logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Opolska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
minus Wojewódzka Komenda OHP
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Majątek OWK
plus Przeprowadzone kontrole i rejestry
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Plan zamówień publicznych 2020 r.
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ OPOLSKIEJ WK
minus Współpraca z zagranicą
   minus Projekty zrealizowane w 2019 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2018 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2017 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2016 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2015 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2014 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2013 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2012 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2011 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2010 r.
   minus Projekty zrealizowane w 2009 r.
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Refundacja
minus Rekrutacja
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
 Sprawy do załatwienia
A A A


AKTYWNIE, ZDROWO, EKOLOGICZNIE” – TRÓJSTRONNY PROJEKT POLSKO - NIEMIECKO – UKRAIŃSKI.

Od dnia 1 sierpnia do 9 sierpnia 2016 roku, w Środowiskowym Hufcu Pracy w Dąbrówce Dolej odbyło się trójstronne spotkanie edukacyjne dla młodzieży z trzech krajów: Polski, Niemiec, Ukrainy. W projekcie uczestniczyły łącznie 24 osoby, wraz z opiekunami i tłumaczem, w tym: młodzież z ŚHP Dąbrówka, młodzi Niemcy z Europa Direkt. e.V. z Drezna oraz ukraińska młodzież z Klubu Muzycznego „Polonez” z miejscowości Sambor (obwód lwowski). Projekt został dofinansowany ze środków Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Wymianę młodzieży poprzedziło zorganizowane dla polskiej grupy, dnia 27 lipca 2016 roku, seminarium przygotowawcze. Przy użyciu pomocy naukowych, w postaci zakupionych przez kadrę ŚHP w Dąbrówce Dolnej słowniczków polsko – ukraińskich oraz rozmówek niemieckich „Złota rączka w Niemczech”, beneficjenci zapoznali się z podstawowymi zwrotami w języku ukraińskim i niemieckim, poznali słownictwo przyrodnicze. Oprócz tego, młodzi ludzie przygotowali niezbędne materiały dla zorganizowania wieczorku narodowego, gier integracyjnych i rozpoczęli redagowanie słownika trójstronnego. Głównym celem projektu było pobudzenie młodych ludzi by zaangażowali swoje działania na rzecz ochrony przyrody, środowiska lokalnego. Jego osiągnięcie było możliwe min. poprzez poznanie fauny i flory Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Wspólne działania, takie jak budowa altany przy ostoi dla owadów przyczyniły się do silniejszej integracji uczestników, wymiany doświadczeń, umiejętności współpracy, planowania i organizowania pracy oraz wypracowania wspólnych rozwiązań, porozumiewania się w obcym języku. Beneficjenci, poza kształcącymi wycieczkami i warsztatami edukacyjnymi, spędzali czas aktywnie: wędrowali z kijkami Nordic Walking, rozgrywali turnieje sportowe, uprawiali wspinaczkę, weszli na Biskupią Kopę. Aktywności wypełniały uczestnikom całe dnie, które spędzano w atmosferze sprzyjającej nawiązywaniu międzynarodowych kontaktów, łamaniu stereotypów, poznawaniu zwyczajów gości zza granicy. Po miesiącu, 7 września 2016 roku, miało miejsce seminarium podsumowujące projekt. Wymieniano się spostrzeżeniami i przemyśleniami metodą „burzy mózgów”. Zebrano także materiały do wystawy ewaluacyjnej.

Projekt został dofinansowany ze środków Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

„POZNAĆ ABY ZROZUMIEĆ”

W dniach od 4 do 13 października 2016 roku w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Oleśnie zorganizowano projekt o tematyce kulturoznawczo – historycznej pn. „Poznać aby zrozumieć”.

