logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Opolska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
minus Wojewódzka Komenda OHP
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Majątek OWK
plus Przeprowadzone kontrole i rejestry
minus Tryb rozpatrywania wniosków
minus Zamówienia publiczne
   minus DW-1/2017/OWK Kurs prawa jazdy kat. B dla 16 uczestników projektu "Akcja Aktywizacja - EFS
   minus DW-2/2017/OWK Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z badaniami lekarskimi, materiałami szkoleniowymi i egzaminami dla 55 uczestników projektu „Akcja aktywizacja – EFS”
   minus DW-3/2017 Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z badaniami lekarskimi, materiałami szkoleniowymi i egzaminami z podziałem na 3 zadania
   minus DW 4/2017 Dostawa żywności na potrzeby Opolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Opolu z podziałem na 39 pakietów (części)
   minus DW 5/2017 Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z badaniami lekarskimi, materiałami szkoleniowymi i egzaminami z podziałem na 4 zadania.
   minus DW 6/2017 Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z badaniami lekarskimi, materiałami szkoleniowymi i egzaminami z podziałem na 3 zadania
   minus DW 1/2018/OWK Usługa przygotowania i dostarczenia wyżywienia oraz odbiór odpadów pokonsumpcyjnych dla 50 uczestników projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - EFS"
   minus DW 2/2018/OWK Usługa zorganizowania i przeprowadzenia: grupowego wsparcia psychologicznego – treningów i warsztatów, indywidualnych konsultacji psychologicznych oraz zajęć z zakresu zapobiegania depre
   minus DW 3/2018/OWK Usługa przygotowania i dostarczenia wyżywienia oraz odbiór odpadów pokonsumpcyjnych dla 49 uczestników projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - EFS"
   minus DW 4/2018 Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 20 uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejsk
   minus DW 5/2018/OWK Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla 20 uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS”
   minus DW 6/2018/OWK Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu o standardzie ECDL lub kursu o standardzie równoważnym dla 9 uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS” współfinansowanego ze środkó
   minus DW 7/2018/OWK Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi programów komputerowych dla 25 uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”, współfinansowanego ze środków Uni
   minus DW 8/2018/OWK Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów przygotowujących do usamodzielnienia się uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS” współfinansowan
   minus DW 9/2018/OWK Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty dla 47 uczestników projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - EFS"
   minus DW 10/2018/OWK Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z badaniami lekarskimi, materiałami szkoleniowymi i egzaminami dla 47 uczestników projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - EFS"
   minus DW 11/2018/OWK Dostawa żywności na potrzeby Opolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Opolu z podziałem na 10 pakietów (części)
   minus DW 12/2018/OWK Dostawa materiałów biurowych, papieru A4 oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby realizacji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS”
   minus DW 13/2018/OWK Dostawa sprzętu na potrzeby realizacji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
   minus DW 14/2018/OWK Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z badaniami lekarskimi, materiałami szkoleniowymi i egzaminami z podziałem na 5 zadań.
   minus DW 15/2018/OWK usługa przygotowania i dostarczenia wyżywienia w formie przerwy kawowej dla 10 osób w ramach projektu „Stawiam na przyszłość - EFS”
   minus DW 16/2018/OWK Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu komputerowego ECDL lub kursu o równoważnym standardzie wraz z egzaminem końcowym dla 10 uczestników projektu „Stawiam na przyszłość – EFS”
   minus DW 17/2018/OWK Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów wyrównawczych z matematyki w wymiarze 30 godz. dla 1 grupy 10 uczestników projektu „Stawiam na przyszłość – EFS
   minus DW 18/2018/OWK Usługi zorganizowania i przeprowadzenia: indywidualnych konsultacji psychologicznych oraz zajęć z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży dla grupy 10 uczestników projektu „Stawia
   minus DW 19/2018/OWK Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z badaniami lekarskimi, materiałami szkoleniowymi i egzaminami z podziałem na 2 zadania
   minus DW 15-A/2018/OWK Usługa przygotowania i dostarczenia wyżywienia w formie przerwy kawowej dla 10 osób w ramach projektu „Stawiam na przyszłość - EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w r
   minus DW 20/2018/OWK Dostawa żywności na potrzeby Opolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Opolu z podziałem na 39 pakietów (części)
   minus DW 1/2019/OWK Dostawa żywności na potrzeby Opolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Opolu z podziałem na 3 pakiety (części)
   minus DW 2/2019/OWK Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z badaniami lekarskimi, materiałami szkoleniowymi i egzaminami z podziałem na 8 zadań
   minus DW 1/sprzedaż/2019 Ogłoszenie drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna
   minus DW 3/2019/OWK Usługa przygotowania i dostarczenia wyżywienia oraz odbiór odpadów pokonsumpcyjnych dla 40 uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” współfinansowanego ze środków Unii Eu
   minus DW 4/2019/OWK Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty dla 40 uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia” współfinansowanego ze ś
   minus DW 5/2019/OWK zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z badaniami lekarskimi, materiałami szkoleniowymi i egzaminami dla 38 uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia” współfin
   minus DW 6/2019/OWK Dostawa materiałów biurowych oraz papieru ksero A4 na potrzeby realizacji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”
   minus DW 7/2019/OWK Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby realizacji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS”
   minus DW 8/2019/OWK Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego „Magazynier – operator wózków jezdniowych (kat. II WJO) wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej” wraz z badaniami lekarskimi, materiałam
   minus DW 9/2019/OWK Dostawa żywności na potrzeby Opolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Opolu z podziałem na 26 pakietów (części)
   minus DW 9-A/2019/OWK Dostawa żywności na potrzeby Opolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Opolu z podziałem na 5 pakietów (części)
   minus DW 9-B/2019/OWK Dostawa żywności na potrzeby Opolskiej Wojewódzkiej Komendy ochotniczych Hufców Pracy w Opolu z podziałem na 7 pakietów (części)
   minus ZDA 1/2020/OWK Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z badaniami lekarskimi, materiałami szkoleniowymi i egzaminami z podziałem na 5 zadań (części).
   minus ZDA 2/2020/OWK - Dostawa żywności na potrzeby Opolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Opolu z podziałem na 26 pakietów (części)
   minus ZDA 2a/2020/OWK - Dostawa żywności na potrzeby Opolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Opolu z podziałem na 2 pakiety (części)
minus Plan zamówień publicznych 2020 r.
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ OPOLSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Refundacja
minus Rekrutacja
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z badaniami lekarskimi, materiałami szkoleniowymi i egzaminami z podziałem na 5 zadań:

