logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Opolska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
minus Wojewódzka Komenda OHP
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Majątek OWK
plus Przeprowadzone kontrole i rejestry
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Plan zamówień publicznych 2020 r.
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ OPOLSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
minus Projekty współfinansowane z EFS
   minus Twoja wiedza- Twój sukces
   minus Przybliżamy wam rynek pracy
   minus 18-24 Czas na samodzielność
   minus Indywidualny Projekt Kariery- Portfolio dla Młodzieży
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój II edycja
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój III edycja
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja
   minus Nasza Przyszłość
   minus Nasza Przyszłość 2
   minus Nasza Przyszłość 3
   minus OHP jako realizator usług rynku pracy
   minus Integracja poprzez wymianę
   minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności
   minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2
   minus Nowe Perspektywy
   minus Nowe perspektywy 2
   minus Gwarancje dla młodzieży
   minus Ginące zawody pomysłem na przyszłość
   minus Obudź swój potencjał - EFS
   minus Akcja Aktywizacja -EFS
   minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS
   minus Stawiam na przyszłość
   minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS - nowy nabór
minus Refundacja
minus Rekrutacja
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Od szkolenia do zatrudnienia - EFS

Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy realizuje projekt pn. „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Unijnej „Gwarancje dla młodzieży”

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób młodych w wieku 18-24 lata bez pracy, w tym w szczególności osób nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu - tzw. grupy NEET.

Adresatami projektu są:

 • Osoby w wieku 18 – 24 lata (w chwili przystąpienia do projektu osoba musi mieć ukończony 18 r.ż. i jednocześnie nie mieć ukończonego 25 r. ż.),

 • osoby bierne zawodowo,

 • osoby niekształcące się i nieszkolące się (tzw. grupa NEET),

 • osoby nie posiadające kwalifikacji zawodowych, posiadające niskie kwalifikacje zawodowe lub posiadające kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy,

 • osoby zamieszkujące w jednym z 6 województw, gdzie działania projektowe finansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), tj. opolskim, podlaskim, pomorskim, śląskim mazowieckim lub wielkopolskim.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Rekrutacja do projektu miała charakter otwarty i zakończyła się 31 października 2017r.

Do udziału w projekcie zakwalifikowano łącznie 50 osób, w tym: 6 osób
z udokumentowaną niepełnosprawnością.

Dla uczestników projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

 • indywidualne i grupowe zajęciach z doradztwa zawodowego,

 • indywidualne i grupowe zajęciach z psychologiem,

 • zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży,

 • zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych (dla 50% uczestników),

 • kurs komputerowym o standardzie ECDL lub kurs równoważny (dla 20% uczestników),

 • kurs językowy (dla 40% uczestników),

 • warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się,

 • kurs prawa jazdy kat. B (dla 40% uczestników),

 • kursy zawodowe,

 • warsztaty z kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty,

 • indywidualne pośrednictwo pracy,

 • staże zawodowe.

 

Dodatkowe formy wsparcia oferowane w projekcie:

 • ubezpieczenie uczestnika od następstw nieszczęśliwych wypadków;

 • wyżywienie w trakcie zajęć projektowych;

 • dofinansowanie kosztów dojazdu uczestników na zajęcia oraz staże zawodowe w ramach projektu;

 • stypendium szkoleniowe;

 • miesięczne stypendium stażowe;

 • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem i osobą zależną.

Zakończenie realizacji całości przedsięwzięcia zaplanowano na 31 sierpnia 2018r.

Wykaz jednostek realizujących projekt na terenie województwa opolskiego:

 1. Punkt Pośrednictwa Pracy w Kędzierzynie Koźlu (1 gr. 10 osobowa)

  Koordynator Lokalny: Elżbieta Bartoszek
  47-223 Kędzierzyn Koźle
  ul. Mostowa 7
  tel. 887 870 151

 2. Młodzieżowe Centrum Kariery w Kluczborku (1 gr. 10 osobowa)

  Koordynator Lokalny: Agnieszka Świderska - Włodarczyk
  46-200 Kluczbork
  ul. Rynek 1 Ip.
  tel. (77) 418 20 50

 3. Młodzieżowe Centrum Kariery w Brzegu (1 gr. 10 osobowa)

  Koordynator Lokalny: Patrycja Hyla
  49-306 Brzeg
  ul. Kardynała Wyszyńskiego 23/16
  tel. (77) 415 96 54, (77)416 32 83

 4. Młodzieżowe Centrum Kariery w Prudniku (1 gr. 10 osobowa)

  Koordynator Lokalny: Łukasz Hubicki
  46-200 Prudnik
  ul. Klasztorna 4
  tel. (77)433 10 74

 5. Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie (1 gr. 10 osobowa)

  Koordynator Lokalny: Joanna Taramina
  48-300 Nysa
  ul. Słowiańska 15A
  tel.(77) 409 33 25

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” realizowany jest w skali ogólnokrajowej
przez Wojewódzkie Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w 6 województwach: mazowieckim, opolskim, podlaskim, śląskim, wielkopolskim oraz pomorskim.

Koordynator wojewódzki projektu:

Kinga Kucharska

kinga.kucharska@ohp.opole.pl

tel. (77) 456 00 45

Ilość odwiedzin: 3397
Nazwa dokumentu: Od szkolenia do zatrudnienia - EFS
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Albera
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Albera
Osoba, która wprowadzała dane: system admin
Data wytworzenia informacji: 2018-01-18 09:44:02
Data udostępnienia informacji: 2018-01-18 09:44:02
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-21 14:57:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner