie uczestnikom przysługiwało:
• ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie zdrowotne;
• wyżywienie w trakcie wszystkich zajęć szkoleniowych;
• dofinansowanie kosztów dojazdu uczestników na zajęcia i staże zawodowe w ramach projektu;
• stypendium szkoleniowe z tytułu udziału w kursie zawodowym;
• miesięczne stypendium stażowe z tytułu udziału w stażu zawodowym;
• refundacja kosztów opieki nad dzieckiem i osobą zależną.

Udział w projekcie był całkowicie bezpłatny.

Ilość odwiedzin: 3906
Nazwa dokumentu: Obudź swój potencjał - EFS
Osoba, która wytworzyła informację: Sylwia Matysiak
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Matysiak
Osoba, która wprowadzała dane: system admin
Data wytworzenia informacji: 2016-09-05 13:44:23
Data udostępnienia informacji: 2016-09-05 13:44:23
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-21 14:58:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner