logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Opolska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
minus Wojewódzka Komenda OHP
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Majątek OWK
plus Przeprowadzone kontrole i rejestry
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Plan zamówień publicznych 2020 r.
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ OPOLSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Refundacja
minus Rekrutacja
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
 Sprawy do załatwienia
A A A


OPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OHP 


Wojewódzka Komenda OHP jest terenową jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację zadań OHP. Obszar jej działalności, jak również miejsce siedziby i ramowe struktury organizacyjne, są określane przez Komendanta Głównego OHP.

Adres Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP:
ul. Armii Krajowej 4.
45-071 Opole
tel: 77 453-88-82

e-mail: opolska@ohp.pl

 

Wojewódzki Komendant OHP

Józefa Ziemnik

Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP

Zygmunt Gajda

 W skład Komendy Wojewódzkiej Ochotniczych Hufców Pracy wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 

 Nazwa komórki

 Nazwisko

 Telefon

Księgowość OWK

Główny Księgowy:
Bożena Charska

77/ 4560027

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży

Dyrektor:
Tomasz Górny

77/ 4560025
 

Zespół ds. wdrażania projektów europejskich i współpracy międzynarodowej


Kierownik:
Małgorzata
Łuczka-Strumińska

77/ 4560039

Dyrektor Biura Komendy Wojewódzkiej

Dyrektor:
Piotr Lachowicz

77/ 4560035
 

Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży Kierownik:
Celina Szymik
77/
456 00 39


 

Nazwa dokumentu: Wojewódzka Komenda OHP
Podmiot udostępniający: OWK OHP
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Ożóg
Osoba, która odpowiada za treść: Mateusz Bielaczyc
Osoba, która wprowadzała dane: system admin
Data wytworzenia informacji: 2008-06-02 15:06:41
Data udostępnienia informacji: 2008-06-02 15:06:41
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-23 09:12:17

Wersja do wydruku...

corner   corner