Było to trójstronne spotkanie na temat praw człowieka, wojny, emigracji, tolerancji, stereotypów, tożsamości narodowej, etnicznej i kulturowej z udziałem młodzieży OSiW w Oleśnie, niepełnosprawnej młodzieży (z wadami słuchu) ze szkoły ukraińskiej w Kałuszu oraz młodzieży niemieckiej z placówki kształceniowej z Bad Freienwalde. W przedsięwzięciu wzięło udział 23 uczestników wraz z kadrą. Projekt był dofinansowany w ramach Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Dnia 28 września odbyło się w Polsce seminarium przygotowujące polską młodzież i placówkę do przyjęcia gości z Niemiec i Ukrainy. Spotkanie rozpoczęła runda zapoznawcza, w trakcie której polscy uczestnicy opowiedzieli kilka słów o sobie, o swoich zainteresowaniach, oczekiwaniach i potrzebach. Uczestnikom przedstawiono zarys projektu, jego charakterystykę, założenia oraz omówiono możliwe formy realizacji zadań. Dokonano także podziału obowiązków w celu realizacji warsztatów tematycznych i prac porządkowych. Wskazano osoby odpowiedzialne za poszczególne działania i zadania organizacyjne. Młodzież aktywnie brała udział w planowaniu metodą „burzy mózgów”, wnosiła swoje uwagi i propozycje do programu, a także za pomocą mediów społecznościowych komunikowała się z gośćmi zza granicy. Opracowano zestaw zabaw integracyjnych i językowych, scenariusze zajęć, słowniczki do nauki języków, podstawy języka migowego oraz materiały merytoryczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia, w tym warsztaty o tematyce kulturalno – historycznej. Podczas wyjścia seminarzystów na rozpoznanie miejsc lokalnych zebrano informacje niezbędne do zorganizowania wieczorku polskiego, materiały promocyjne Olesna, Opola, Opolszczyzny. Zgromadzono także pomysły dotyczące sposobów spędzania czasu wolnego, planowanych wycieczek, zajęć interkulturowych, zawodów sportowych. Młodzież polska zebrała informacje o współuczestnikach projektu, poznała ich historię, tradycję, religię, obyczaje i normy społeczne występujące w krajach, miastach, społecznościach lokalnych, w których żyją na co dzień.

W trakcie wizyty w Oleśnie, między 4 a 13 października 2016, beneficjenci konsekwentnie realizowali założenia programu. Strony: polska, niemiecka i ukraińska poznały się pierwszego dnia, przy wspólnym posiłku, dzięki czemu mogły nawiązać kontakt i porozumienie. Odbyły się warsztaty z zakresu koegzystencji, sąsiedztwa i pogranicza, tolerancji, genezy różnych wyznań. Uczestnicy zapoznali się historią Olesna, odwiedzili świątynie i Opolskie Muzeum Regionalne, zdobyli wiedzę na temat różnic pomiędzy poszczególnymi Kościołami pod okiem ewangelickiego pastora. Problematyka dotycząca stereotypów, uprzedzeń, tolerancji religijnej, tożsamości narodowej i praw człowieka poruszana była poruszana podczas licznych dyskusji. Wypracowane wnioski zapisano w formie graficznej – na plakatach. Wycieczki edukacyjne, jako kolejne punkty programu, stanowiły doskonałe podłoże dla działań dydaktyczno – wychowawczych. Zwiedzono Dzielnicę Czterech Świątyń we Wrocławiu, ewangelicko – augsburską Świątynię Pokoju w Świdnicy i Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze oraz Klasztor OO. Paulinów, wojewódzkie miasto Opole, Muzeum Wsi Opolskiej. Wyprawa do Muzeum Obozu Jeńców Wojennych w Łambinowicach przyczyniła się do zrozumienia konsekwencji wojny, emigracji oraz łamania praw człowieka. Zajęcia sportowe i integracyjne były realizowane w ramach gier i konkurencji sportowych, takich jak tenis stołowy czy bilard, wyjścia na pływalnię, kręgielnię, paint-ball’a. Wspólne działania były pretekstem do komunikacji interpersonalnej w różnych językach, również migowym, co w konsekwencji stanowiło materiał do tworzonego wspólnie wielojęzycznego słownika. Ostatni dzień wymiany przeznaczono na podsumowanie działań projektowych i wspomnienia, rozdano ankiety ewaluacyjne. Po wyjeździe grupy niemieckiej i ukraińskiej z Olesna, młodzież polska z pomocą wychowawcy sporządziła artykuł podsumowujący działania projektowe, który ukazał się na stronach internetowych UM Olesna, OWK i KG OHP. Informacje zamieszczono również na fan-page’u OSiW, na portalu społecznościowym Facebook.

