logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Opolska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
minus Wojewódzka Komenda OHP
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Majątek OWK
plus Przeprowadzone kontrole i rejestry
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Plan zamówień publicznych 2020 r.
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ OPOLSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Refundacja
minus Rekrutacja
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Mapa strony:

INFORMACJE
   Informacje ogólne
   Wojewódzka Komenda OHP

DOKUMENTACJA
   Podstawa prawna
   Majątek OWK
      Bilans jednostki budżetowej
      Rachunek zysków i strat
      Zestawienie zmian w funduszu
      Informacja dodatkowa
   Przeprowadzone kontrole i rejestry
      Kontrola zarządcza
   Tryb rozpatrywania wniosków
   Zamówienia publiczne
      DW-1/2017/OWK Kurs prawa jazdy kat. B dla 16 uczestników projektu "Akcja Aktywizacja - EFS
      DW-2/2017/OWK Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z badaniami lekarskimi, materiałami szkoleniowymi i egzaminami dla 55 uczestników projektu „Akcja aktywizacja – EFS”
      DW-3/2017 Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z badaniami lekarskimi, materiałami szkoleniowymi i egzaminami z podziałem na 3 zadania
      DW 4/2017 Dostawa żywności na potrzeby Opolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Opolu z podziałem na 39 pakietów (części)
      DW 5/2017 Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z badaniami lekarskimi, materiałami szkoleniowymi i egzaminami z podziałem na 4 zadania.
      DW 6/2017 Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z badaniami lekarskimi, materiałami szkoleniowymi i egzaminami z podziałem na 3 zadania
      DW 1/2018/OWK Usługa przygotowania i dostarczenia wyżywienia oraz odbiór odpadów pokonsumpcyjnych dla 50 uczestników projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - EFS"
      DW 2/2018/OWK Usługa zorganizowania i przeprowadzenia: grupowego wsparcia psychologicznego – treningów i warsztatów, indywidualnych konsultacji psychologicznych oraz zajęć z zakresu zapobiegania depre
      DW 3/2018/OWK Usługa przygotowania i dostarczenia wyżywienia oraz odbiór odpadów pokonsumpcyjnych dla 49 uczestników projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - EFS"
      DW 4/2018 Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 20 uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejsk
      DW 5/2018/OWK Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla 20 uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS”
      DW 6/2018/OWK Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu o standardzie ECDL lub kursu o standardzie równoważnym dla 9 uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS” współfinansowanego ze środkó
      DW 7/2018/OWK Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi programów komputerowych dla 25 uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”, współfinansowanego ze środków Uni
      DW 8/2018/OWK Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów przygotowujących do usamodzielnienia się uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS” współfinansowan
      DW 9/2018/OWK Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty dla 47 uczestników projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - EFS"
      DW 10/2018/OWK Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z badaniami lekarskimi, materiałami szkoleniowymi i egzaminami dla 47 uczestników projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - EFS"
      DW 11/2018/OWK Dostawa żywności na potrzeby Opolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Opolu z podziałem na 10 pakietów (części)
      DW 12/2018/OWK Dostawa materiałów biurowych, papieru A4 oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby realizacji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS”
      DW 13/2018/OWK Dostawa sprzętu na potrzeby realizacji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
      DW 14/2018/OWK Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z badaniami lekarskimi, materiałami szkoleniowymi i egzaminami z podziałem na 5 zadań.
      DW 15/2018/OWK usługa przygotowania i dostarczenia wyżywienia w formie przerwy kawowej dla 10 osób w ramach projektu „Stawiam na przyszłość - EFS”
      DW 16/2018/OWK Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu komputerowego ECDL lub kursu o równoważnym standardzie wraz z egzaminem końcowym dla 10 uczestników projektu „Stawiam na przyszłość – EFS”
      DW 17/2018/OWK Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów wyrównawczych z matematyki w wymiarze 30 godz. dla 1 grupy 10 uczestników projektu „Stawiam na przyszłość – EFS
      DW 18/2018/OWK Usługi zorganizowania i przeprowadzenia: indywidualnych konsultacji psychologicznych oraz zajęć z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży dla grupy 10 uczestników projektu „Stawia
      DW 19/2018/OWK Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z badaniami lekarskimi, materiałami szkoleniowymi i egzaminami z podziałem na 2 zadania
      DW 15-A/2018/OWK Usługa przygotowania i dostarczenia wyżywienia w formie przerwy kawowej dla 10 osób w ramach projektu „Stawiam na przyszłość - EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w r
      DW 20/2018/OWK Dostawa żywności na potrzeby Opolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Opolu z podziałem na 39 pakietów (części)
      DW 1/2019/OWK Dostawa żywności na potrzeby Opolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Opolu z podziałem na 3 pakiety (części)
      DW 2/2019/OWK Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z badaniami lekarskimi, materiałami szkoleniowymi i egzaminami z podziałem na 8 zadań
      DW 1/sprzedaż/2019 Ogłoszenie drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna
      DW 3/2019/OWK Usługa przygotowania i dostarczenia wyżywienia oraz odbiór odpadów pokonsumpcyjnych dla 40 uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” współfinansowanego ze środków Unii Eu
      DW 4/2019/OWK Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty dla 40 uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia” współfinansowanego ze ś
      DW 5/2019/OWK zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z badaniami lekarskimi, materiałami szkoleniowymi i egzaminami dla 38 uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia” współfin
      DW 6/2019/OWK Dostawa materiałów biurowych oraz papieru ksero A4 na potrzeby realizacji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”
      DW 7/2019/OWK Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby realizacji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS”
      DW 8/2019/OWK Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego „Magazynier – operator wózków jezdniowych (kat. II WJO) wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej” wraz z badaniami lekarskimi, materiałam
      DW 9/2019/OWK Dostawa żywności na potrzeby Opolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Opolu z podziałem na 26 pakietów (części)
      DW 9-A/2019/OWK Dostawa żywności na potrzeby Opolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Opolu z podziałem na 5 pakietów (części)
      DW 9-B/2019/OWK Dostawa żywności na potrzeby Opolskiej Wojewódzkiej Komendy ochotniczych Hufców Pracy w Opolu z podziałem na 7 pakietów (części)
      ZDA 1/2020/OWK Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z badaniami lekarskimi, materiałami szkoleniowymi i egzaminami z podziałem na 5 zadań (części).
      ZDA 2/2020/OWK - Dostawa żywności na potrzeby Opolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Opolu z podziałem na 26 pakietów (części)
   Plan zamówień publicznych 2020 r.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
   Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
   Młodzieżowe Biura Pracy
   Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
   Młodzieżowe Centra Kariery
   Ośrodki Szkolenia i Wychowania
   Hufce Pracy
      Hufiec Pracy 8-1 w Głubczycach
      Hufiec Pracy 8-2 w Byczynie
      Hufiec Pracy 8-3 w Kędzierzynie Koźlu
      Hufiec Pracy 8-4 w Nysie
      Hufiec Pracy 8-5 w Opolu
      Hufiec Pracy 8-6 w Brzegu

DZIAŁALNOŚĆ OPOLSKIEJ WK
   Współpraca z zagranicą
      Projekty zrealizowane w 2019 r.
      Projekty zrealizowane w 2018 r.
      Projekty zrealizowane w 2017 r.
      Projekty zrealizowane w 2016 r.
      Projekty zrealizowane w 2015 r.
      Projekty zrealizowane w 2014 r.
      Projekty zrealizowane w 2013 r.
      Projekty zrealizowane w 2012 r.
      Projekty zrealizowane w 2011 r.
      Projekty zrealizowane w 2010 r.
      Projekty zrealizowane w 2009 r.
   Projekty współfinansowane z EFS
      Twoja wiedza- Twój sukces
      Przybliżamy wam rynek pracy
      18-24 Czas na samodzielność
      Indywidualny Projekt Kariery- Portfolio dla Młodzieży
      Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój
      Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój II edycja
      Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój III edycja
      Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja
      Nasza Przyszłość
      Nasza Przyszłość 2
      Nasza Przyszłość 3
      OHP jako realizator usług rynku pracy
      Integracja poprzez wymianę
      Młodzieżowa Akademia Umiejętności
      Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2
      Nowe Perspektywy
      Nowe perspektywy 2
      Gwarancje dla młodzieży
      Ginące zawody pomysłem na przyszłość
      Obudź swój potencjał - EFS
      Akcja Aktywizacja -EFS
      Od szkolenia do zatrudnienia - EFS
      Stawiam na przyszłość
      Od szkolenia do zatrudnienia - EFS - nowy nabór
   Refundacja
   Rekrutacja

INFORMACJE
   Redakcja Biuletynu
   Wyjaśnienie skrótów
corner   corner