logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Opolska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
minus Wojewódzka Komenda OHP
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Majątek OWK
plus Przeprowadzone kontrole i rejestry
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Plan zamówień publicznych 2020 r.
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ OPOLSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
minus Projekty współfinansowane z EFS
   minus Twoja wiedza- Twój sukces
   minus Przybliżamy wam rynek pracy
   minus 18-24 Czas na samodzielność
   minus Indywidualny Projekt Kariery- Portfolio dla Młodzieży
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój II edycja
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój III edycja
   minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja
   minus Nasza Przyszłość
   minus Nasza Przyszłość 2
   minus Nasza Przyszłość 3
   minus OHP jako realizator usług rynku pracy
   minus Integracja poprzez wymianę
   minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności
   minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2
   minus Nowe Perspektywy
   minus Nowe perspektywy 2
   minus Gwarancje dla młodzieży
   minus Ginące zawody pomysłem na przyszłość
   minus Obudź swój potencjał - EFS
   minus Akcja Aktywizacja -EFS
   minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS
   minus Stawiam na przyszłość
   minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS - nowy nabór
minus Refundacja
minus Rekrutacja
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
 Sprawy do załatwienia
A A A


 

Głównym celem projektu było wsparcie osób młodych w wieku 15-17 lat prowadzące do nabycia kwalifikacji i kompetencji ważnych na rynku pracy.

Adresatami projektu były:
• osoby wyłączone z projektów „Pomysł na siebie” (EFS) oraz „Akcja aktywizacja” (EFS) – osoby bierne zawodowo nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu;
• osoby z naboru realizowanego w 2018 roku po wejściu w życie zmian zapisów w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój – 10 osób (wiek 16-17 lat, podopieczni Hufca Pracy w Opolu, posiadający status młodocianego pracownika, znajdujący się w trudnej sytuacji na rynku pracy).

Udział w projekcie był całkowicie bezpłatny!

Dla uczestników projektu z nowego naboru przewidziano następujące formy wsparcia:
1. Indywidualne i grupowe zajęciach z doradztwa zawodowego.
2. Indywidualne konsultacje psychologiczne.
3. Zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży.
4. Kurs komputerowym o standardzie ECDL lub kurs równoważny (dla 20% uczestników).
6. Warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnyc
Dodatkowe formy wsparcia oferowane w projekcie:
- ubezpieczenie uczestnika od następstw nieszczęśliwych wypadków;
- wyżywienie w trakcie zajęć projektowych;
- dofinansowanie kosztów dojazdu uczestników na zajęcia w ramach projektu;
- stypendium szkoleniowe;
- zakup wyprawki edukacyjnej

Zakończenie realizacji całości przedsięwzięcia zaplanowano na 31 listopada 2018r.

Jednostka realizująca projekt na terenie województwa opolskiego:
Hufiec Pracy w Opolu

Koordynator lokalny projektu: Ewa Tulej
45 – 761 Opole
ul. Niemodlińska 40
tel. 77 453 66 00

Projekt „Stawiam na przyszłość” realizowany jest w skali ogólnokrajowej

Koordynator wojewódzki projektu:
Kinga Kucharska

kinga.kucharska@ohp.opole.pl
tel. (77) 456 00 45

Ilość odwiedzin: 1716
Nazwa dokumentu: Stawiam na przyszłość
Osoba, która wytworzyła informację: system admin
Osoba, która odpowiada za treść: system admin
Osoba, która wprowadzała dane: system admin
Data wytworzenia informacji: 2018-12-18 17:35:21
Data udostępnienia informacji: 2018-12-18 17:35:21
Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-07 10:15:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner