logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Opolska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
minus Wojewódzka Komenda OHP
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Majątek OWK
plus Przeprowadzone kontrole i rejestry
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Plan zamówień publicznych 2020 r.
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ OPOLSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Refundacja
minus Rekrutacja
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
 Sprawy do załatwienia
A A A


STRUKTURA ORGANIZACYJNA > Ośrodki Szkolenia i Wychowania

OŚRODEK SZKOLENIA I WYCHOWANIA OWK OHP


Ośrodki Szkolenia i Wychowania zapewniają przede wszystkim warunki do nauki i zdobycia kwalifikacji zawodowych. Prowadzą działalność wychowawczą, profilaktyczną i resocjalizacyjną; współpracują z instytucjami środowiska lokalnego oraz rodzicami lub opiekunami prawnymi uczestników w procesie wychowania oraz organizowania życia kulturalnego i sportowego.

Zapewniają kształcenie w oparciu o własne warsztaty szkoleniowo–produkcyjne oraz umożliwiają i zapewniają całodobową opiekę wychowawczą. Pobyt w OSiW jest dla młodzieży z najbiedniejszych rodzin bezpłatny i trwa dwa lub trzy lata, w trakcie których uczestnicy zdobywają wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OWK OHP
kierownik OSiW: Iwona Kukowka

e-mail

sekretariat: sekretariatosiw@ohp.opole.pl

kierownik:     kierownikosiw@ohp.opole.pl


ul. Wielkie Przedmieście 41 
46-300 Olesno
tel/fax: 034 358-46-23

OSiW oferuje kształcenie w zawodach:

- kucharz
- ogrodnik
- murarz
- ślusarz
- stolarz

Nazwa dokumentu: Ośrodek Szkolenia i Wychowania
Osoba, która wytworzyła informację: Jan Piotrowski
Osoba, która odpowiada za treść: Mateusz Bielaczyc
Osoba, która wprowadzała dane: system admin
Data wytworzenia informacji: 2008-08-01 15:12:39
Data udostępnienia informacji: 2008-08-01 15:12:39
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-28 09:57:31

Wersja do wydruku...

corner   corner