1) „Magazynier –sprzedawca operator wózków jezdniowych (kat II WJO) wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej” dla 9 osób, w wymiarze 96 godzin/grupę w Brzegu;

2) „Magazynier –sprzedawca operator wózków jezdniowych (kat II WJO) wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej” dla 9 osób, w wymiarze 96 godzin/grupę w Kędzierzynie-Koźlu;

3) „Kelner – barman – barista” dla 10 osób, w wymiarze 60 godzin/grupę w  Kędzierzynie – Koźlu;

4) Spawacz MAG (135) z modułem rysunku technicznego spawalniczego dla 8 osób, w wymiarze 155 godzin/grupę w Opolu,

5) Kurs kosmetyczny – stylizacja paznokci oraz zagęszczanie i przedłużanie rzęs dla 10 osób, w wymiarze 80 godzin/grupę w Opolu.

 

Zapytania:

Treść ogłoszenia o zamówieniu została uzupełniona przez Zamawiającego w zakresie brakujących informacji dotyczących kryteriów oceny ofert (ZDA 12020OWK ogłoszenie o zamówieniu Uzupełnienie Tekst Jednolity).

 

Zapytanie:

w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej, Spółka ….. (nazwę firmy usunięto) zwraca się o formalne uzupełnienie treści ogłoszenia w zakresie pokrycia kosztów dojazdów dla uczestników szkoleń.

Z uzyskanych telefoniczne informacji wynika, że liczba uczestników dojeżdżających jest różna, oraz odległości wcale nie są małe - w niektórych przypadkach jest to nawet 2h drogi z przesiadką, jeśli myślimy o transporcie publicznym. 

W związku z powyższym niemożliwe jest jednoznaczne oszacowanie kosztów dojazdów na podstawie aktualnego ogłoszenia – Spółka… (nazwę firmy usunięto)  uzyskała takie informacje drogą telefoniczną, ale inni Oferenci już nie. Stawia to Oferentów w sytuacji, w której nie są w stanie oszacować kosztów w sposób rzetelny, co jednoznacznie oddziałuje na zaburzenie zasady zdrowej konkurencji. 

Odpowiedź:

W związku z okolicznością braku zrekrutowanych uczestników Zamawiający nie jest w stanie podać odległości dojazdu uczestników. W związku z powyższym Wykonawca obciąży Zamawiającego osobną fakturą VAT za udokumentowane koszty dojazdów uczestników na zajęcia (tj. kserokopie biletów potwierdzonych za zgodność z oryginałem imiennie dla każdego z uczestników), przy czym wspomniane koszty dojazdów nie dotyczą dojazdów na egzaminy, które są pokrywane przez Wykonawcę zgodnie z przedmiotem zamówienia (SIWZ). Jednocześnie Zamawiający informuje, iż otrzymane oferty zostaną, bez otwierania odesłane do Oferentów, a termin składania ofert w związku z modyfikacją zakresu merytorycznego przetargu zostaje przedłużony do dnia 13.07.2020 r. do godz.  13:00, otwarcia ofert: 13.07.2020 r. godz. 13:30.

(podst. art. 12a pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Dz.U.2019.1843, stan prawny na dzień 06.07.2020 r.).

Ilość odwiedzin: 1524
Nazwa dokumentu: ZDA 1/2020/OWK Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z badaniami lekarskimi, materiałami szkoleniowymi i egzaminami z podziałem na 5 zadań (części).
Skrócony opis: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z badaniami lekarskimi, materiałami szkoleniowymi i egzaminami z podziałem na 5 zadań (części).
Podmiot udostępniający: system admin
Osoba, która wytworzyła informację: Piotr Leman
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Leman
Osoba, która wprowadzała dane: system admin
Data wytworzenia informacji: 2020-06-26 11:50:54
Data udostępnienia informacji: 2020-06-26 11:50:54
Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-22 13:16:58

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner