logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Opolska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
minus Wojewódzka Komenda OHP
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Majątek OWK
plus Przeprowadzone kontrole i rejestry
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Plan zamówień publicznych 2020 r.
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ OPOLSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Refundacja
minus Rekrutacja
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
 Sprawy do załatwienia
A A A


INFORMACJE > Informacje ogólne

 


Opolska Wojewódzka Komenda

Ochotniczych Hufców Pracy

45-071 OPOLE

ul. Armii Krajowej 4

NIP  754-20-98-163

Regon 007003473

 


 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ochotnicze Hufce Pracy są państwową jednostką wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz bezrobotnych. Jako Instytucja Rynku Pracy, OHP wykonuje zadania państwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia i wychowania. Na terenie województwa opolskiego zadania OHP są realizowane przez Wojewódzkiego Komendanta OHP przy pomocy Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Opolu. Aktualnie w/g stanu na dzień 1 stycznia 2015 w województwie opolskim OHP obejmuje opieką 1172 wychowanków.   

 

p.o. Wojewódzki Komendant OHP

Łukasz Szerner
   

 

 

Nazwa dokumentu: Informacje ogólne
Podmiot udostępniający: OWK OHP
Osoba, która wytworzyła informację: Celina Szymik
Osoba, która odpowiada za treść: Celina Szymik
Osoba, która wprowadzała dane: system admin
Data wytworzenia informacji: 2008-03-02 14:54:10
Data udostępnienia informacji: 2008-03-02 14:54:10
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-03 08:21:22

Wersja do wydruku...

corner   corner