Dnia 26 października odbyło się w Oleśnie seminarium podsumowujące, w którym wzięli udział uczestnicy z Polski. Na spotkaniu młodzież przeprowadziła ewaluację poprzez przejrzenie dokumentacji, zdjęć filmów i wybrała odpowiednie materiały do kroniki oraz ewaluacyjnej wystawy fotograficznej. Dokonano podsumowania wszystkich działań w ramach projektu, które zostały również ocenione za pomocą metody: „Tarcza ocen”.

Cele trójstronnego spotkania zostały zrealizowane. Jednym z głównych oczekiwań było stworzenie optymalnej przestrzeni dla dialogu międzykulturowego. Młodzież, nie zapominając o własnych korzeniach, tradycjach i religii zdobyła wiedzę na temat tych kwestii od swoich zagranicznych kolegów. Zmniejszyły się bariery kulturowe i językowe między uczestnikami. Uczestnicy wykształcili i pogłębili postawy wzajemnego szacunku, otwartości wobec odmienności kulturowo – religijnej.

Projekt dofinansowała Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży

„POLSKA I LITWA – SMAKI PRZYJAŹNI”

Wspólnie z partnerem z Litwy, Akademią Projektów Wilno, Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w 2016 roku, zrealizowała projekt pn. „Polska i Litwa – smaki przyjaźni”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Inicjatywę podjęto w Polsce, w Środowiskowym Hufcu Pracy w Namysłowie, gdzie zrealizowano warsztaty historyczno – kulinarne dla 10 uczestników z Litwy i 10 z Polski.

Przedsięwzięcie rozpoczęło się 1 maja 2016 roku. Polska i litewska młodzież przygotowała w swoich krajach prezentacje multimedialne zawierające garść informacji na temat narodowych potraw i sposobu ich przyrządzania, zabawy integracyjne, projekt koszulek promocyjnych i wstępnej książeczki kucharskiej oraz plakat reklamujący uroczysty wieczór wśród mieszkańców Namysłowa. Wspólne działania historyczno – kulinarne beneficjenci realizowali w Namysłowie w okresie od 30 czerwca 2016 roku do 7 lipca 2016 roku. W tym czasie młodzież poznawała tajniki gotowania pod okiem specjalistów ze społeczności lokalnej oraz Pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Bukowa i samodzielnie przygotowywała przepisy na polskie, litewskie oraz polsko – litewskie dania. Wypracowane efekty uczestnicy oceniali każdorazowo podczas degustacji, jako zwieńczenie działań projektowych, prowadzonych w mieszanych grupach. Była to doskonała okazja na wymianę doświadczeń, dobrych praktyk a także rozwinięcie kompetencji w zakresie języka obcego. Poza zwiększonymi kompetencjami w zakresie przygotowywania potraw, młodzież poznała także tajniki kulinarnego savoir - vivre’u. W poszukiwaniu kulinarnych inspiracji i ciekawostek uczestnicy wymiany udali się na wycieczkę edukacyjną do Krakowa, gdzie przemierzali przez szlaki kuchni staropolskiej na jednej z wieczornych uczt, w restauracji „Rynek 44” a także na Zamek Królewskim na Wawelu. Z własnej inicjatywy zorganizowali także w Namysłowie warsztaty na temat nietolerancji kulturowej i przełamywania barier międzynarodowych. Swoją pasją, postawą otwartości wobec tego co odmienne, pomysłowością, aktywnością twórczą młodzież zaraziła społeczność lokalną, a także burmistrza Namysłowa, czego zwieńczeniem była wspólna, uroczysta kolacja. O zaproszeniu mieszkańcy dowiadywali się osobiście lub przy pomocy rozwieszonych w różnych częściach miasta plakatów. Projekt zakończył się etapem upowszechniania rezultatów, który trwał do 06 sierpnia 2016r.

Jednym z rezultatów działań projektowych była zorganizowana po wyjeździe Litwinów wystawa fotograficzna, podsumowująca warsztaty historyczno – kulinarne w ŚHP Namysłów. Do końca sierpnia ubiegłego roku można ją było podziwiać także w Starostwie Powiatowym w Namysłowie. Oprócz zdjęć przedstawiających uczestników podczas codziennych działań można było na niej znaleźć niezbędne informacje dotyczące projektu. Kolejnym następstwem wymiany międzynarodowej było stworzenie i rozpowszechnienie wśród mieszkańców Namysłowa i Wilna 150 egzemplarzy książeczki kucharskiej. Innymi narzędziami, które wykorzystano do upowszechniania rezultatów projektu były plakaty i roll-upy informujące o projekcie, kto go organizował i dofinansował. Na każdym etapie przedsięwzięcia zaangażowane były lokalne gazety, które w artykułach prasowych opisywały projekt, podsumowywały wyniki.

Projekt dofinansowany w ramach Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży

ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE SZANSĄ NA ROZWÓJ

W ramach europejskiego programu Erasmus+, który powstał na lata 2014-2020, Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy zrealizowała projekt dotyczący praktyk zawodowych w Niemczech.

Projekt „Zagraniczne praktyki zawodowe szansą na rozwój”, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej dotyczący kształcenia i szkoleń zawodowych w ramach Akcji 1 – Mobilność edukacyjna programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe został przeprowadzony od 1 października 2014r. do 30 września 2016 roku. Mobilność uczestników została zakończona już w roku 2015, a do końca września 2016r. przeprowadzono ewaluację, promocję i rozliczanie działań projektowych.

W projekcie wzięło udział 48 uczestników terenowych OHP woj. opolskiego w wieku od 16 do 19 lat, którzy uczyli się w jednym z trzech wybranych zawodów – kucharz, mechanik samochodowy oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych. Stażyści odbyli miesięczne staże zawodowe w trzech grupach 16-osobowych, reprezentujących każdorazowo 2 zawody.

Praktykanci wyjechali na praktyki w marcu, kwietniu oraz w maju 2015r., w trzech turach. Udali się do Freienwalde w Niemczech. Łącznie 24 osoby realizowały praktyki zawodowe w zawodzie kucharz, 16 w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych oraz 8 osób w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

Dzięki odbytym praktykom zawodowym u niemieckiego partnera Stowarzyszenie Kształcenia Zawodowego Eberswalde e.V. młodzież wzbogaciła swoją wiedzę, podniosła kwalifikacje zawodowe oraz zdobyła większe szanse na znalezienie pracy w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej.

Uczestnicy musieli stawić czoła barierom takim jak język, różnice kulturowe, nowa wiedza, obowiązki w odmiennych warunkach pracy. Uczestnicy zostali odpowiednio wcześniej przygotowani do wyjazdu podczas zajęć pedagogicznych (w ilości 10 godzin), kulturowych (w ilości 10 godzin) i językowych (w ilości 30 godzin) w swoich jednostkach OHP, do których na co dzień uczęszczają.

Każdy z uczestników po zakończonych praktykach otrzymał Certyfikat w języku polskim i niemieckim o odbytej mobilności, a także Certyfikat Europass- Mobilność, poświadczający zdobyte kwalifikacje zawodowe, umiejętności społeczne i rozwoju osobistego. Każdy z uczestników wykazał się pracowitością, sumiennością, a także posiadaną wiedzą podczas praktyk, niejednokrotnie zasługując na nagrody oraz pochwały ze strony współpracowników i niemieckich pracodawców. Projekt o wartości ponad 100 000 tys. Euro miał na celu pomóc uczniom OHP w zdobyciu międzynarodowych kwalifikacji, w samodzielnym poruszaniu się po rynku pracy, a także w poszerzeniu umiejętności zawodowych, które pomogą im w odnalezieniu się na obecnie dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Każdy z 48 uczestników pomyślnie zakończył praktyki. Praktyki to nie tylko dla młodych ludzi wielka szansa na polu zawodowym, ale również prywatnym. Wzrost motywacji, lepsza samoocena, odwaga oraz świadomość swoich zdobytych umiejętności pozwoliły młodym ludziom wykorzystać szansę i pracować nad lepszą przyszłością.

Projekt realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Akcji 1 Mobilność edukacyjna, w ramach programu ERASMUS+/Kształcenie i Szkolenia Zawodowe

Ilość odwiedzin: 1862
Nazwa dokumentu: Projekty zrealizowane w 2016 r.
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Albera
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Albera
Osoba, która wprowadzała dane: system admin
Data wytworzenia informacji: 2018-01-18 09:51:44
Data udostępnienia informacji: 2018-01-18 09:51:44
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-29 13:32:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner